Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (547)
Legislativa (216)
Šlechtění (286)
Výběry býků (375)
Výstavy (324)
Zdraví (241)
Pozvánky (424)
Zajímavosti (288)
Ze svazu (514)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Sazby LFA-O diferenciovaně?

27.06.2016,  Kamil Malát  

Před nedávnem se konalo již čtvrté zasedání pracovní skupiny, která má za cíl najít nejvhodnější způsob nastavení nových podmínek v rámci redefinice LFA oblastí typu O. Na tomto jednání byla představena možnost diferenciace sazeb v ostatních LFA na základě závažnosti přírodního znevýhodnění. Koncept spočívá ve zhodnocení výskytu několika znevýhodňujících přírodních podmínek na jedné ploše (v katastrálním území), které jsou využity pro diferenciaci sazeb i s více než 100% znevýhodněním. Od tohoto záměru se odvíjí návrh na procentuální diferenciaci sazeb třech kategorií LFA-O (O1 až O3) oproti průměru LFA-O.

Navržená diferenciace je stanovena metodou přirozených zlomů na základě níž byly stanoveny tři kategorie pro LFA-O:

• O1: více než 202 % znevýhodnění => návrh na sazbu 187 %
• O2: více než 122% až 202 % znevýhodnění => návrh na sazbu 121 %
• O3: do 122 % znevýhodnění => návrh na sazbu 71 %

Návrh diferenciace a bilance kategorií LFA O


Pro kategorie O1 – O3 bylo stanoveno maximální diferenciační procento proti průměrné sazbě, které však musí zachovat sestupnou tendenci od nejvyšších sazeb pro horské oblasti po sazby nižší pro ostatní oblasti. Konkrétní výše sazeb vyjádřená v korunách by měla být představena na příštím jednání pracovní skupiny. Sazby pro ostatní oblasti by však neměly převyšovat sazby pro horské oblasti. Další informace viz tato prezentace (pdf soubor).

Diferenciace sazeb podle přírodního znevýhodnění nenahrazuje diferenciaci podle faremních systémů, budou se kombinovat. Rozhodnutí o tom, který konkrétní faremní systém bude využit, nebylo doposud učiněno.

Diskutovány byly následující možnosti členění faremních systémů:

• Rostlinná výroba (RV) vs. živočišná výroba (ŽV) s hranicí 0,3 či 0,4 VDJ/ha z.p.
• Extenzivní vs. intenzivní faremní systém (travní porosty vs. orná půda).
• Rozdělení podle podílu zatravnění a orientace na ŽV (4 faremní systémy)
• Identifikace výrobního zaměření v závislosti na intenzitě chovu přežvýkavců.
Tento způsob však neumožňuje identifikovat rozdíly ve výrobní struktuře jednotlivých kategorií, proto tímto způsobem nelze stanovit faremní systémy.

Rozhodnuto naopak bylo v otázkách vymezení oblastí LFA, a to jak v prvním i druhém kroku. V prvním kroku bylo vymezení učiněno dle biofyzikálních kritérií, kdy LFA oblasti tvoří celkem 63% zemědělské půdy. Jedná se o navýšení znevýhodněného území oproti současnému vymezení, přesto aplikací biofyzikálních kritérií dojde k vyřazení 72 tis. ha zemědělské půdy.

V případě jemného doladění (2. kroku) bylo dohodnuto, že k vymezení bude využit normativní ukazatel hrubý roční rentní efekt (HRRE) s orientací na chov skotu. Tato varianta je zaměřena na kombinaci rostlinné a živočišné výroby s vyšším zastoupením vlastních krmiv, které se projevuje zejména v zastoupení kukuřice na siláž, vojtěšky seté a jetelovinotrav. Podle této varianty dosahuje celková rozloha oblastí LFA (horské + ostatní): 1 892 tis. ha (53,2 % z.p. podle LPIS), nově bude do LFA zařazeno 243 tis. ha z.p. Tímto krokem bude vyřazeno z LFA cca 60 tis. ha z.p., celkem bude z LFA vyřazeno 132 tis ha z.p. Výsledek vybrané varianty bude nutné konzultovat s EK.

******************************************************************************

Další články na téma redefinice LFA oblastí na našem webu:

• 3. článek z 13.06.2016: ZDE
• 2. článek z 09.05.2016: ZDE
• 1. článek z 20.01.2016: ZDE
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz