Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (431)
Legislativa (171)
Šlechtění (173)
Výběry býků (239)
Výstavy (233)
Zdraví (203)
Pozvánky (333)
Zajímavosti (186)
Ze svazu (344)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer

Welfare pro masný skot od roku 2018?

29.03.2017,  Kamil Malát  

Vyjednávání s Evropskou komisí o nových dotačních programech na welfare masného skotu by mohlo být zahájeno v dubnu nebo květnu. Pokud vše půjde dobře, mohli by chovatelé o tituly na podporu dobrých životních podmínek poprvé žádat v příštím roce. Původní plán spustit tyto programy již letos se nepodařilo dodržet, neboť schvalovací proces obdobných titulů pro chovatele prasat a drůbeže se protáhl a trval dále, než se předpokládalo. Tvorba welfare pro masný skot vzešla z iniciativy našeho svazu, který vypracoval návrh několika opatření, která by podle našeho názoru mohla danému typu dotace vyhovovat a která legislativně odpovídají pravidlům pro tento typ podpor.

Většina z těchto námětů byla Ministerstvem zemědělství (MZe) a dalšími nevládními organizacemi podpořena. Ústav zemědělské ekonomiky a informací (UZEI) ve spolupráci s naším svazem a MZe doplnil materiál o ekonomické propočty z nichž zkalkuloval újmu, která by měla sloužit jako podklad pro stanovení sazby dotace u každého z uvažovaných opatření. Aktuální stav navržených titulů pro masný skot je následující:

• Zajištění ohřevu napájecí vody
• Pravidelné provádění antiparazitárních opatření
• Pravidelné používání přípravků k odpuzování much a jiného létajícího hmyzu
• Vícenásobná úprava paznehtů masného skotu
• Sekční provoz zimoviště masného skotu
• Chov masných telat školkovým způsobem
• Zvětšení prostoru v zimovišti
• Podpora pastevního výkrmu skotu


V této souvislosti je však potřeba upozornit, že celá problematika welfare dotací je legislativně dosti "sešněrována", manévrovací prostor je výrazně omezený, a proto zdaleka ne všechna opatření, která by z chovatelského pohledu byla smysluplná, je možné do welfare dotací zařadit. Pro lepší představu, jak celý proces přípravy a schvalování podobného typu podpor funguje, uvedu několik informací.

Předně, je možné uvažovat pouze o takových opatřeních, která lze "napasovat" na jeden z typů operací vyjmenovaných v tzv. Agri pokynech, kterými se schvalování řídí (Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020). Dále, navržená opatření musí jít jak nad rámec standardů definovaných v platné legislativě, tak i běžné praxe v daném státě. Jinými slovy, pokud se nějaké úkony v chovech již rutinně provádí, nelze je zahrnout do podporovaných aktivit, neboť nejde již o plošné zlepšení úrovně podmínek chovaných zvířat. Současně se nesmí jednat o investiční opatření či operace související s vyšší potřebou lidských zdrojů nebo úkony zlepšující výhradně zdraví zvířat. A aby to nebylo tak jednoduché, vše je nutné podložit různými studiemi a vědeckými pracemi dokazující, že dané opatření má skutečný a prokazatelný pozitivní vliv na zlepšení pohody chovaných zvířat. Pokud jsou všechna výše uvedená kritéria splněna, přichází na řadu přesné zkalkulování finančních nákladů (vypočtení finanční újmy), která s realizací opatření souvisí, a která je pak základem pro nastavení sazby dotace. Teprve poté může být zahájen notifikační proces s Evropskou komisí, který podle charakteru opatření trvá v průměru tři až šest měsíců, někdy i déle. A právě tento okamžik se nyní blíží.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že výsledek rozhodně není jasně dopředu zaručen. Z velké části záleží nejenom na kvalitě zpracování podkladů, ale také na schopnostech úředníků vyjednávajících s příslušnými unijními pracovníky vysvětlit a obhájit daný záměr. Rozdíl oproti podporám welfare, které již běží pro dojený skot, je v tom, že tyto nové tituly jsou připravovány v rámci národních zásad, nikoliv PRV. Z hlediska vyjednávání s EU by to mohla být určitá výhoda, neboť když jde o národní zdroje, Unie není zpravidla tak přísná. Avšak z pohledu naplnění obálky finančními zdroji je to zase spíše nevýhoda, neboť zatímco zdroje PRV jsou jasně dané, v případě národních dotací se jedná o každoroční schvalování rozpočtu a naplňování jednotlivých kapitol dle finančních možností resortu. A to může být po volbách velkou neznámou...
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz