Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (447)
Legislativa (176)
Šlechtění (187)
Výběry býků (252)
Výstavy (244)
Zdraví (212)
Pozvánky (349)
Zajímavosti (192)
Ze svazu (359)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Závěry z jednání Grémia předsedů PK

11.06.2017,  Kamil Malát  

V pátek 9. června se v Hradištku konalo jednání rozšířeného Grémia rad plemenných knih (PK), kterého se vedle předsedů zúčastnili i členové rad jednotlivých PK a taktéž další chovatelé. Cílem jednání bylo uzavření problematiky PH a odsouhlasení změn a dalších návrhů, které vyplynuly z jednání pracovní skupiny k plemenným hodnotám (změny v systému odhadu PH, úprava metodiky KU). Jedním z bodů jednání byla také drobná úprava reklamačního řádu pro základní výběry býků (nově odsouhlasená verze ke stažení zde).

Pracovní skupina k plemenným hodnotám byla ustanovena na podzim loňského roku výborem svazu za účelem detailní analýzy oblasti výpočtu plemenných hodnot a navržení odborných opatření směřujících zejména k větší stabilitě PH, která by byla následně postoupena Grémiu předsedů rad plemenných knih k prodiskutování. O výsledcích jednání této pracovní skupiny jsme chovatele průběžně informovali na našich webových stránkách, kde jsme se snažili upozornit na vše podstatné včetně přiložení prezentací z jednání (viz tento a tento článek). Páteční setkání bylo tedy jakýmsi shrnutím a oficiálním zakončením této práce. Během dopoledního bloku byli přítomní chovatelé seznámeni s návrhy, ke kterým došli členové pracovní skupiny při svých jednáním, po obědě potom následovala bohatá diskuze a odsouhlasení představených změn. O jednotlivých návrzích bylo hlasováno odděleně, většina z nich byla přijata jednomyslně.

Z chovatelského pohledu jsou podstatné zejména následující závěry:

  1. Plemenné hodnoty budou i nadále počítány 4x ročně ve stejných termínech, a budou zveřejňovány stejným způsobem jako doposud (webové stránky, webKUMP, databáze býků, PC inspektorů KUMP). Jedinou změnou je, že žebříčky nejlepších zvířat (tzv. TOPky), budou zpracovávány pouze při prosincovém výpočtu, kdy je pro výpočet k dispozici největší množství údajů a odhadnuté PH jsou tak nejpřesnější.

  2. Přítomní chovatelé na místě rovněž navrhli, aby u importovaných zvířat (včetně dovozu inseminačních dávek), byly PH pro růst počítány a zveřejněny až v okamžiku, kdy budou mít první potomstvo. Tento návrh byl jednomyslně odsouhlasen a pokud to bude technicky a časově zvládnutelné, bude aplikován již při červnovém výpočtu.

  3. Podstatnou změnou je také to, že rovněž počínaje dalším výpočtem budou do odhadu PH pro růst (netýká se zevnějšku) zařazována pouze zvířata, u nichž je známa alespoň jedna hmotnost (120, 210 či 365 dní) zjištěná v rámci KUMP. Jedinci bez minimálně jedné známé hmotnosti tedy nebudou mít spočítány PH pro růst.

Další odsouhlasené body jsou spíše technického charakteru vztahující se k systému výpočtu:

  1. K výpočtu PH budou využívána všechna data získaná v rámci KUMP pokud budou v součinnosti s chovatelem validována příslušným inspektorem KU. Doposud byly některé "podezřele" extrémně nízké či naopak vysoké hmotnosti automaticky vyřazovány jako nekorektní a dále se s nimi při výpočtu nepracovalo. U prokazatelně nízkých resp. naopak vynikajících výsledků tak mohlo dojít k vyřazení údajů i přesto, že se jednalo o korektně pořízená a správná data.

  2. Bude upravena metodika KUMP, kdy ve stupni B bude přepočet na hmotnost ve 120, 210 a 365 dnech prováděn stejným způsobem jako ve stupni A.

  3. Skupiny vrstevníků budou sestavovány podle data vážení, nikoliv podle data narození jako doposud. Doposud si dělala vzájemně vrstevníky telata do 25 ks narozených na jednom chovu bez ohledu na (délku) období telení (a termíny následných vážení), což se pro sestavování skupin vrstevníků při prodlužování období telení jevilo jako problematické. U průběhu porodu jsou skupiny vrstevníků sdružovány po intervalech dle data otelení (po dvou až třech měsících dle období).

  4. Dojde k rozdělení databáze na dvě skupiny - více a méně početná plemena. U více rozšířených plemen nebude mít toto rozdělení žádný vliv, u skupiny méně početných plemen (dexter, texas longhorn atd.) zpřesní odhadnuté PH.

Rozšířené grémium bylo rovněž seznámeno s návrhem na úpravu termínů zpracování odhadu PH. Tento bod však nebyl přijat, neboť naráží na časové možnosti ve vztahu k naskladňování plemenných býků do testace. V případě potřeby se k tomuto bodu grémium v budoucnu vrátí.

V závěru jednání pak opětovně zazněl apel na chovatele zapojené do KUMP ve smyslu zlepšení vykazování porodních hmotností a průběhů porodů, zvýšení podílu zvážených zvířat či naopak snížení počtu telat narozených po harémovém připouštění. Provedené detailní analýzy jasně prokázaly, že právě kvalita a množství vstupních údajů zásadní měrou ovlivňuje vypočtené PH a jejich stabilitu mezi jednotlivými odhady. Hlavními příčinami nižší stability jsou především změny v hmotnostech ve 210 dnech (dvojí vážení v rámci limitu pro přepočet hmotnosti na standardizovaný věk), časté opravy původů telat po harémovém připouštění, změna množství vstupních dat při jednotlivých výpočtech (postupné přibývání údajů získaných z vážení v průběhu roku) či nízká variabilita hmotností při narození (malý podíl zvážených telat). Ing. Svitáková ve své prezentaci jasně demonstrovala (kompletní prezentace v příloze), jak atypicky vypadá rozložení variability porodních hmotností v ČR v rámci Gaussovy křivky ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, kdy u nás 40 % narozených telat vykazuje stejnou porodní hmotnost. Pokud nejsou telata vážena (hmotnost je přiřazována dle průměru populace daného plemene), není dosaženo standardní variability, což se následně negativně projevuje ve výkyvech v odhadnutých PH.

Oficiální zápis z jednání Grémia je ke stažení zde.

Přílohy:

Prezentace grémium.pdf, 1 MB
Prezentace na jednání Grémia rad PK 9.6.2017: Nový systém odhadu plemenných hodnot (Karel Šeba) + Hmotnost při narození (Alena Svitáková)

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz