Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (521)
Legislativa (210)
Šlechtění (253)
Výběry býků (343)
Výstavy (290)
Zdraví (237)
Pozvánky (401)
Zajímavosti (266)
Ze svazu (482)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Oblasti s přírodními nebo jinými omezeními (ANC)

22.01.2021,  Kamil Malát  

Diskuze nad budoucí podobou intervencí spojených s oblastmi přírodního a jiného znevýhodnění (ANC) jsou nedílnou součástí debat při přípravě strategických plánů. Ministerstvo zemědělství během páteční videokonference představilo své návrhy. Aktuální pozice MZe v zásadě navazuje na současná pravidla pro méně příznivé oblasti, jenž vychází z principů redefinice, která byla po důkladném projednávání přijata v roce 2018. I do budoucna je proto snaha o kontinuitu v systému podpor těchto oblastí. Tzn. i nadále se předpokládá diferenciace dle intenzity zatížení hospodářskými zvířaty a členění podniků a sazeb na režimy s převažující ŽV resp. převažující RV či uplatňování degresivity.

Po představení návrhů MZe proběhla bohatá diskuze, kdy se účastníci nejčastěji vyjadřovali k tomu, zda například hranici pro degresivitu posunout u prvního pásma z uvažovaných 300 ha na 500 ha či zda snížit minimální zatížení z 0,3 VDJ/ha z.p. na 0,2 VDJ/ha z.p. a to plošně či jen v CHKO. MZe se k těmto úpravám aktuálně nepřiklání, další diskuzi podpořené dostatečně silnými argumenty se však nebrání. Debatovalo se rovněž o tom, jaké druhy hospodářských zvířat do zatížení zahrnovat (zda nově např. započítávat i jelenovité). Diskuze samozřejmě proběhla i o rozpočtu a možnostech kofinancování, neboť průměrná výše kompenzace újmy by v úsporné variantě při snížení rozpočtu mohla poklesnout z 51 na 43 % u horských oblastí, ze 47 na 41 % u ostatních oblastí a z 80 na 77 % u specifických oblastí.

Aktuální návrh základních principů intervence ANC

Příjemcem jsou uživatelé půdy evidované v LPIS, kteří se dobrovolně zaváží k provádění podmínek v rámci závazku a kteří jsou zároveň skutečnými zemědělci.

Závazek (podmínky):
- Žadatel obhospodařuje minimálně 1 ha z.p. v ANC v LPIS
- žadatel podá žádost na minimálně 1 ha z.p. z.p. v LPIS
- žadatel po stanovené období obhospodařuje z.p., na kterou žádá o poskytnutí platby (od podání žádosti do 30.9.)

Doplňkové podmínky:
- údržba travního porostu
- dodržování Cross compliance

Způsobilá plocha:
- zemědělská půda evidovaná v LPIS , která se nachází v ANC (horská, ostatní specifická) s kulturami:
o orná půda (R, G, U),
o trvalý travní porost (T) a
o trvalé kultury (V, C, S, K, D, J)
- způsobilé pro platbu nejsou kultury B, O, L a M

Sazby budou rozlišeny na základě výpočtu intenzity chovu hosp. zvířat (započítávanými hospodářskými zvířaty jsou: skot, ovce, kozy a koně) na 2 faremní systémy:
- faremní systém živočišná výroba (≥ 0,3 VDJ ha z.p.)
- faremní systém rostlinná výroba (< 0,3 VDJ ha z.p.)
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz