Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (173)
Šlechtění (178)
Výběry býků (242)
Výstavy (238)
Zdraví (209)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (189)
Ze svazu (352)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Jednání PS k plemenným hodnotám

13.12.2016,  Kamil Malát  

V pondělí 12. prosince se sešla pracovní skupina ustanovená výborem svazu k diskuzi nad dalšími směry fungování odhadu plemenných hodnot. Hlavním bodem programu byl rozbor RPH hlavních masných plemen a detailní analýza vlivů, které mají vztah především ke stabilitě RPH mezi jednotlivými výpočty. Za tímto účelem byl na podkladě nejaktuálnějších dat z KUMP proveden mimořádný pracovní výpočet. Pracovní skupina znovu konstatovala, že nový systém výpočtu dává výrazně větší váhu jak genetické složce, tak i jednotlivým znakům a je proto citlivější na kvalitu a množství vstupních údajů v databázi.

Od června jsou do odhadu PH zařazena všechna zvířata narozená v roce 2000 a později. Pro zvířata, která se narodila před rokem 2000, se odhaduje PH v případě, že se vyskytují v původech. Na potomky po harémovém připouštění se pohlíží jako na zvířata bez známého otce, ale známého plemene. Tato opatření přinesla změny v odhadovaných PH jednak zkrácením databáze a zároveň, ale i zvýšením počtu zvířat s neúplným původem v chovech (detailněji viz již dříve zveřejněný článek). Z těchto důvodů v žádném případě nelze porovnávat RPH odhadnuté starým a novým způsobem.

Hlavními příčinami nižší stability jsou především změny v hmotnostech ve 210 dnech (dvojí vážení v rámci limitu pro přepočet hmotnosti na standardizovaný věk), nízká variabilita hmotností při narození (malý podíl zvážených telat), časté změny původů telat po harémovém připouštění či změna množství vstupních dat při jednotlivých výpočtech (postupné přibývání údajů získaných z vážení v průběhu roku). Provedený rozbor dokumentoval, že od posledního výpočtu, kdy byly provedeno několik dílčích úprav systému, došlo k pozitivnímu posunu, pokud jde o větší stabilitu RPH (detailněji viz přiložená prezentace). Zároveň byly představeny návrhy na další stabilizaci RPH (např. rozdělení plemen do tří skupin), které budou ještě dopracovány.

Z důvodů vyšší citlivosti databáze na korektnost dat se pracovní skupina dále zabývala návrhy systematického ošetření práce s potenciálně nekorektními údaji vstupujících do výpočtu PH (extrémně nízké či naopak vysoké hmotnosti – pravda vers. mylně pořízený údaj) a současně motivací chovatelů k přesnějšímu zjišťování dat, zejména hmotností při narození. Tomuto faktu je třeba při pořizování údajů a jejich následné kontrole věnovat zvýšenou pozornost - k tomu bude zapotřebí ještě větší součinnosti chovatele a inspektora pro KUMP. Zároveň se ukazuje jako nezbytné přistoupit k dílčím úpravám metodiky pro KUMP, zejména pak při přepočítávání hmotností na jednotný věk u stupně kontroly B (sladit se stupněm A).

Pracovní skupina rovněž diskutovala otázku termínů výpočtů PH a jejich zveřejňování ve vztahu k selekčním kritériím pro naskladňování býků a taktéž s přihlédnutím k termínům výběrů jalovic do chovu resp. pro prodej. Padl návrh PH počítat jako doposud, ale veřejně publikovat pouze RPH z jednoho výpočtu (pravděpodobně září či prosinec). Data z ostatních odhadů by byla chovatelům dostupná prostřednictvím inspektorů a taktéž v aplikaci webKUMP a v databázi býků na internetu.

Pracovní skupina neučinila v tuto chvíli žádný závazný závěr ani nedala žádná jednoznačná doporučení na změny. V polovině ledna se skupina sejde znovu a bude v diskuzích pokračovat. Poté pracovní skupina předloží konkrétní návrhy změn, které by mělo následně projednat Grémium předsedů rad PK.

přítomní: Svitáková (VÚŽV), Šeba, Hatláková, Káčer, Vráblík, Farka, Kofroň, Malát, Kopecký

Rozbor RPH 12-2016.pdf, 556 kB

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz