Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (549)
Legislativa (219)
Šlechtění (290)
Výběry býků (376)
Výstavy (328)
Zdraví (241)
Pozvánky (426)
Zajímavosti (294)
Ze svazu (515)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dopady snižování emisí na sektor zemědělství

09.03.2017,  Kamil Malát  

Zemědělství má mít dle propočtů odborníků jeden z hlavních podílů na znečištění naší planety. Dohoda o snižování emisí skleníkových plynů se tak dotkne i tohoto oboru. Ministerstvo zemědělství proto zpracovalo materiál, který analyzuje dopady do českého zemědělství. Z dokumentu vyplývá, že do roku 2020 není třeba žádné kroky prakticky činit, neboť závazek Česká republika již plní. Pokud jde o cíl k roku 2030, tak zde již lze určitý tlak i na sektor zemědělství očekávat. V tomto případě materiál počítá zejména se snižováním míry zornění ve prospěch trvalých travních porostů a lesních porostů.

Toho by mělo být dosaženo podporou zalesňování zemědělské půdy a zatravňování orné půdy, ochranou a revitalizací mokřadů, změnou orné půdy na trvalé kultury, pěstováním víceletých kultur a meziplodin, výzkumem a zaváděním dodatečných opatření snižujících emise metanu a oxidů dusíku v nakládání s hnojivy (statkovými i minerálními) a dalšími opatřeními, která teprve budou diskutována v návaznosti na aktualizaci SZP po roce 2020 a stanou se pak její součástí.

Zároveň se očekává, že dojde k dalšímu nárůstu spotřeby biomasy - do roku 2030 o cca 30%. Na úrovni EU by tento nárůst měl být dokonce ještě mnohem vyšší. Co se týče nové směrnice o národních emisních stropech, zde bude pro zemědělství nejvýznamnější závazek redukce emisí amoniaku o 22 % oproti roku 2005. Jelikož se většina této látky dostává do ovzduší ze zemědělské výroby, naplňování této směrnice může v budoucnu do jisté míry přinést potřebu realizace dodatečných investic a dalších opatření.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz