Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (174)
Šlechtění (179)
Výběry býků (242)
Výstavy (239)
Zdraví (210)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (190)
Ze svazu (353)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Pravidla pro 5. kolo příjmu žádostí z PRV

03.08.2017,  Kamil Malát  

Ministr zemědělství včera schválil pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 5. kolo příjmu žádostí. V něm budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun. Nejvíce peněz bude směřovat na opatření 4.1.1. a to téměř 1,14 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 10. do 30. října 2017. V tomto kole došlo k mnohým změnám v kritériích i ve výdajových limitech, proto doporučujeme se s podmínkami důkladně seznámit.

V průběhu přípravy podmínek jsme podali několik návrhů na úpravu pravidel ve prospěch chovatelů masného skotu, z nichž mnohé byly nakonec přijaty (například u výdajových limitů staveb pro skot či u výstavby oplocení). To by mělo vést k tomu, že PRV bude i pro naše chovatele využitelnější. Lepší příležitost získat dotaci z PRV až do konce programového období nebude, proto neváhejte a připravte se na toto podzimní kolo co nejlépe! K tomu byl měly sloužit i odborné semináře, které k tomuto kolu Český svaz chovatelů masného skotu spolu s poradenskou firmou Agroteam připravuje, detaily najdete v této naší starší zprávě zde. První ze seminářů se uskuteční již v pondělí 28.8.2017 od 10:00 hodin při příležitosti konání agrárního veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích, pozvánku najdete zde. Další semináře pak samozřejmě pořádá také Ministerstvo zemědělství, detaily k termínům včetně přihlášek najdete zde.

Hlavní dokumenty k 5. kolu PRV:

• Hlavní změny podmínek pro 5. kolo PRV: ZDE (soubor pdf)
• Obecné podmínky pro poskytnutí dotace platné pro 5. kolo příjmu žádostí: ZDE (soubor pdf)
• Operace 4.1.1 - specifické podmínky: ZDE (soubor pdf)
• Operace 4.2.1 - specifické podmínky: ZDE (soubor pdf)
• Aktualizovaná příručka pro zadávání veřejných zakázek (verze 3): ZDE (soubor pdf)
• Aktualizovaná příručka pro publicitu (verze 3): ZDE (soubor pdf)

Pozn: Kompletní dokumenty k PRV hledejte vždy na stránkách Ministerstva zemědělství v záložkách u jednotlivých opatření.

********************************************************************************

Finanční objem u jednotlivých operací je předběžně stanoven následovně:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků - 1 137 168 000 Kč
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů* - 575 000 000 Kč
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích** - 35 000 000 Kč
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách** - 112 000 000 Kč
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - 46 000 000 Kč
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - 100 000 000 Kč
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP - 140 000 000 Kč
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh - 440 000 000 Kč
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů - 27 500 000 Kč
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - 50 000 000 Kč
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech - 5 500 000 Kč

* Alokace pro operaci 4.2.1 zohledňuje nově zařazený záměr c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků.
** U těchto operací se vzhledem k výši finanční alokace a průběhu čerpání finančních prostředků uvažuje o realizaci dvou výzev, a to v roce 2017 a 2019.

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, navýšena o nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí, a dále bude částka závazkování u každé operace, kde je to relevantní, standardně navýšena o 15 % zohledňující úbytek finančních prostředků v průběhu administrace (na základě zkušeností stanovené průměrné snížení požadovaných částek dotace vlivem zadávacího řízení, odstoupení žadatelů od projektu v průběhu realizace, atd.).

Úplné znění Pravidel, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Dále byla upravena Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Tato Příručka byla upravena v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a obsahuje zejména změny týkající se postupu zadavatele, např. možnost jednat o nabídkách, povinnost zadavatele vyloučit dodavatele v případě střetu zájmů nebo nesplnění zadávacích podmínek, stanovení případů, kdy je možné změnit smlouvu, apod.

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz