Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (173)
Šlechtění (178)
Výběry býků (242)
Výstavy (238)
Zdraví (209)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (189)
Ze svazu (352)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Hlavní teze ČR k budoucí podobě SZP

22.05.2017,  Kamil Malát  

Veřejná konzultace k budoucí podobě SZP před nedávnem skončila a jednotlivé členské státy začínají formovat a posílat svá první stanoviska k této problematice. Ani Česká republika nezahálí a prostřednictvím Ministerstva zemědělství (MZe) zaslala do Bruselu materiál, kde vidí hlavní priority reformované SZP. V této fázi se jedná spíše o obecnější teze, než detailně rozpracovaný dokument, nicméně hlavní postoje ČR v klíčových otázkách jsou již nyní patrné.

MZe chápe SZP jako základní nástroj pro zajištění strategické míry produkce potravin v EU, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a udržitelný rozvoj venkovských oblastí. A tak by tomu mělo být i po roce 2020. Základním přístupem k novému období musí být snaha o zjednodušení a evoluční, nikoli revoluční, změny.

V oblasti přímých podpor MZe trvá na rovnosti přístupu k podmínkám a podporám pro zemědělce v jednotlivých členských států a současně rázně odmítá zastropování přímých plateb dle velikosti zemědělských podniků. Otázku rovného přístupu podporují i ostatní státy středního a východního bloku, u zastropování zůstane ČR ale zřejmě jednou z mála evropských zemí, která bude tento požadavek odmítat. Za klíčové MZe považuje i pokračování systému podpory tzv. citlivých komodit prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci s možností navýšit finanční prostředky alokované na tuto podporu až do výše 25 %. MZe dále bude prosazovat, aby byl zachován dvoupilířový systém podpor a aby byly členským státům ponechány kompetence při rozhodování například v oblasti přesunu prostředků mezi pilíři či v oblasti volby opatření a způsobu jejich implementace. Nemalé, ale jistě správné cíle si ministerstvo klade v otázce administrativní a byrokratické zátěže, kdy je snahou její snížení o 40 až 50 %. K tomu by mělo vést snížení počtu kontrol, odstranění duplicit, zjednodušení sankčního systému či efektivnější využívání moderních technologií. Ve své pozici se MZe dále zabývá otázkami zemědělského hospodaření s ohledem na životní prostředí, rozvojem venkovských oblastí ve vztahu k zajištění služeb atp., zlepšením postavení zemědělců v dodavatelském řetězci (např. formou dalšího sdružování producentů), zajištěním generační obměny v zemědělství a dalšími tématy spojenými s venkovskými oblastmi a zemědělskou činností. V těchto otázkách jsou však postoje MZe zatím spíše obecné bez konkrétnějších návrhů opatření jak těchto cílů dosáhnout.

Diskuse na téma budoucí podoby SZP s panem Mihailem Dumitru

Počátkem června Českou republiku navštíví ředitel Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (DG AGRI) pan Mihail Dumitru. Pan Dumitru má na starosti přímé platby a rozvoj venkova a je klíčovou osobou, která se podílí na přípravě budoucí podoby Společné zemědělské politiky pro roce 2020. Při příležitosti jeho návštěvy připravilo Ministerstvo zemědělství za účasti zástupců nevládních organizací diskusi k problematice reformy SZP. Pokud máte nějaký dotaz, který byste rádi vznesli, neváhejte nám jej poslat emailem na adresu info@cschms.cz a pokud bude příležitost, rádi jej zde předneseme.

*******************************************************************************

Další informace k SZP po roce 2020 na našem webu:

• Greening nepřináší skoro žádné pozitivní výsledky: ZDE
• Veřejná konzultace k SZP po roce 2020 skončila: ZDE
• Již 25.000 odpovědí k veřejné konzultaci k SZP: ZDE
• EP podpořil zastropování přímých plateb: ZDE
• Budoucí SZP přinese nové výzvy: ZDE
• Pět alternativ budoucí podoby SZP: ZDE
• EK zahájila otevřenou diskuzi nad novou podobou SZP: ZDE
• Formulář k veřejné diskuzi nad novou podobou SZP po roce 2020: ZDE
(pouze do 2. května, vpravo zvolte český jazyk)
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz