Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (521)
Legislativa (210)
Šlechtění (253)
Výběry býků (343)
Výstavy (290)
Zdraví (237)
Pozvánky (401)
Zajímavosti (266)
Ze svazu (482)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Výpočty škod způsobených chráněnými živočichy nově

11.11.2020,  Kamil Malát  

Po dvou letech příprav se konečně schyluje k zahájení standardního připomínkového řízení k nové vyhlášce, která stanovuje způsob výpočtu náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. V případě chovatelů masného skotu se jedná zejména o škody způsobené vlkem a rysem, ale také bobrem, vydrou či výjimečně losem, neboť vyhláška bude nově řešit i škody na polních plodinách a travních porostech. Hlavním smyslem připravované vyhlášky je reagovat na neutěšený stav zvyšujících se ztrát hospodářských zvířat a škod na majetku a zahrnout do výše náhrady i vedlejší náklady vzniklé ve spojitosti se škodou.

Ačkoliv se nám už před léty podařilo s Ministerstvem životního prostřední (MŽP) úspěšně domluvit na úpravě ceníku, podle něhož se škody na telatech masného typu hradí, dlouho jsme volali i po změně úpravy právního dokumentu, na který se ceník odvolává. Tím je právě nová vyhláška MŽP o stanovení způsobu výpočtu výše náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Ta dosavadní (č. 360/2000 Sb.) je již zastaralá, neboť neobsahuje bližší specifikaci způsobu výpočtu výše škody v jednotlivých případech (např. při poranění a léčbě zvířat) a nereflektuje poznatky ani postupy, jež byly za posledních 20 let v této oblasti učiněny a jsou dosud využívány jen v metodické rovině.

Jak již bylo zmíněno, vyhláška nově zahrnuje i nutné vedlejší náklady spojené s usmrcením při poraněním jedince (veterinární péče, posudky, náklady na bezpečné odstranění usmrceného jedince do kafilérie atd.), ale rovněž náhrady škod na majetku, které vznikly ve spojení s působením zvláště chráněného živočicha (například zničení ohrad, vybavení stáje atd.).

I nadále zůstává možnost zohlednit ztráty na plemenných zvířatech vyšší sumou, než tou, která je uvedena v ceníku a to na základě znaleckého či odborného posudku. V případě, že dojde k usmrcení či poranění plemenného telete, oznamte tento fakt příslušnému Krajskému úřadu, který s vámi škodu řeší a domáhejte se přiznání adekvátní ceny podložené posudkem vydaným naším svazem. Pokud se aktivně neozvete, Krajské úřady se tuto informaci nedozví a škody vyčíslují zpravidla bez přihlédnutí k tomu, že šlo o plemenné tele (za užitkové tele - býčka do 10 měsíců stáří se dle ceníku vyplácí 24.000 Kč, za neplemennou jalovici 15.000 Kč). Jak postupovat v případě vzniku škody najdete zde.

Hradit by se poškozeným chovatelům měl rovněž ušlý zisk. V případě vzniku škody na nově narozeném nebo mladém jedinci, jež nedosahuje tržní (jateční) velikosti, vyhláška hovoří o tom, že se hradí škoda ve výši, která nejblíže odpovídá ceně stanovené podle ceníku zveřejňovaného na internetových stránkách MŽP nebo tržní ceně vyčíslené odborným nebo znaleckým posudkem.

Vyhláška pamatuje i na škody vzniklé na travních porostech a nesklizených polních plodinách. V případě škodní události na polních plodinách a travních porostech se výše náhrady stanoví jako tržní cena dosažená v době předchozí sklizně (seče). Z ceny sena se při stanovení výše škody na travních porostech vychází i v případě, kdy je produkce travní hmoty využívána jiným způsobem (zelené krmení, senáž atd.).

Vyhláška nyní projde legislativním připomínkovým procesem. Její účinnost se předpokládá na začátku dubna 2021.

*******************************************************************************

Související články:

Nový web Vlk trávu nežere www.vlktravunezere.cz
Evidence útoků vlků na webu www.navratvlku.cz
Dotazník o škodách způsobených vlky
Příprava podpory na ochranu před vlky je v procesu
Průvodce financováním prevence škod vlkem
Standardy na zabezpečení stád před vlkem
MŽP schválilo Program péče o vlka
Zemědělci odmítli Program péče o vlka
Další jednání k problematice výskytu vlka
Změna v úhradě nákladů na zabezpečení chovů
Petice za ochranu pastevectví a proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace
Prezentace Vlci v našich stádech (pptx soubor)
Nový systém výplaty škod způsobených predátory
Náhrady škod způsobených chráněnými živočichy
Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem
MŽP mění ceník náhrad za škody vlkem a rysem
Pozice Copa-Cogeca k situaci velkých predátorů
Jednání k problematice výskytu vlků
Počty vlků se zvyšují, usmrcení mláďat rovněž
Nové dotační výzvy MŽP k ochraně stád před šelmami
Dotace z MŽP k ochraně stád před šelmami
Vlci se vracejí do Čech, farmářům způsobují škody
Škody způsobené zvláště chráněnými živočichy

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz