Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (431)
Legislativa (171)
Šlechtění (173)
Výběry býků (239)
Výstavy (233)
Zdraví (203)
Pozvánky (335)
Zajímavosti (186)
Ze svazu (344)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer

Nový výpočet plemenných hodnot

18.11.2016,  Kamil Malát  

Přechod na nový způsob odhadu plemenných hodnot je velmi ožehavé a živé téma, které se stále vyvíjí. Od června využívaný systém dává výrazně větší váhu jak genetické složce, tak i jednotlivým znakům a je proto citlivější na kvalitu a množství vstupních údajů vztažených k jednotlivým zvířatům. Tato citlivost se pak v porovnání výpočtů z června a září může v některých případech projevovat menší stabilitou RPH, než tomu bývalo v minulosti. Tyto změny jsou způsobeny mnoha vlivy, z nichž ty nejčastější se pokusíme na následujících příkladech zjednodušeně vysvětlit.

1. Telata narozená z harémového připouštění:
• V minulosti byl u harémového připuštění býk vždy považován za jednoho jedince. Telata jednoho plemene narozená po harémovém připouštění byla tedy vždy brána jako polosourozenci po jednom otci. V červnovém výpočtu bylo poprvé harémové připuštění ošetřeno jako skupina neznámých předků (tedy nikoliv jako otec s jedním identifikačním číslem). I jejich vrstevníci jsou tedy "postiženi" touto úpravou, která má podstatný vliv na odhadnutou RPH.
• u některých telat došlo v období mezi červnovým a zářijovým odhadem PH k doplnění původů. Zatímco při předchozím odhadu PH (6/2016) byl otec neznámý a pracovalo se s ním dle výše uvedeného principu, v zářijovém výpočtu má již původ znám (dle provedeného DNA testu). Touto zásadní změnou došlo k pohybu v celém SRO (skupina vrstevníků dle stáda-roku-období) i u matek těchto telat, což ovlivňuje spočítanou PH. Toto doplnění původů ovlivní i ostatní otce, kteří jsou používáni v daném chovu. Doplnění původu se zpravidla neděje plošně, ale pouze u nejlepších jedinců vybraných chovatelem v daném stádě, což opět ovlivňuje výpočet PH.

Problém s harémovým připouštěním se týká zejména plemen, která harémové připouštění využívají v největší míře (zejména charolais u kterého je podíl harémového připuštění až 25 %, dále pak aberdeen angus a masný simentál). Pokud je rozdíl mezi matkou a otcem v RPH dané vlastnosti, není možné správně určit RPH potomka. Poté dochází k významným výkyvům v odhadnuté RPH a to v řádu až 20 bodů (myšleno v porovnání výpočtu 6 a 9/2016).

2. Počet vstupních údajů v datovém souboru
Hlavní vlna telení v ČR probíhá v jarních měsících. V době, kdy je připravována databáze pro červnový odhad PH, má tedy pouze velmi malý počet zvířat záznam o vlastní užitkovosti (telata v této době ještě nejsou zvážena). Při červnovém výpočtu PH je známa pouze hmotnost při narození, v případě ostatních hmotností se téměř výlučně jedná o předpověď PH na základě rodokmenu (tedy i s nižší spolehlivostí). Vlastní užitkovost se omezuje na údaje o průběhu porodu a hmotnosti při narození, které však díky uniformitě (mnoho chovatelů telata při narození neváží a data o narození jsou tedy přiřazována dle průměru populace daného plemene) nemá na ostatní sledované vlastnosti zásadní vliv, který by se projevil v genetických vztazích (korelacích) mezi jednotlivými vlastnostmi. To se v zářijovém výpočtu u hmotností ve 120 dnech výrazně mění, neboť v databázi jsou u většiny telat tyto hmotnosti již známy, výrazný posun je i u hmotností ve 210 dnech, roční však stále chybí. Rozdílný počet vstupních údajů v datových souborech použitých pro výpočet v červnu a září je natolik zásadní, že výraznou měrou ovlivňuje výši odhadnuté PH a její stabilitu mezi jednotlivými výpočty.

3. Zkrácení databáze:
U vstupní databáze došlo k "odříznutí" všech zvířat narozených před rokem 2000 (čistokrevných i kříženců). I přes toto vyřazení se nejedná o zásadní zásah do struktury databáze čistokrevných zvířat a jejich počtu, neboť meziroční nárůst je vyšší než počet vyřazených kusů. V největší míře se vyřazení týká kříženců, u nichž byla známa pouze hmotnost při narození (v mnoha případech pouze opět odhadnutá). Konečná databáze, která nyní slouží k odhadu PH, tedy obsahuje méně údajů, které jsou však na druhé straně výrazně přesnější a k odhadům PH lépe využitelné. U mnoha plemen došlo ke zvýšení průměrné PH. Současně je mezi plemennými hodnotami (absolutními) vyšší variabilita. Proto stejná genetická odchylka jedince (např. 4 kg) může být najednou v rámci populace podprůměrná (nový průměr není 3, ale 7) a jeho RPH se snižuje.

4. Vztah přímý efekt vers. maternální
Díky většímu zápornému vztahu (korelaci) mezi přímým a maternálních efektem mohlo na základě většího množství informací v přímém efektu (vlastní užitkovost telat) dojít k výkyvům v odhadnuté RPH v maternálním efektu.

5. Změna spolehlivostí u některých jedinců
Spolehlivost je zjednodušeně ovlivněna třemi proměnnými a jejich vzájemnými vztahy – počet a skladba vrstevníků (efekt SRO), rodokmen a genetické parametry. Genetické parametry se nemění, rodokmen pouze v určitých případech (harémové připouštění, určení paternity). Změny mezi jednotlivými výpočty jsou dány přibývajícími údaji v rámci jednotlivých chovů. V tomto bodu se opět prolnou všechny výše uvedené změny. Spolehlivost na základě informací z rodokmenu je díky horší propojenosti stád nižší než u dojeného skotu. Skladba jednotlivých skupin vrstevníků má zásadní vliv. Proto vlastní užitkovost, popř. užitkovosti potomků / příbuzných jedinců, hraje velkou roli, především jako zdroj informací. Skladba vrstevníků (efekt SRO) je proto v současné době nejintenzivněji analyzována.

Výbor svazu, který se na svém posledním jednání téma PH obsáhle diskutoval, rozhodl o ustanovení odborné pracovní skupiny, která se bude problematikou PH zabývat. Tato skupina bude taktéž detailně analyzovat data z mimořádného neveřejného výpočtu, který bude proveden počátkem prosince z listopadové databáze. Na základě závěrů jednání této skupiny pak budou navrženy další kroky a opatření směřující k definitivnímu dořešení přechodu na nový způsob odhadu plemenných hodnot.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz