Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer

Nový dotační program na nákup plemenných zvířat

21.12.2015,  Kamil Malát  

Poslanecká sněmovna koncem minulého týdne schválila národní dotační programy pro zemědělce na příští rok. Půjde na ně v souhrnu 2,25 miliardy korun, což je proti letošním schváleným programům o 680 milionů korun víc. Od roku 2016 bude v zásadách mezi programy na podporu zlepšování genetického potenciálu chovaných zvířat vedle stávajících titulů jako je například na kontrolu užitkovosti, DNA aj. uvedený také nový dotační titul, a to na nákup plemenných zvířat. Na něj bude v příštím roce vyčleněno 20 miliónů korun.

Přesné znění tohoto dotačního programu, který vznikl na základě naší iniciativy, se ještě dopřesňuje a oficiálně bude vyhlášeno až počátkem příštího roku poté, co bude ukončeno připomínkové řízení. Nicméně již nyní je jasné, že pravidla pro podporu budou v mnohém odlišná, než jaké chovatelé znali v devadesátých letech z dotací na obdobný účel, a to zejména z důvodu unijních předpisů, které velice striktně vymezují podmínky, za jakých může být tato podpora uplatňována.

Předně, dotace bude určena pouze k nákupu jalovic, a to především březích, nebo těch, které se v roce nákupu stihnou otelit (tedy starších 14 měsíců). Jako u všech investičních dotací, tak i v tomto případě bude chovatel muset min. 4 roky s předmětnými jalovicemi podnikat (úhyn či nařízená nutná porážka se nepovažuje za porušení). Žadatelem bude moci být pouze aktivní zemědělec ve smyslu článku 9 nařízení EP a Rady (EU) č. 1307/2013.

Sazba dotace nebude vyjádřena procentuálně z nákupní ceny, ale v absolutní výši, a to do 15.000 Kč na březí jalovici resp. do 12.000 Kč na nebřezí jalovici. Konečná výše sazby bude stanovena na konci roku po součtu všech oprávněných požadavků jednotlivých žadatelů. Pokud však uvážíme, že pouze menší část peněz z celkových 20 mil. Kč půjde na ovce a kozy, tak by finanční prostředky mohly vystačit za nákup zhruba 1100 kusů březích plemenných jalovic.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaci na zlepšení genetické úrovně, bude dotace poskytnuta pouze na jalovice, které jsou svými užitkovými parametry nad průměrem české populace daného plemene (přesné znění všech podmínek bude součástí vyhlášeného programu).

Podání žádosti o dotaci bude muset být rozloženo do dvou kroků - v první fázi žadatel pošle tzv. předžádost v níž vyjádří záměr jalovice nakoupit, poté by měl následovat vlastní nákup zvířat a teprve po jeho uskutečnění pak chovatel zašle vlastní žádost (konečný termín bude zřejmě 30.9.). Velké podniky pak budou muset doložit ještě hypotetický srovnávací scénář, v němž popíší situaci, která by nastala v případě, že by jim nebyla podpora poskytnuta.

Jakkoliv se jeví proces podávání žádostí zbytečně složitý a administračně náročný, vězte, že není bohužel jiné cesty. Tyto požadavky vycházejí přímo z předpisů Evropské unie a pokud by jim Česká republika nevyhověla, Evropská komise by nedokončila notifikaci tohoto dotačního programu. Ani my nejsme z těchto byrokratických podmínek nijak nadšeni, neboť výrazně zatíží nejenom samotné žadatele, ale i nás jakožto administrátory této podpory. Hledáme proto stále ještě způsoby, jak alespoň část procesu zjednodušit a zasílat například některé dokumenty pouze elektronickou cestou.

Jakmile budou oficiálně známy všechny podrobnosti a podmínky k této dotaci, seznámíme s nimi chovatele prostřednictvím našeho webu.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz