Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer

Dotace na zmínění škod následkem loňského sucha

22.01.2016,  Kamil Malát  

Ministerstvo zemědělství připravilo zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených loňským suchem. Celkově ministerstvo plánuje na krytí škod uvolnit přes 1,2 mld. korun. Kromě odškodnění pěstitelů vybraných plodin a krmné kukuřice, bude podpora směřovat i k farmářům na travních porostech, ale pouze ve vazbě na určitou intenzitu chovu hospodářských zvířat a výrobu krmiv. Příjem žádostí bude ukončen už po dvaceti dnech od nabytí účinnosti zásad, proto je potřeba být připraven a vyhlášení tohoto dotačního titulu nepropásnout.

Jak jsme již informovali na konci loňského roku, škody v rozsahu 30 – 40 % budou kompenzovány ve výši 10 % normativních nákladů, poškození nad 40 % pak ve výši 20 % nákladů. Slovo 'normativních' je velice podstatné, neboť ne každému se bude toto hodnota, která byla u TTP dle výpočtů UZEI nastavena na úroveň 5.421 Kč/ha, líbit. Škody v první kategorii poškození by tedy měly být odškodněny částkou 542 Kč/ha, při újmě nad 40 % pak částkou 1.084 Kč/ha. U krmné kukuřice je normativní náklad 32.206 Kč/ha. Pokud má někdo zájem prostudovat detailní rozpis nákladů a výnosů, podle kterých UZEI normativy stanovil, tak tento materiál je dostupný zde (soubor pdf).

Újma na krmných plodinách (TTP a kukuřici) se bude prokazovat na základě škody na výnosu a odškodnění bude vztaženo pouze na tu výměru, ke které žadatel prokáže minimální intenzitu chovu (tedy využívaných k pastvě). Přesná hranice intenzity bude stanovena teprve až na základě výstupů z vnitřního připomínkového řízení, které právě probíhá. Minimální úroveň zatížení je myšlena tak, že chovatel např. 50 krav chovaných na 100 TTP pastvy, by při nastavené úrovni zatížení například na hodnotu 1 VDJ/ha, mohl požádat o kompenzaci pouze na 50 ha, nikoliv celé výměry. Nejde tedy o snahu "odstavit" od podpory chovatele s nižší intenzitou zatížení hospodařících v horších oblastech, ale v rámci finančního rámce co nejspravedlivěji podpořit co nejvíce poškozených farmářů.

U škod na porostech krmných plodin bude újma prokazována buď na základě územní příslušnosti dílu půdního bloku do suchem poškozených okresů (seznam zatím není stanoven) nebo pokud měl žadatel škodu vyšší, než bude v daném okrese stanoveno, prokáže výši škody v procentech na základě dosahované produkce v t/ha.

Na rozdíl od škod na plodinách, kdy dotace bude přiznána v plné výši pouze při doložení dokladu o pojištění zemědělských plodin s pojistnou ochranou vztahující se alespoň na 50 % výměry dané plodiny, na kterou je žádána podpora a při nedoložení takového dokladu bude výše dotace snížena o 50 %, nebude toto u porostů TTP vyžadováno.

Výši škody bude posuzovat škodní komise, která výsledek posouzení vykáže v protokolu o zjištěných škodách, na jehož základě se stanoví výše dotace. Kontroly na místě by měly být hotové do konce března 2016, výplata peněz pak měla proběhnout do poloviny roku 2016. Žádosti budou přijímat místně příslušná pracoviště SZIF do 20 dnů od nabytí účinnosti zásad.

Tento mimořádný typ podpory je s největší pravděpodobností zcela poslední. Od dalších let by podobné škody měly být řešeny výhradně přes vznikající fond těžko pojistitelných rizik (psali jsme například zde).

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz