Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (479)
Legislativa (191)
Šlechtění (211)
Výběry býků (278)
Výstavy (270)
Zdraví (222)
Pozvánky (381)
Zajímavosti (216)
Ze svazu (417)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Změny v systému testování masných býků schváleny

30.07.2019,  Kamil Malát  

Minulý týden se na Hradištku sešli členové jednotlivých Rad plemenných knih, aby projednali návrh na úpravu systému testování plemenných býků. Impuls pro změnu vzešel z jednání výboru svazu v červnu tohoto roku (psali jsme zde). Během rekordně krátké doby se podařilo připravit návrh změn nejenom vlastní metodiky pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků, ale i navazujících dokumentů jako je reklamační řád pro základní výběry či sazebník. Jsem rád, že mohu konstatovat, že se díky aktivnímu přístupu a konstruktivní debatě podařilo dosáhnout přijatelného výsledku, který aniž by rezignoval na základní principy šlechtitelské práce, tak reaguje na aktuální potřeby chovatelů.

1. Metodika pro odchov a zkoušky vlastní užitkovosti býků

Hlavním důvodem pro změnu tohoto dokumentu bylo komplexní řešení systému odchovu plemenných býků a to nejenom na odchovnách (OPB), ale také podchytit stále populárnější odchov býků u chovatelů (OCH), který nebyl doposud nikterak usměrňován. Materiál současně vznikl i jako reakce na nekontrolované zvyšování počtu OCH (zejména odchovy s 1 až 3 zvířaty) a s tím v současném modelu související neúměrné protahování doby výběrů. Vedlejším, ale do budoucna fatálním problémem pro šlechtění, by mohla být nesrovnatelnost odchovávaných zvířat na OPB a OCH. Silným apelem, který opakovaně padl, byl rovněž úkol pro Rady plemenných knih (RPK) řídit se základní poučkou pro šlechtění – tj. další generace by měla být lepší než ta současná – a to jde a jen pouze výběrem nadprůměrných býků do odchovu. Snahou úpravy bylo co nejvyváženěji zrovnoprávnit oba způsoby odchovu a současně nikomu neznemožnit odchov dle jeho potřeb a možností.

A. Odchov na OPB:

Pro chovatele testující býky na OPB se v podstatě vůbec nic nemění, dochází pouze k drobným technickým úpravám ve vztahu k využití dat z vážení na začátku přípravného období a na začátku testu, kdy vlivem přesunu býka na OPB dochází ke stresu, který se projevuje snížením či pozastavením růstu býka. Nově se proto tato vážení nepoužijí pro výpočet žádné přepočtené hmotnosti, aby nedošlo k "poškození" býka.

B. U OCH dochází k několika podstatným úpravám:

• dochází ke sladění termínů pro nahlašování býků k odchovu – nově jsou tyto termíny pro OPB i OCH stejné, tzn. pro OCH u prvního turnusu bude období nahlašování o měsíc kratší (viz tabulka v aktualizované metodice)

• v režimu OCH se zvířata budou vážit na začátku a na konci odchovu – tyto aktuálně zvážené hmotnosti pak budou sloužit k selekci býků. Hodnoty jednotlivých selekčních kritérií má v rukou příslušná RPK.

• dochází ke změně výše a doby splatnosti poplatků – viz níže část „Sazebník“

• výběry budou u OCH probíhat souběžně na více místech najednou, neboť býky nově bude vybírat pouze místně příslušný inspektor společně s chovatelem delegovaným příslušnou RPK. Pokud se zástupce RPK na výběr nedostaví, bude býky vybírat pouze inspektor.

• býci v OCH musí mít nasazen nosní kroužek již na začátku odchovu

• metodika nově otevírá pro OCH možnost vybírat býky formou svodu

Tato část není záměrně detailně dopracována, abychom zbytečně chovatele složitými podmínkami neodradili o této formě základního výběru uvažovat. Pokud se tento způsob ZV uchytí, je do budoucna v plánu chovatele využívající této formy ZV „odměnit“ formou finančních úlev


Apelujeme proto na chovatele odchovávající býky v režimu OCH, aby změnám věnovali dostatečnou pozornost, a to zejména termínům pro přihlašování býků!

2. Reklamační řád pro základní výběry

Hlavní změnou v případě reklamačního řádu je vypuštění opakovaného přehodnocování býka v den sporného výběru stejnou výběrovou komisí. Tento institut neměl v praxi příliš smysl, neboť výběrová komise si logicky za svým rozhodnutím stála a nemohla ho jen několik málo minut (max. hodin) po prvním výběru změnit. Nově se tedy budou býci přehodnocovat pouze jednou a to na základě podmínek, které byly v minulosti stanoveny až pro tzv. druhý krok. Dojde tedy k novému hodnocení býka jinou komisí v jiný den.

Současně dochází k úpravě času, do kdy je nutné reklamaci podat – nově tak musí být učiněno nejpozději následující den po provedení nesouhlasného výběru a to písemně (emailem) členům výběrové komise, řediteli PK a řediteli svazu. Ostatní principy odvolávání chovatelů zůstávají v reklamačním řádu zachovány.

3. Sazebník poplatků

Jak již bylo uvedeno, hlavní změnou je úprava výše a doby splatnosti poplatků spojených s OCH. Dosavadní praxe, kdy chovatel hradil 500 Kč až za výběr, se příliš neosvědčila, neboť se nezřídka stávalo, že chovatel z několika býků přihlášených do odchovu nakonec nepřevedl žádného a tudíž neexistoval podklad pro úhradu nákladů spojených s touto činností. Nově budou tedy poplatky vybírány již v době přihlašování býků do OCH s tím, že pokud nedojde k úhradě faktury ve splatnosti, bude býk z OCH vyškrtnut.

Výbor svazu se rovněž klonil k myšlence motivovat chovatele přes finanční nástroje k tomu, aby do domácího odchovu nebyli nahlašováni hraniční býci, kteří v mnoha případech k základnímu výběru ani nedojdou, a zároveň aby doma chovatelé testovali pokud možno větší skupiny býků (cca nad 5 kusů), což má pozitivní efekt při jejich porovnávání. Proto byl návrh, aby byl zaveden paušální poplatek za přihlášení býků k OCH do 5 ks včetně ve výši 5000 Kč a za každého dalšího býka se vybíralo 500 Kč. V rámci diskuze bylo výroční členské schůzi, která musí návrhy úprav sazebníku schválit, grémiem doporučeno snížit paušální část poplatku z 5000 Kč na 2500 Kč a poplatek za přihlášení 6. a každého dalšího býka k OCH ponechat v navržené výši 500 Kč.

Jelikož sazebník musí schválit výroční členská schůze, bude tento princip výběru poplatků u OCH případně uplatňován až od druhého turnusu sezóny 2019/2020. Metodika a reklamační řád pro ZV vstupují v platnosti již od nové sezóny. Apelujeme proto znovu na chovatele odchovávající býky v režimu OCH, aby se změnami detailně seznámili! Nové znění metodiky i reklamačního řádu najdete na našem webu v části legislativa/ČSCHMS.

Důležité dokumenty:

Aktualizovaná metodika odchovu plemenných býků (pdf soubor)
Reklamační řád k základním výběrům (pdf soubor)
Podmínky pro naskladnění OPB a pro odchov u chovatele (pdf soubor)
Přihláška k OCH a ZV (doc soubor)
Zápis ze schůze rozšířeného grémia včetně příloh (pdf soubor)

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz