Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (443)
Legislativa (175)
Šlechtění (182)
Výběry býků (243)
Výstavy (241)
Zdraví (211)
Pozvánky (345)
Zajímavosti (191)
Ze svazu (354)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Nastavení faremních systémů v ANC (LFA) oblastech

30.10.2017,  Kamil Malát  

Diskuze kolem problematiky redefinice méně příznivých oblastí ANC (dříve označované jako LFA), spěje pozvolna k závěrům. Na jedenáctém jednání pracovní skupiny konané na konci října byly diskutovány detaily ohledně nastavení faremních systémů v živočišné resp. rostlinné výrobě, aby mohlo dojít k diferenciaci sazeb v nově vymezených ANC oblastech. Současně proběhla bouřlivá diskuze nad tím, zda by do intenzity zatížení měla být započítávána také prasata či nikoliv. Níže v textu najdete hlavní body týkající se tohoto nastavení včetně současného návrhu výše sazeb pro jednotlivé oblasti.

Nastavení faremních systémů (FS) pro účely diferenciace sazby v ANC

1. Do intenzity chovu zvířat by měly být započítávány následující druhy hospodářských zvířat: skot, ovce, kozy a koně, otazník je zatím nad zahrnutím prasat. Limitem po rozlišení faremního systému je intenzita ve výši 0,3 VDJ/ha veškeré zemědělské půdy bez ohledu na to, zda je celá výměra podniku zařazena v ANC. Na minulém jednání pracovní skupiny LFA bylo odsouhlaseno, že prasata se nebudou do intenzity započítávat, nicméně na poradě vedení MZe po poslední schůzce pracovní skupiny bylo toto rozhodnutí změněno a poslední varianta s nimi v tuto chvíli počítá. Konečné rozhodnutí o jejich zařazení resp. nezařazení by mělo padnout v nejbližších dnech.

2. Intenzita chovu hospodářských zvířat bude posuzována ve dvou krocích:
a) jako průměrný stav za celý kalendářní rok od 1.1. do 31.12. zpětně za kalendářní rok předcházející roku podání žádosti (tj. pro žádosti na rok 2018 bude intenzita chovu hospodářských zvířat stanovena za rok 2017, pro žádosti na rok 2019 za rok 2018 atd.). Průměrný stav se stanoví součtem VDJ přepočtených na 1 ha z.p. za každý den sledovaného kalendářního roku dělený celkovým počtem dní v roce, a zároveň
b) v každém dni období od 1.6. do 30.9. roku, na který je žádost o dotaci podávána za účelem ověření aktuálního faremního systému v roce, na který je žádost podávána. Nedodržení intenzity minimálně 0,3 VDJ/ha z.p.v jednom dni tohoto období bude mít za následek zařazení podniku do faremního systému rostlinná výroba.
V souvislosti se čtyřměsíčním vykazováním intenzity se zvažuje stanovit tzv. buffer v rozsahu cca 3 - 4 dnů, kdy žadatel v těchto dnech nemusí splnit podmínku každodenní minimální intenzity 0,3 (v opačném případě by musel být přeřazen do FS RV).

3. Přepočítávací koeficienty pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat (VDJ) budou stanoveny podle následujícího klíče:
- Skot ve věku nad 2 roky: 1,00
- Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně: 0,60
- Skot ve věku do 6 měsíců včetně: 0,40
- Ovce a kozy ve věku nad 1 rok: 0,15
- Koně ve věku nad 6 měsíců: 1,00
- Koně ve věku do 6 měsíců včetně: 0,40
- Prasnice: 0,50
- Ostatní prasata (kanci, prasničky, selata): 0,30

4. U nově vzniklých podniků bude pro stanovení faremního systému posuzována skutečnost, zda byl subjekt k 1. 1. kalendářního roku předcházejícímu podání žádosti evidován v ústřední evidenci zvířat (IZR) nebo v LPIS.
- v případě že byl evidován v jedné z uvedených evidencí, pak se bude intenzita chovu hospodářských zvířat počítat v obou krocích popsaných v bodě 2,
- v případě že k uvedenému dni nebyl evidován v žádné z uvedených evidencí, bude se intenzita stanovovat jako průměr za čtyřměsíční kontrolní období od 1.6. do 30.9. roku, na který se žádost podává.

5. V rámci podmínek poskytování plateb oblastem ANC nebude stanovena intenzita chovu hospodářských zvířat na travní porosty. Tato podmínka zůstane zachována u podniků s dobíhajícími dotacemi, tj. v oblastech LFA-O, které nejsou vymezeny jako ANC (kontinuita s podmínkou pro poskytnutí dotace v současném LFA).

6. MZe pro rok 2018 v současné době připravuje nařízení vlády upravující podmínky pro poskytování plateb v ANC. Sazby jsou navrženy v této výši:

a) pro žadatele s převažující živočišnou výrobou:
1. 219 EUR v oblastech typu H1,
2. 206 EUR v oblastech typu H2,
3. 145 EUR v oblastech typu H3,
4. 176 EUR v oblastech typu H4,
5. 132 EUR v oblastech typu H5,
6. 124 EUR v oblastech typu O1
7. 98 EUR v oblastech typu O2
8. 73 EUR v oblastech typu O3
9. 67 EUR v oblastech typu S

b) pro žadatele s převažující rostlinnou výrobou:
1. 93 EUR v oblastech typu H1,
2. 87 EUR v oblastech typu H2,
3. 61 EUR v oblastech typu H3,
4. 74 EUR v oblastech typu H4,
5. 56 EUR v oblastech typu H5,
6. 53 EUR v oblastech typu O1
7. 41 EUR v oblastech typu O2
8. 31 EUR v oblastech typu O3
9. 28 EUR v oblastech typu S

Pozor: Tyto sazby jsou bez případného započítávání prasat do faremního systému ŽV. Pokud dojde k rozhodnutí započítávat do intenzity i prasata, sazby se znovu změní!

*******************************************************************************

Další články a informace na téma redefinice LFA oblastí na našem webu:

• Aktualizované pracovní seznamy k.ú. v ANC od roku 2018: ZDE
• článek z 28.6.2017: ZDE
• článek z 4.5.2017: ZDE
• článek z 13.3.2017: ZDE
• článek z 24.1.2017: ZDE
• článek z 5.1.2017: ZDE
• článek z 9.11.2016: ZDE
• článek z 17.10.2016: ZDE
• článek z 09.09.2016: ZDE
• článek z 19.07.2016: ZDE
• článek z 27.06.2016: ZDE
• článek z 13.06.2016: ZDE
• článek z 09.05.2016: ZDE
• článek z 20.01.2016: ZDE

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz