Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (174)
Šlechtění (179)
Výběry býků (242)
Výstavy (239)
Zdraví (210)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (190)
Ze svazu (353)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu

21.08.2017,  Kamil Malát  

Nejpozději do konce září mohou chovatelé podávat žádost o podporu na kontrolu užitkovosti (dotační titul 2.A.e.1.a "Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU"), která je administrována a vyplácena prostřednictvím ČSCHMS na základě přiložené žádosti a dalších náležitostí. Sazba podpory je do 220,- Kč na kus v KU, o její výši rozhodne MZe ČR až po vyhodnocení celkové výše dotace. Nutno však upozornit, že podle vodítek EU, kterými je systém národních podpor vázán, nemůže výše dotace přesáhnout 70 % oprávněných nákladů (tzn. 70 % ceny za KUMP).

To znamená, že ani v případě maximální sazby nemohou chovatelé v kontrole užitkovosti masných plemen skotu počítat s tím, že by jim byla vyplacena výše uvedená částka. Proto prosím v žádosti, která vám spolu s průvodním dopisem byla v minulých dnech zaslána poštou, nevyplňujte sazbu podpory a podporu celkem (bude doplněno až vypočtenou částkou). Rovněž nevyplňujte počet kusů v KU. Počet krav v kontrole užitkovosti k 30.9.2017 bude stanoven podle zápisů z KUMP v roce 2017, které s vámi vyplňují příslušní inspektoři svazu během jejich činností v chovu.

Žádost řádně vyplňte, podepište a nejpozději do 29.9.2017 zašlete na tuto adresu:

paní Nina Honová
ČSCHMS
Osvoboditelů 35/9
410 02 Lovosice

tel. 724 073 641

Upozorňujeme, že žádosti došlé po 29.9.2017 nebudou zahrnuty do souhrnné žádosti!. Žádost opravdu čitelně vyplňte včetně bankovního spojení, které bude platné do konce roku 2017. Na základě této žádosti Vám zhruba počátkem prosince zašleme sdělení o rozhodnutí o poskytnutí podpory. Upozorňujeme, že finanční prostředky Vám budou odeslány teprve až od Vás obdržíme jedno podepsané a potvrzené sdělení zpět. Veškeré změny např. změna názvu firmy, adresy, aj. nahlaste neprodleně!

Žádost o poskytnutí dotací musí obsahovat:
- čestné prohlášení (viz příloha níže)
- doklad o registraci plátce DPH (doloží pouze plátci DPH),
- doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu, případně kopie aktuálního bankovního výpisu předmětného účtu).

Bez doložení uvedených dokladů nebude žádost zahrnuta do souhrnné žádosti.

Důrazně doporučujeme seznámit se se Zásadami pro rok 2017, které naleznete ke stažení ZDE (soubor MS Word).

Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého a středního podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Více informací o kritériích najdete např. ZDE

Případné dotazy směřujte na tel. 724 073 641 (paní Nina Honová).

Žádost dotace KU 2017.doc, 43 kB
Žádost o poskytnutí podpory pro rok 2017 na dotační program 2.A.e.1.a

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz