Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (500)
Legislativa (198)
Šlechtění (224)
Výběry býků (316)
Výstavy (278)
Zdraví (229)
Pozvánky (398)
Zajímavosti (237)
Ze svazu (451)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace na ověření původu a pro stanovení GEPH

12.08.2019,  Kamil Malát  

Stejně jako vloni, i letos bude dotace na ověření původu (dotační titul 2.A.a.) rozdělena a její administrace bude odlišná podle toho, jakou formou byl původ stanoven. Pokud jste si nechávali stanovit DNA typ za účelem ověření původu potomstva ještě starým způsobem přes mikrosatelity, tak i letos budete žádost podávat na Českomoravskou společnost chovatelů a.s. (detaily k této části podpory najdete zde). Pokud jste však původ nechali ověřit pomocí nové metody SNP (genomika), což bude drtivá většina chovatelů, bude žádost o dotaci podávat ČSCHMS (náš svaz).

Důvodem této změny je znění dotačního titulu, kdy v tomto případě musí být dotace vyplacena osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty (GEPH).

V případě ověřování původu přes SNP profil to v praxi vypadá tak, že chovatel zadá objednávku na portálu igenetika.cz, zašle do laboratoře imunogenetiky ČMSCH a.s. vzorky k testaci a ta je zpracuje. Z hlediska dotačních pravidel je rozhodné období u býků do 31.8. daného roku, u jalovic/krav pak do konce září. Náklady na analýzu však nejsou účtovány chovateli, ale našemu svazu, který je vždy uhradí a následně chovateli vyfakturuje v plné výši s mírnou marží. Na konci září žádá o dotaci svým jménem ČSCHMS. Chovatelům, jejichž zvířata plní odsouhlasená kriteria (viz zde) a zároveň mají ve splatnosti uhrazeny všechny závazky vůči ČSCHMS, bude následně vráceno zhruba 70 % nákladů z testace na čipu (aktuálně 1.050 Kč) jako úhrada za poskytnutá data sloužící k výpočtu GEPH. Konečná výše vratky bude vycházet z výše dotace. Tento princip financování se tak nejvíce blíží současným zvyklostem při ověřování původu a fakturaci této služby. Pozn. Přehled neuhrazených faktur si můžete snadno zkontrolovat po přihlášení do aplikace MaSkot. Přehled je aktualizován zpravidla jednou měsíčně a je vždy platný k uvedenému datu.

Uvědomujeme si, že se jedná o vcelku kostrbatý postup, nicméně z pohledu dotačních a účetních pravidel je tento způsob jedinou možnou cestou.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 (MS Word)


Znění dotačního titulu 2.A.a. Podpora ověřování původu

Podpora majiteli plemenného býka a dárkyně embrya skotu, schválené příslušným uznaným chovatelským sdružením v daném roce pro stanovení DNA typu za účelem ověření původu potomstva. Týká se plemenných býků používaných v plemenitbě a dále pak býků nově zařazovaných do plemenitby (v tomto případě včetně stanovení DNA jejich matek, u býků masných plemen v období od 1.9.2018 do 31.8.2019), podpora osobě, která zajistí analýzu pro stanovení genomické plemenné hodnoty plemenného skotu, schváleného příslušným uznaným chovatelským sdružením, podpora majiteli kance zapsaného do plemenné knihy za stanovení DNA typu pro účely ověření jejich původu. Týká se plemenných kanců používaných a nově zařazovaných do nukleových a rezervních chovů.

Výše dotace: do 500 Kč za provedenou analýzu u skotu a prasat, do 70 % nákladů na analýzu vykonávanou třetí stranou nebo jejich jménem s cílem stanovení genomické plemenné hodnoty.

Vysvětlivka k dotačnímu programu 2.A.:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého a středního podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Při sledování velikosti podniku je třeba vycházet rovněž z Uživatelské příručky k definici malých a středních podniků vydané EK. Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz