Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (460)
Legislativa (180)
Šlechtění (197)
Výběry býků (268)
Výstavy (266)
Zdraví (219)
Pozvánky (362)
Zajímavosti (199)
Ze svazu (382)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Zelená nafta od 1. ledna 2019

12.04.2019,  Kamil Malát  

Valná většina zemědělců zřejmě již zaznamenala informaci o tom, že od ledna 2019 došlo ke změně ve způsobu výpočtu výše nároku na vrácení části spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při hospodaření v lese. Pravidla pro podávání žádostí o vratku spotřební daně z tzv. zelené nafty vyplývají z prováděcí vyhlášky č. 79/2019 Sb., která byla ve Sbírce zákonu zveřejněna na konci března. Pojďme si stručně popsat hlavní změny. Jednou z nich je možnost ve způsobu žádání o vratku přes normativ spotřeby a také navázání výše vratky na intenzitu chovu hospodářských zvířat.

Nově je vratka zelená nafty pro rostlinnou i živočišnou výrobu navázána na intenzitu chovu hospodářských zvířat. Podniky se zatížením do 0,3 VDJ/ha mají nárok na vratku ve výši 4,38 Kč/l, farmáři s intenzitou nad 0,3 VDJ/ha pak 9,50 Kč/l.

Nově lze uplatnit nárok na vrácení daně pouze na "čistou" motorovou naftu bez přídavku biosložky (B0) a na motorovou naftu s přídavkem biosložky do 7 % (B7). Na tzv. "směsnou" naftu s přídavkem biopaliva nad 30% (B30) již nelze nárok na vrácení daně uplatňovat.

Prokazování spotřeby pohonných hmot

Podstatnou změnou je administrativně méně náročná možnost žádat o vratku přes normativ spotřeby a evidenci LPIS nebo IZR. Ten, kdo se rozhodne pro tento způsob prokazování spotřeby již nemusí vést evidenci o skutečné spotřebě nafty (minerálních olejů). Její výše se určí právě podle ročního normativu minimální spotřeby. Roční normativ minimální spotřeby minerálních olejů na kulturu trvalý travní porost je 43 l/ha, pro krávy bez tržní produkce mléka pak 32,9 l/1 ha. Úplný přehled včetně přepočítávacích koeficientů VDJ najdete zde.

Tento způsob sice na jedné straně přináší méně papírování, je však zase nevýhodný v tom, že normativy jsou nastaveny zpravidla o něco níže (zhruba o 20 %), než je skutečná spotřeba. Další nevýhodou pak je také to, že o vratku se při tomto způsobu žádá v ročních intervalech. Komu zvýšená byrokracie spojená s evidencí nevadí a nechce přijít o část peněz, má možnost pokračovat ve čtvrtletním způsobu na základě skutečně vykázané spotřeby nafty podle činností realizovaných RV a ŽV za stejných podmínek jako doposud.

I nadále musí být veškerá spotřeba být podložena doklady o prodeji, a to v obou případech. Množství nafty uvedených na dokladech o prodeji musí být stejné nebo vyšší, než je vykázáno v evidenci o skutečné spotřebě nebo vypočtené pomocí normativu.

Daňové přiznání

Nárok na vrácení daně se uplatňuje stejně jako doposud, tedy podáním daňového přiznání (DAP). Pro uplatnění nároku budou nově dva druhy formulářů - pro čtvrtletní vykazování (rybníkáři, lesy, prokazování spotřeby evidencí) pro roční (RV a ŽV při prokazovaní spotřeby normativem).

Nárok se uplatňuje ve lhůtě do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok navrácení daně vznikl. Pokud v této lhůtě nebyl nárok navrácení daně uplatněn, nárok zaniká. DAP za 1. čtvrtletí se tedy podává do konce června (3 měsíce po březnu) – další čtvrtletí obdobně (30.6.2019 je neděle – tudíž za 1. čtvrtletí 2019 lze DAP podat ještě v pondělí 1.7.2019); DAP za kalendářní rok 2019 je nutno podat do úterý 31.3.2020 (konec 3 kalendářního měsíce po konci roku 2018).

Všechna DAP za první čtvrtletí 2019 se vyměřují až od 2. července 2019, a to ke dni dni 1.7.2019. Všechna DAP za zdaňovací období kalendářní rok 2019 se vyměřují až od 1. dubna 2020, a to ke dni 31.3.2020.

Dodatečné DAP na zvýšení nároku na vrácení daně se podává nejpozději do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období (jinými slovy do 2 měsíců po lhůtě pro podání řádného DAP).

• Další informace k zelené naftě najdete na stránkách Celní správy.

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz