Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (547)
Legislativa (216)
Šlechtění (286)
Výběry býků (375)
Výstavy (324)
Zdraví (241)
Pozvánky (424)
Zajímavosti (288)
Ze svazu (514)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Sečení a technika pro obracení a shrnování pícnin

15.06.2020,  Ivan Houdek  

První ze série článků Ing. Ivana Houdka se zaměřil na péči o porosty a technice přísevu nebo hnojení. Aktuální příspěvek se věnuje volbě termínu sečení, výhodách optimálního průchodu toku píce při sečení, přínosu zvýšeného strniště při první seči, správné výšce strniště s ohledem na měnící se klima, nastavení přítlaku a kopírování a vlivu ostrých nožů a dále technice pro rozhazování, obracení a shrnování včetně volby středového nebo stranového shrnovače. Zmíněno je také správné nastavení strojů - nastavení výšky prstů rotoru, vnějšího kopírovacího kolečka či sklonu rotoru.

Kdy začít se sečením, přizpůsobení se termínu sklizně klimatickým změnám

Vzhledem ke změnám klimatu dochází k rychlému nástupu jara, rychlý nástup květů – plodů a poté opět mráz. Tyto podmínky nejsou dobré ani pro první sekání pícnin. Je udělána studie oteplování planety do roku 2050, rok 2018 však byl nejteplejším a nejsušším od roku 1881, teplota stoupla o 3 °C. Tyto průměrné teploty se měly očekávat až později v roce 2050. Již v roce 2015 bylo velké sucho a chybělo až 17 % srážek, další roky srážkový deficit nezmírnily. Zrychluje se začátek vegetace, od roku 1990 je tomu až o 22 dní dříve. Neplatí již zajeté zvyklosti k počasí platné vždy pro střední Evropu, severní Evropu či jižní Evropu. Proto je potřeba reagovat a přizpůsobit se těmto změnám, i když se nám při první seči zdá porost malý, zpravidla je však hustý s dostatkem materiálu. V horských oblastech tak nově začínají první seče počátkem či v první půlce května. Následně je dostatečně dlouhá doba a podmínky na to, aby narostla druhá či další seč.

Kdy ideálně začít seč?
Kdy ideálně začít seč?


Nezapomínat s přihlédnutím na ochranu lesní zvěře odkud začnu sekat. Příchod teplého počasí a následně léta se blíží a kryje s dobou rozmnožování a usazování mnoha divokých zvířat, která potom zvyšují své potomstvo na loukách a pastvinách. Tato zvířata zde přežívají a myslí si, že jsou zde i v bezpečí. Přírodní strategie ochrany, jako je „krčení a maskování“, chrání před dravci, jako je liška, ale ne proti zemědělským strojům při sklizni. Myslivecká sdružení na to upozorňují a vydávají těsně před začátkem sklizně doporučení. Různá preventivní opatření tak mohou zabránit ztrátě volně žijících živočichů během sečení:

Základním pravidlem je dodržování zemědělské praxe při samotné seči a to tak, aby kosení probíhalo směrem od středu sekaného pole do krajů. Toto jednoduché pravidlo umožňuje jelenům, zajícům apod. opustit oblasti na vnější straně skrz stojící trávu při sečení. V závislosti na situaci je však také nutné vzít v úvahu specifické rysy dané oblasti: Například na frekventovaných silnicích musí být sečení zahájeno z jedné strany silnice. Zvláštní pozornost je třeba věnovat oblastem lemu, které jsou zvláště oblíbené jako místo k pobytu u mnoha divokých zvířat a vyžadují další opatrnost.

Vždy od středu a končím do krajů. Tak, abych dal prostor úniku zvěře do bezpečí
Vždy od středu a končím do krajů. Tak, abych dal prostor úniku zvěře do bezpečíSystém chránící zvěř vyvíjí firma Pöttinger
Systém chránící zvěř vyvíjí firma Pöttinger


Optimální průchod toku píce při sečení je zárukou kvalitního krmiva

Zachycování a předávání posečené píce bez jejího znečištění jsou důležitá kritéria pro tuto pracovní operaci. Zvýšeného dopravního účinku a tím spojeného lehkého chodu bylo dosaženo optimalizovaným tvarem žacích disků. Díky tomu je posečená píce dopravována lehce a plynule dál k tvorbě řádku. Nelze opomenout, když tok píce v žacím ústrojí vázne, dochází ke ztrátě výkonu soupravy.

Příklad - dobře podvařené plazy na žací liště. Je vždy potřeba si propočítat, zda oprava poškozených plazů se vyplácí. V případě, že pořídíme originální díl, šetříme drahocenný čas, a hlavně díl dobře pasuje. Nesmíme však zapomenout, že musíme znovu zkontrolovat přítlak lišty
Příklad - dobře podvařené plazy na žací liště. Je vždy potřeba si propočítat, zda oprava poškozených plazů se vyplácí. V případě, že pořídíme originální díl, šetříme drahocenný čas, a hlavně díl dobře pasuje. Nesmíme však zapomenout, že musíme znovu zkontrolovat přítlak lišty


Zde příklad nevhodného podvaření plazů. Obsluha použila stará vyřazená listová péra - ta ráda praskají a následně ve sváru hrozí odtržení či ztráta. Další chybou je nepodvaření plazu do oblouku. Zde je pak místo, kde se hromadí hmota (hlína se hrne pod lištou)
Zde příklad nevhodného podvaření plazů. Obsluha použila stará vyřazená listová péra - ta ráda praskají a následně ve sváru hrozí odtržení či ztráta. Další chybou je nepodvaření plazu do oblouku. Zde je pak místo, kde se hromadí hmota (hlína se hrne pod lištou)


Špatně posečená hmota
Špatně posečená hmota


Jsou různé varianty přídavné výbavy lišty

- Lišta bez kondicionéru
- Lišta s kondicionérem (gumové válce, kovové válce nebo plastové prsty)

Demontáž prstového lamače
Demontáž prstového lamače


Přídavný shoz řádku

- Shoz dopravníkem
- Shoz šnekem

Šnek Cross Flow je novinkou firmy Pöttinger
Šnek Cross Flow je novinkou firmy Pöttinger


- Bez možnosti shazování

Sečení s řádkováním
Sečení s řádkovánímČelní lišta - boční výkyv
Čelní lišta - boční výkyv


Přínos zvýšeného strniště při první seči?

Zabránění vyprahnutí porostu, sluncem a větrem. Hlavní přínos spočívá v tom, že u rostlin trav i jetelovin zůstává zelená listová plocha, která po zahojení řezu následně po seči začne asimilovat a urychlí svou fázi obrůstání porostu. Dochází tak k dřívějšímu zakrytý povrchu travního drnu proti vysychání. Ostatně ta spodní část stébel a lodyh jetelovin, která zůstane neposečená, obsahuje velké množství nestravitelné vlákniny, za vlhka vnější listy mohou zahnívat a kontaminují posečenou sklízenou píci.

Výška strniště a příklad znečištění krmiva
Výška strniště a příklad znečištění krmiva


Dalším přínosem je, že na vyšším strništi posečená píce lépe zavadá, dochází zde k lepšímu proudění vzduchu „schopnost podfouknout posečenou hmotu“, a také v následném procesu rozhazování, obracení či shrabování nemusí být prsty pér seřízeny až k povrchu půdy. Takže za předpokladu téměř rovného povrchu půdy se nezachytávají do povrchu půdy a nepřimíchají do píce zeminu s Clostridii (jedna z příčin zhoršují stabilitu siláže) nebo nezvyšuje obsah popelovin v píci.

Jaká je správná výška strniště s ohledem na měnící se klima

Doporučení pro porosty pícnin je sekat na vyšší strniště. Řada zemědělců už přešla buď na vyšší nastavení plazů, nebo namontovali přídavné plazy, a to nejen pro vojtěškové seče. Ideální doporučení je 7 cm, popř. i více. Správná je volba varianty plazů pro dané specifické podmínky. Předností u širokých plazů z kalené zušlechtěné oceli je zabránění ulpívání půdy a zachycování nárazů. Opotřebitelné základní nízké plazy jsou dnes u lišt součástí sériové nebo doplňkové výbavy. Při opotřebení je možné našroubované plazy snadno vyměnit. Na přání je možné namontovat plazy pro zvýšené strniště, lze zvětšit výšku řezu od 50 do 120 mm. Plazy pro vyšší strniště se širokou opěrnou plochou snižují opotřebení spodku žacího trámce. Čím větší je pracovní záběr lišty, tím je potřeba namontovat více zvýšených plazů, nejméně alespoň pod každý druhý disk. V některých podnicích s bioplynovými stanicemi byla zažita dlouholeté špatná praxe sekat co nejnižší strniště - např. 3 cm. Rovněž často dojde ke kontaminaci zachycením hlíny z prachu nebo po deštích na žací trámce, což má následně za následek nedosekávaní či poléhání sklízené hmoty - to je pak pěkně vidět na strništi, kdy nám zůstanou tzv. vousy. I tady často vznikají chyby tím, že ve snaze ušetřit se staré opotřebené plazy vyvářejí nejčastěji pláty z hardoxu nebo starými listovými pery (zde je potřeba vzít v úvahu, zda má tato renovace ekonomickou efektivitu, materiál i zaměstnanci také stojí peníze). V momentě, kdy tuto renovaci provedeme je potřeba znovu zkontrolovat a nastavit hodnoty přítlaku na lištu. Pokud tak neučiníme, obsluha pak musí často zastavovat a čistit okolí žacích disků od nabalené hlíny. Pokud je vrstva hlíny větší, dochází k tomu, že za zrenovovaný plaz se zachytává hlína a poškozuje se drnová vrstva. Následně přestanou rotovat nože na držáku a schovají se dovnitř disku.

Vlevo poškozený plaz a vpravo prasklina
Vlevo poškozený plaz a vpravo prasklina


Nastavení přítlaku a kopírování

Účinné kopírování terénu je charakteristickým znakem moderních diskových žacích strojů. Rovnoměrný řez je dosažený pouze šetrnou technikou sečení s aktivním odlehčením zvaným ”plovoucí lišta“ s dobře nastaveným přítlakem a kopírováním. Dnešní konstrukce bočních lišt má dva typy zavěšení - stranové a středové.


Dnešní konstrukce bočních lišt má dva typy zavěšení  - stranové a středové
Dnešní konstrukce bočních lišt má dva typy zavěšení - stranové a středové


U stranového je lišta zavěšena v jednom centrálním bodě na straně - výhodou je, že tento systém umožní sklon lišty pod i nad úroveň terénu, kdy potřebujeme vysíct meze nebo příkopy. Odlehčení nám zajišťují odlehčovací pružiny, správnou hodnotu nastavení provedeme dle pokynů výrobce.

Nastavení přítlaku
Nastavení přítlaku


Správné zavěšení kopírovacích pružin
Správné zavěšení kopírovacích pružin


Nastavení sklonu lišty
Nastavení sklonu lišty


Středové zavěšení s odlehčením v celém záběru s inteligentní kinematikou závěsu umožňuje sklizeň vysoce kvalitního krmiva. Opět se řídíme pokyny v návodu výrobce při nastavení a seřízení. Zde je nastavení přítlaku opět pomocí pružin nebo hydraulicky - záleží na výbavě stroje.

Nastavení přítlaku pomocí pružin
Nastavení přítlaku pomocí pružin


Seřízení přítlaku pomocí pružin
Seřízení přítlaku pomocí pružin


Pružinové odlehčení
Pružinové odlehčení


Nenáročnost strojů na technickou údržbu je pro nás velmi důležitá. Vhodné jsou sklopitelné kryty pro maximální přístupnost k pracovním orgánům. Tento koncept ocení každá obsluha při čištění žací lišty nebo při výměně nožů.

Další důležité kontrolní a údržbové práce u žací lišty před sezónou:

a) zkontrolujte hladinu oleje v trámci žací lišty (případně vyměňte olej),
b) zkontrolujte vůli a opotřebení výměnných dílů u žacích disků,

Rychlá výměna nožů
Rychlá výměna nožů


Kontrola držáku nože
Kontrola držáku nože


c) zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby vyměňte olej v úhlové převodovce pohonů,
d) zkontrolujte hydraulické hadice a vedení, zda nejsou poškozené těsnost,
e) zkontrolujte stav krytů a ochranných plachet, zda nejsou poškozené,
f) zkontrolujte stav krytu hnacího hřídele a proveďte namazání,
g) zkontrolujte stav volnoběžky nebo přetěžovací spojky na hnacím hřídeli,
h) zkontrolujte nájezdovou nárazovou pojistku, funkčnost a seřízení.


Kontrola nájezdové pojistky
Kontrola nájezdové pojistky


Konstrukce žací lišty
Konstrukce žací lišty


Vliv ostrých nožů na následné obrůstání porostu

Na 100 % platí, že nože mají být vždy ostré. Dojde-li při sečení k jejich poškození v důsledky nárazu do kamene či jiné překážky od terénní nerovnosti je nutné provést výměnu za ostré. Roztřepený řez vždy zhoršuje obrůstání, nejvíce poškozuje jeteloviny, ale ani travinám nesvědčí. Zbytek rostliny v zemi s otevřeným roztřepením, protože nedošlo k čistému řezu, je nejčastějším vstupem pro bakterie a jiné patogeny či virózy, a hlavně rostlina ztrácí obsah vody.

Testování ostrých a tupých nožů
Testování ostrých a tupých nožů


Dvě fotografie nahoře - ostré nože, dvě fotografie dole - porost po 14 dnech
Dvě fotografie nahoře - ostré nože, dvě fotografie dole - porost po 14 dnech


Dvě fotografie nahoře - tupé nože, dvě fotografie dole - porost po 14 dnech
Dvě fotografie nahoře - tupé nože, dvě fotografie dole - porost po 14 dnech


Tedy vždy ostré nože, ale lépe sekat i na vyšší strniště. Vyholit porost co nejníže sečením jen před přísevem, kdy naopak nízkým strništěm a šokováním původního porostu pomůžeme novému přísevu k dobrému uchycení.

kvalita řezu
kvalita řezu


K zjištění vlivu otupení nožů na měrnou spotřebu nafty a na měrnou spotřebu energie na vývodovém hřídeli byl proveden test časopisem Top Agrar. Zde proběhlo srovnání tři skupin nožů: otupené, mírně otupené a nové. Za otupené se považují takové nože, u kterých došlo ke změně základního tvaru ostří. Vrchol ostří dostává zaoblený tvar, ostří již netvoří přímku a rohy nože se zaoblují. Pracovní rychlost při jednotlivých měření se pohybovala v rozmezí 10,1 až 10,7 km/h. Pro každou skupinu nožů se měření opakovalo třikrát, současně s ním proběhla kontrola výšky strniště.

Výsledky měření

Srovnáním vlivu otupení nožů na měrné energetické ukazatele jsou uvedeny v tabulce. Hlavními ukazateli měrné energetické náročnosti je měrná spotřeba nafty na tunu posečeného materiálu a měrná spotřeba energie na vývodovém hřídeli traktoru.

Ostré nože šetří porosty a snižují náklady!

Zde jsou rozdíly jasně a stručně:

• Ostré nože zvyšují plošný výkon při sečení až o 50 %.
• Tupé nože mohou vývodovému hřídeli vysát až o 86 % více paliva na hektar.
• Jen na úspoře paliva se cena náhradních dílů vrátí už při 42 ha.
• Podle kvality sečení se opotřebení nožů pozná jen těžko.

Porovnání různých stadií opotřebení žacích nožů
Porovnání různých stadií opotřebení žacích nožů


Vliv otupení nožů na měrnou spotřebu nafty znázorňuje graf - vliv na měrnou spotřebu. U kombinace čelní žací lišty s boční s pracovním záběrem soupravy 6,8 m s celkem 16 disky (8 + 8) se otáčí 32 nožů. Cena jednoho nového nože je 1,20 € (bez DPH) za kus. Následná kompletní výměna nožů pro obě lišty tedy přijde na 38,40 € (bez DPH).

Vliv žacích nožů na měrnou spotřebu energie
Vliv žacích nožů na měrnou spotřebu energie


Vycházíme-li z toho, že bychom dále sekli zcela tupými a opotřebovanými noži, vydělali bychom si při 6,8 m pracovního záběru soupravy na kompletní novou sadu už po 42 ha sečení už tím, že ušetříme za naftu, při současné ceně. A nože se samozřejmě dají použít oboustranně. Takže to můžeme rovnou přepočítat na 21 ha s otočením nožů (podle terénních podmínek). Když provedeme tuto kalkulaci, už je opravdu důvod mít při sečení pícnin nože vždy ostré!

Údržba lištyNastavení lištyRozhazování a obracení

Zde se využívá sluneční energie a proudění vzduchu. Sušení na zemi vyžaduje několik pracovních operací nejprve rozhození hmoty z řádku na široko pro lepší usychání. Tím dojde k vytvoření souvislé vrstvy a dobrému následnému prosychání. Samozřejmostí je provést tuto operaci na daném pozemku dvakrát, aby došlo k prosušení obou stran. Při obracení musí být dobře zvolena pracovní rychlost a otáčky rotoru šetrně nebo může dojít ke značným ztrátám na živinách spojených s odrolem lístků.

Důležitou roli hraje nastavení pracovní výšky prstů cca 25 mm. Pokud nastavím příliš nízko, dojde ke kontaktu prstů rotoru s půdou a následně k poškozování drnové vrstvy, kontaminaci krmiva hlínou a kamínky - to je nežádoucí
Důležitou roli hraje nastavení pracovní výšky prstů cca 25 mm. Pokud nastavím příliš nízko, dojde ke kontaktu prstů rotoru s půdou a následně k poškozování drnové vrstvy, kontaminaci krmiva hlínou a kamínky - to je nežádoucí


Obraceče se vyznačují především dokonalým přizpůsobení kopírováním nerovností terénu díky malému průměru rotorů - rozhazují nebo obrací píci. To umožňuje šetrnou manipulaci se sklízeným materiálem při minimalizaci znečištění. Velkou předností jsou rovněž široká bantamová kolečka, která v možné kombinaci s čelním kopírovacím kolečkem, výkyvným závěsem a tlumícími vzpěrami umožňují nasazení i na svazích.

Info: Pokud při pracovní jízdě z kopce dolů je třetí bod umístěný ve velké oválné díře a součástí obraceče není přídavné kopírovací kolečko. Může dojít při jízdě k překlopení či zarytí obraceče do země směrem dopředu. Zde je volba přídavného kopírovacího kola jako zcela ideální.


Přestavení náklonu rotoru přesazením na dírách při zvednutém obraceči
Přestavení náklonu rotoru přesazením na dírách při zvednutém obraceči


Podle množství obracené hmoty se upravuje i úhel nastavení sklonu rotoru
Podle množství obracené hmoty se upravuje i úhel nastavení sklonu rotoru


Pro přizpůsobení se nerovnostem terénu při jízdě po poli dáváme třetí bod na obraceči do oválné díry. Tento systém zajištění pákou slouží pro jízdu i pro transport po silnici
Pro přizpůsobení se nerovnostem terénu při jízdě po poli dáváme třetí bod na obraceči do oválné díry. Tento systém zajištění pákou slouží pro jízdu i pro transport po silnici


Je možné i sečení s možností přímého shrnování do velkého řádku pomocí řádkovacích dopravníků nebo šneků - pokud jimi jsou lišty vybaveny, zde odpadá operace rozhoz a obracení.

Ruční zkouška obsahu sušiny
Ruční zkouška obsahu sušiny


Při výběru shrnovače je vždy třeba brát ohled na pracovní záběr lišt a to následně sladit podle doporučení výrobce. Při špatném výběru dojde k tomu, že kola traktoru přejíždějí řádky a vydrolují drobné lístky (to nejcennější z krmiva)
Při výběru shrnovače je vždy třeba brát ohled na pracovní záběr lišt a to následně sladit podle doporučení výrobce. Při špatném výběru dojde k tomu, že kola traktoru přejíždějí řádky a vydrolují drobné lístky (to nejcennější z krmiva)


ShrnováníNásledně usušená hmota je shrnována do řádku pro snazší sběr. Toto dosáhnete stáhnutím hmoty ze širšího prostoru pro následný jednodušší sběr pomocí sběracího ústrojí lisu (Pick-Up). V současnosti mohou být shrnovače různého provedení, převážně jsou rotorové, pásové existují i jiná netradiční provedení např. paprskové. Dnes nejprodávanější jsou rotorové shrnovače díky svému výkonu, spolehlivosti šetrnému zacházení s krmivem je dnes nejdůležitějším požadavkem zemědělců. zde máme rozdělení do dvou základních skupin:

I.) jednorotorové – oblíbené u malých farmářů pro menší plochy
II.) vícerotorové – pro větší farmy, zemědělské podniky či službaře

Jednorotorový shrnovač při práci - ideální pro malé farmy s pozemky s malou výměrou
Jednorotorový shrnovač při práci - ideální pro malé farmy s pozemky s malou výměrou


Pohled na jízdu středového shrnovače - zde vzniká ideální pravidelný řádek
Pohled na jízdu středového shrnovače - zde vzniká ideální pravidelný řádek


Středový nebo stranový shrnovač

O tom zda je varianta středového nebo stranového shrnovače rozhodují podmínky nasazení u zákazníka. Pokud jsem v Polabí a mám husté porosty, zde je předpoklad velkých řádků, budu volit variantu středového shrnování. Jsem však limitován pracovním záběrem, v tomto případě rotory, hrnou hmotu do středu a vytváří rovnoměrný řádek. Naproti tomu velký podnik hospodařící v podhorských či horských oblastech s převládáním porostů TTP bude volit variantu stranového. Důvodem je hlavně u druhých sečí nebo otav nedostatek sklízené hmoty, pak se ocení výhoda shodit dva či více pracovních záběrů shrnovače do jednoho velkého řádku. Nevýhodou je však, že se nevytváří ideální tvar řádků pro lisování.


Jednou z předností stranového shrnovače -  pokud je obrovské množství sklízené hmoty – je možnost nastavit samotnou tvorbu řádku pro každý rotor zvlášť
Jednou z předností stranového shrnovače - pokud je obrovské množství sklízené hmoty – je možnost nastavit samotnou tvorbu řádku pro každý rotor zvlášť


Ideální tvar řádku - nahrabování malých řádků či rozhozené nebo obrácené hmoty do jednoho velkého. Ideální tvar řádku 0 -190 cm dnešní sběrače jsou schopny dohodit hmotu při širším řádku pomocí stranových šneků. Nejlepší řádky jsou u středového shrnovače, který ideálně tvaruje rovnoměrný řádek, jenž se projeví i následně dobrým plněním i v krajích balíku či tvarem při lisování. Toto je hodně důležité v momentě, kdy další operací je balení do strečové fólie, kdy chceme vytěsnit co nejvíce vzduchu při kladení jednotlivých vrstev fólie, které se překrývají.U středového shrnovače hraje důležitou roli ustavení hlavního rámu do naprosté roviny, nejlépe provést kontrolu pomocí vodováhy (respektovat manuál výrobce). Dalším krokem je kontrola usazení podvozků pod rotorem, následně nastavení vzdálenosti hrabic od země v místě, kde nabírají hmotu, ideální vzdálenost je 3cm od země. Pokud nesedí rovina podvozku rotoru provedu vycentrování na hřídeli s excentrem u zadních koleček (musím provádět na rovné ploše). Některé shrnovače jsou dle výbavy doplněny o přídavné kopírovací kolo u velkých průměrů shrnovacích rotorů pro přizpůsobení se lépe terénním nerovnostem. Dále provedu kontrolu nastavení shrnovací plachty popřípadě nastavím požadovanou šířku řádku buď mechanicky, nebo hydraulicky. Po příjezdu na pole provedu kontrolní test ujetím krátké vzdálenosti, zda je vše funkční hlavně a zda hrabice rotorů nehrnou v zemi. Pokud nesedí tvar řádku provedu změnu úhlu počátku zabírání rotoru přesazením. Znovu provedu kontrolu shrnovací plachty, zda není nastavena příliš nízko, jinak dojde k jejímu rychlému zničení roztrháním o povrch.zdroj: www.agroportal24h.cz
autor: Ing. Ivan Houdek,
DLF Hladké Životice, www.dlf.cz, 725 560 894, ih@ldf.cz
foto: archiv autora a firmy Pöttinger
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz