Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (500)
Legislativa (198)
Šlechtění (224)
Výběry býků (316)
Výstavy (278)
Zdraví (229)
Pozvánky (398)
Zajímavosti (237)
Ze svazu (450)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu

13.08.2019,  Kamil Malát  

I letos budou mít chovatelé zapojení do kontroly užitkovosti masného skotu možnost požádat o dotaci na úhradu části nákladů spojených s touto činností (dotační titul 2.A.e.1.a "Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU"). Vyplněnou žádost spolu s dalšími doklady je nutné zaslat nejpozději do konce září na adresu lovosické kanceláře ČSCHMS (čím dříve, tím lépe). Sazba podpory je do 220,- Kč na kus v KU, o její konečné výši rozhodne MZe ČR někdy na začátku prosince až po vyhodnocení celkové výše dotace.

Nutno však upozornit, že podle vodítek EU, kterými je systém národních podpor vázán, nemůže výše dotace přesáhnout 70 % oprávněných nákladů (tzn. 70 % ceny za KUMP). To znamená, že ani v případě maximální sazby nemohou chovatelé v kontrole užitkovosti masných plemen skotu počítat s tím, že by jim byla vyplacena výše uvedená částka. V žádosti, kterou najdete ke stažení níže, nevyplňujte sazbu podpory a podporu celkem (bude doplněno až vypočtenou částkou). Rovněž nevyplňujte počet kusů v KU. Počet krav v kontrole užitkovosti k 30.9.2019 bude stanoven podle zápisů z KUMP v roce 2019, které s vámi vyplňují příslušní inspektoři svazu během jejich činností ve vašem chovu.

Žádost o poskytnutí dotací musí obsahovat:

• čestné prohlášení (viz příloha níže)
• doklad o registraci plátce DPH (doloží pouze plátci DPH)
• doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu, případně kopie aktuálního bankovního výpisu předmětného účtu).

Řádně vyplněné a podepsané žádosti včetně čestných prohlášení a dalších dokladů zasílejte nejpozději do 30.9.2019 na adresu:

paní Nina Honová
ČSCHMS
Osvoboditelů 35/9
410 02 Lovosice


Pozdě zaslané žádosti nebo neúplné žádosti nemohou být zahrnuty do souhrnné žádosti! Na základě žádosti vám zhruba počátkem prosince zašleme sdělení o rozhodnutí o poskytnutí podpory. Finanční prostředky Vám budou odeslány teprve až od Vás obdržíme jedno podepsané a potvrzené sdělení zpět. Veškeré změny např. změna názvu firmy, adresy, aj. nahlaste neprodleně!

Vysvětlivka k tomuto dotačnímu programu:
Pro účely tohoto dotačního programu se chovatelem rozumí subjekt (chovatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, v jejímž chovu se zvíře narodilo, nebo která je jeho majitelem nebo držitelem), kterému vznikly náklady na předmět podporované činnosti. Žadatelem o podporu může být jen subjekt splňující kritéria malého a středního podniku ve smyslu Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Podpora je poskytována na základě čl. 27 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Více informací o kritériích najdete např. ZDE
.

• Důrazně doporučujeme všem žadatelům o národní dotace seznámit se se Zásadami pro rok 2019, které naleznete ke stažení ZDE (soubor MS Word).

Případné dotazy směřujte na tel. 724 007 860 (Kamil Malát) nebo 724 073 641 (Nina Honová).

Žádost dotace KU 2019.doc, 46 kB
Žádost o poskytnutí podpory pro rok 2019 na dotační program 2.A.e.1.a

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz