Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (539)
Legislativa (213)
Šlechtění (275)
Výběry býků (371)
Výstavy (317)
Zdraví (240)
Pozvánky (417)
Zajímavosti (282)
Ze svazu (504)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Zhodnocení národní výstavy masného skotu

09.09.2021,  Kamil Malát  

Dvanáctý ročník Národní výstavy masného skotu konané v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat je historií. Během čtyřdenního programu se na brněnském výstavišti představilo 225 "masňáků" 16 plemen, proběhlo zde 5 soutěžních přehlídek jednotlivých plemen, soutěže býků a chovatelských skupin a na závěr se uskutečnila nabitá a velmi profesionálně vedená soutěž 34 mladých chovatelů sdružených v Junior teamu ČSCHMS a studentů středních zemědělských škol. Žádné rekordy v počtech vystavených zvířat, množství šampionátů či počtu návštěvníků však letošní ročník nepřinesl. Důvod je jasný – koronavirové restrikce a z nich vyplývající omezení pro chovatele i návštěvníky.

Z těchto důvodů se výstavy mnozí tradiční chovatelé neúčastnili a soutěžní přehlídky sledovali jako diváci na místě, nebo jen online přes internetový stream. I přes omezení a nižší počet chovatelů a vystavených zvířat lze akci ale hodnotit pozitivně. Díky plánům měnícím se doslova za pochodu a kdy na organizaci byly jen dva měsíce, se i tak podařilo uspořádat akci, na kterou můžeme být společně pyšní.

Nejistoty kolem konání letošní národní výstavy byly veliké a ještě v polovině června nebylo jasno, zda se vůbec uskuteční. V lednu letošního roku nastíněné plány ohledně spojení výstavy zvířat s veletrhem TechAgro vzaly s jarním prudkým nárůstem počtů covidových pacientů za své a když tento záměr nevyšel, došlo na další ústupovou variantu – výstava hospodářských zvířat se uskuteční samostatně na konci června a TechAgro se přesune na rok 2022. Covid se však stále nevyvíjel dobře, a tak i z toho sešlo a až do půlky června se čekalo, zda nově navržený termín 5. – 8. září 2021 bude reálný. V druhé polovině června se sešli zástupci všech chovatelských svazů, aby se jednomyslně vyjádřili, že do akce společně půjdeme a uděláme všechno proto, aby se mohla konat a omezení na ni měla co nejmenší dopad. A tehdy začala organizační smršť. Uspořádat akci tohoto rozsahu během dvou měsíců, kdy normálně přípravy probíhají skoro rok, si vyžádalo opravdu obrovské úsilí na všech frontách. Nyní můžeme konstatovat, že se to povedlo.

Ihned po vstupu do haly P, kde byl skot ustájen, bylo patrné, jaký dobytek na výstavě dominuje. Plocha haly z velké většiny patřila právě masnému skotu a také stánkům ČSCHMS a chovatelských klubů, kde chovatelé svá plemena a svou činnost propagovali. Stánek svazu doplňovaly expozice chovatelských klubů některých masných plemen a také prezentace a prodej jídel z kvalitního hovězího masa z Farmy Rudimov pod značkou Maso z luky.

Celkový souhrn aktivit masného skotu

Po dvouleté odmlce se na brněnském výstavišti představilo celkem 225 kusů masného skotu z celkem 262 přihlášených zvířat. Oproti předchozímu ročníku zájem chovatelů o tuto výstavu z pochopitelných důvodů pokles a rovněž i počet vystavovaných plemen se snížil. To se projevilo i na počtech soutěžních šampionátů, kterých letos proběhlo jen pět, zatímco před dvěma lety jich bylo jedenáct. Některá z nich, která nebyla dostatečná početná, aby uspořádala vlastní soutěž, však využila možnosti představit se divákům v ringu alespoň formou komentované přehlídky, jiná se nevodila vůbec. Nejlepší zvířata z těchto menších přehlídek si sice neodvezla pohár za titul šampióna plemene, ale "pouze" kokardu, i tak to ale byla velice důstojná propagace těchto plemen.

Výstava masného skotu v číslech:
225 zvířat masných plemen • 16 masných plemen • 5 soutěžních přehlídek • 2 zahraniční rozhodčí + 3 domácí • 65 zúčastněných chovatelů • 20 chovatelských skupin • 34 mladých chovatelů v soutěži Junior teamu


Přehled šampionů masných plemen:

► Šampión plemene aberdeen angus: PUUSTIN MELONI 6711
► Šampión plemene charolais: EMA Z MOKRÝŠOVA
► Šampión plemene limousine: RADUŠKA ZE SV. KATEŘINY
► Šampión plemene masný simentál: FANTA AGROCHYT PP
► Šampión plemene parthenaise: FLÓRA Z BOŘETIC

Neděle 5. září 2021

Oficiální zahájení letošního ročníku s uvítacím ceremoniálem začalo za účasti ministra a dalších hostů v neděli v 10 hodin u předvadiště dojeného skotu. Ani letos zde ale nechyběli býci masných plemen skotu, kteří vytvořili kulisu řečníkům z řad politiků, organizátorů a zástupců zemědělských organizací.

V pravé poledne byl pak v předvadišti masných plemen zahájen první odborný program. Jako první se letos divákům představilo plemeno abredeen angus. Chovatelé tohoto plemene do Brna přivezli ze všech masných plemen nejvyšší počet zvířat – v soutěži se jich představilo celkem 53. Kvantita šla ruku v ruce s kvalitou, o které se pochvalně vyjadřoval nejenom skotský sudí William McLaren, ale taktéž další přítomní odborníci. V průběhu soutěže zavítal do předvadiště i ministr zemědělství Miroslav Toman, který v soutěži starších krav předal vítězným chovatelům poháry. Zhruba po třech hodinách soutěže vybral sudí jako absolutní šampionku krávu Puustin Meloni 6711 (katalog č. 36) majitele Miroslava Vráblíka. Jako reservního šampióna zvolil býka Mewil Black Star 45D (PAA 864) v majetku Jaroslava Zítka (katalog č. 63). Po dekorování šampionů a krátké pauze byl program završen soutěží chovatelských skupin, kterých se přihlásilo šest. Pohár pro vítěze si z rukou rozhodčí převzala čtyřčlenná skupina z chovu společnosti Tegro Těšenov.

• Výsledková listina ZDE • Videa z výstavy den po dni ZDE • Fotogalerie ČSCHMS ZDE (postupně doplňovaná)Pondělí 6. září 2021

Pondělní dopoledne patřilo soutěži plemene charolais. Díky nižší početnosti vystavených zvířat se chovatelé tohoto plemene již od počátku rozhodli, že k posuzování letos nebudou výjimečně zvát žádného zahraničního sudího, ale že osloví našeho zkušeného kolegu Víta Čepeláka. I když byly počty zvířat nižší (celkem se v soutěži představilo 24 kusů), nikterak to nesnižovalo jejich kvalitu, spíše naopak. Charolaiskou absolutní vítězkou se stala starší jalovice Ema z Mokrýšova z chovu pana Leoše Slavíka (katalog č. 83). Za reservní šampionku sudí Vít Čepelák zvolil mladší jalovici Formule Mecholupská P* (katalog č. 71). Nejlepší chovatelskou skupinou byla vyhodnocena skupina z chovu Měcholupské zemědělské a.s.

Po "šarolácích" a pauze na oběd následoval šampionát limousinů. Hodnocení soutěže druhého francouzského plemene se ujal německý odborník Karl Scholler. Ten pracuje jako odborný pracovník pro masná plemena v bavorském svazu (Fachberater für Fleischrinderzucht Fleischrinderverband Bayern). Skupina limousinů byla na výstavě nejpočetnější (celkem se představilo 54 zvířat), a tak i čas věnovaný soutěžní přehlídce tomu odpovídal. Absolutní šampiónkou se stejně jako před dvěma lety stala starší kráva Raduška ze svaté Kateřiny z chovu pana Adolfa Loose (katalog č. 130). Rezervního šampióna sudí vybral býka katalogové číslo 151 Nepal P (ZIL 608) v majetku Martina Farky. Jako nejlepší chovatelská skupina byla z pětice vybrána skupina z chovu pana Loose.

Úterý 7. září 2021

Jako první se v úterý v předvadišti představili zástupci plemene masný simentál. Ani simentálů nebylo letos k vidění tolik, ale i v tomto případě se jednalo o velmi kvalitní kolekci. Soudcování se měli původně ujmout irští chovatelé Gerry Neenan (farma Fearna Simmentals) společně s Ronanem Tuohym (Coose farm), ale bohužel asi 14 dní před výstavou oznámili, že kvůli covidovým restrikcím nemohou do České republiky přijet. Členové rady plemenné knihy MS proto oslovili Radka Dobeše (inspektora ČSCHMS), pro kterého to byla v roli sudího premiéra. Vedl si ale jako zkušený profesionál, kdy každé své rozhodnutí pečlivě vysvětlil. Jako absolutní vítězku vybral jalovici Fanta Agrochyt PP (katalog č. 153) z chovu společnosti Agrochyt. Rezervním šampiónem byl dekorován býk katalogové číslo 177 Garde Měcholupský V* (ISI 887). Soutěž chovatelských skupin vyhrála tříčlenná skupina z chovu Agrochyt Mohelno. Celkově se v této soutěži představily čtyři skupiny.

Odpoledne pak přišlo na řadu třetí francouzské plemeno – parthenaise. Přestože patří k těm, která se v České republice nechovají příliš dlouho, chovatelé jsou velmi aktivní a o výstavnictví mají silný zájem. Letošní kolekce byla sice také početně o něco slabší, ale kvalitativně rozhodně ne. Jako rozhodčí byl přizván pracovník z francouzského svazu parthenaise (Organisme de Sélection de la race Parthenaise) Vincent Loiseau. I ten se musel ale omluvit, a tak ho zastoupila naše služebně nejmladší kolegyně Petra Pokorná. Také pro ní to byla první zkušenost tohoto typu, ale nervozitu na sobě nedala absolutně znát a s úkolem se „poprala“ velice statečně. Za absolutní šampionku soutěže plemene parthenaise vybrala starší jalovici Flóra z Bořetic (katalog č. 184) z chovu Čeňka Horáčka. Reservní šampionkou se stala z Irska importovaná kráva katalogové číslo 187 Deelish Klass Act ET v majetku Milana Novotného z Mezihoří. Soutěž chovatelských skupin vyhrála tříčlenná skupina z chovu Milana Novotného.

Po poledni pak přišly na řadu komentované přehlídky několika plemen, která díky menší početnosti na výstavě nebyla schopna uspořádat vlastní soutěž. Jako první se představila pětice zvířat belgického modrobílého plemene, kterou okomentoval Kamil Malát. Druhými v pořadí byli zástupci plemene dexter včetně čtrnáctidenního telete „Hříbka“. Toto nejmenší masné plemeno skotu divákům fundovaně představil předseda plemenné knihy dexter Martin Tichý. Třetí komentovanou přehlídkou byla prezentace dvou plemenných býků hereford, které se ujal Vít Čepelák. Po nich následovala skupina zástupců plemene piemontese, kterou divákům představil Pavel Káčer. Jako poslední se před tribunami ukázala trojice býků gasconne, aubrac a wagyu, které okomentoval inspektor ve výslužbě Hubert Herrmann.

Středa 8. září 2021

Na úvod třetího výstavního dne proběhla napínavá soutěž plemenných býků. V kategorii býků do tří let byl vítězem vyhlášen gascoňský plemeník Grand z Libštátu +/+ (ZGS 363) pana Gustava Hodbodě (reportáž z jeho chovu najdete na jiných stránkách tohoto Zpravodaje), soutěž býků nad 3 roky vyhrál hereford Skovby Hanibal (HRF 454) - účastník několika výstav pocházející z chovu pana Jana Machače z Chřibské. Tuto část výstavního programu rovněž soudcoval Jan Kopecký společně s Vítem Čepelákem.

Ještě před polednem pak proběhla soutěž chovatelských skupin bez rozdílu plemene, do které se nominovali vítězové ze soutěží v rámci plemen. V konkurenci pěti dalších skupin tuto divácky atraktivní část programu vyhrála pětičlenná skupina z chovu Adolfa Loose z Hory svaté Kateřiny.

Krátce po poledni se pak divákům představila budoucí generace - mladí chovatelé z Junior teamu ČSCHMS, který při našem svazu již řadu let úspěšně funguje a kterou letos doplnila desítka studentů středních zemědělských škol. Tři kategorie mladých chovatelů byly rozděleny dle věku a IV. byla složená právě ze studentů středních škol. Soutěž Junior teamu hodnotila tříčlenná komise ve složení Jindřich Terč, Václav Jungwirth a Vladimír Chytka, který vyhlašoval vítěze. Průvodcem této části programu byla Pavla Vydrová, která divákům představila jednotlivé soutěžící a také sponzory, kteří věnovali nejenom vítězům pěkné ceny.

V nejmladší kategorii do 12 let zvítězil devítiletý Michal Stebelský. Mezi juniory ve věku 13 až 18 let si nejvyšší ocenění odvezl osmnáctiletý Martin Chytka. Třetí kategorii pro juniory ve věku 19 až 25 let dominovala dvacetiletá Pavla Lancová. Čtvrtou kategorii za studenty vyhrál šestnáctiletý Vojta Slavík. Další umístění najdete ve výsledkové listině.

Nutno ještě v této souvislosti pochválit Vladimíra Chytku, který v předvečer soutěže připravil a zorganizoval pro mladé chovatele praktický seminář a soutěž, jejíž součástí byl i test hodnocení zvířat, jehož vyhodnocení proběhlo po středeční juniorské soutěži.

Poděkování závěrem a v roce 2023 znovu

Cestování je ještě stále značně omezené covidem, což se projevilo na nižším zájmu zahraničních hostů, ale i domácích diváků. I tak jsme se ale v Brně potkali se spoustu cizojazyčně hovořících návštěvníků. I když na přípravu bylo méně času, byla k vidění špičková zvířata nádherně připravená na prezentaci.

Děkuji jménem kolektivu pracovníků našeho svazu všem chovatelům za jejich profesionální přístup a za jejich úsilí, které věnovali přípravě zvířat na tento chovatelský svátek. Poděkování také směřuje všem mým kolegům, organizačnímu týmu z BVV včetně Honzy Chrousta, garantovi celé akce - Českomoravské společnosti chovatelů a.s., studentům zemědělských škol za výpomoc při přípravě a průběhu celé výstavy a v neposlední řadě také sponzorům výstavy - firmám MONETA Money bank a MSD Animal Health a rovněž partnerům a sponzorům soutěže Junior teamu, kteří spolu s naším svazem věnovali soutěžícím hodnotné ceny - vydavatelství Profi Press a firmám Natural, Jihočeský chovatel a Agrotrans.

Výstava se i přes veškerá omezení povedla a za to si všichni, kteří na tom mají podíl, zaslouží naše velké poděkování. A co si přát do budoucna? Ať se společně všichni ve zdraví sejdeme zase za dva roky v Brně a tentokráte už bez jakýchkoliv omezení, kompromisů a v plné síle! Vždyť příští ročník by měl být spojen s technickým zasedáním mezinárodní organizace Charolais International a možná také světového Angus Fora.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz