Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (174)
Šlechtění (179)
Výběry býků (242)
Výstavy (239)
Zdraví (210)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (190)
Ze svazu (353)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Připravované novely nařízení vlády

04.07.2017,  Kamil Malát  

V letošním roce připravuje Ministerstvo zemědělství novely nařízení vlády týkající se environmentálních opatření PRV s platností pro podávání žádostí v roce 2018, tj. s předpokládaným datem nabytí účinnosti v březnu 2018. Jedná se zejména o úpravu nařízení vlády č. 72/2015 Sb. v souvislosti s redefinicí LFA oblastí (ANC) na základě biofyzikálních kritérií, dále pak změna nařízení vlády č. 74/2015 Sb. (dobré životní podmínky) prostřednictvím odstranění povinnosti deklarovat konkrétní hospodářská zvířata v žádosti o dotaci na vybraná podopatření cílená do sektoru skotu či úprava opatření Ekologické zemědělství (nařízení vlády č. 76/2015) směrem k odstranění podmínky ponechávání nepokosených ploch v ostatních sadech.

V návaznosti na zkušenosti s administrací těchto opatření v předchozích letech vyzýváme naše členy k zaslání případných dalších návrhů na úpravu příslušných nařízení vlády v oblastech, kde spatřujete největší problémy při implementaci těchto opatření. Připomínám, že by se mělo jednat o návrhy na úpravu nad rámec změn provedených novelami nařízení vlády pro rok 2017. Pro úplnost uvádím, že v případě, že budou navrhovány změny zásadnějšího charakteru, je to zpravidla vždy spojeno s modifikací programového dokumentu, což je samozřejmě vždy výrazně složitější. S ohledem na harmonogram legislativního procesu a předpokládaný termín nabytí účinnosti těchto novel, zasílejte vaše návrhy na emailovou adresu info@cschms.cz nejpozději do 19. července 2017.

U vašich návrhů na legislativní úpravy pokud možno vždy uvádějte číslo nařízení vlády a konkrétního paragrafu (případně i písmene) jakého se vaše připomínka týká a vždy napište nové znění textu, které by podle vašeho názoru nejlépe odpovídalo potřebám praxe. Vaše připomínky poté budou zakomponovány do jednoho dokumentu, který za náš svaz budeme v souhrnné podobě předávat kompetentním pracovníkům Ministerstva zemědělství.

*******************************************************************************

Související legislativa:

• Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů: ZDE
• Nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními: ZDE
• Nařízení vlády č. 76/2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, č. 75/2015 o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, č. 74/2015 o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, č. 73/2015 o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě: ZDE
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz