Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (173)
Šlechtění (178)
Výběry býků (242)
Výstavy (238)
Zdraví (209)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (189)
Ze svazu (352)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

29.03.2017
Welfare pro masný skot od roku 2018?
Vyjednávání s Evropskou komisí o nových dotačních programech na welfare masného skotu by mohlo být zahájeno v dubnu nebo květnu. Pokud vše půjde dobře, mohli by chovatelé o tituly na podporu dobrých životních podmínek poprvé žádat v příštím roce. Původní plán spustit tyto programy již letos se nepodařilo dodržet, neboť schvalovací proces obdobných titulů pro chovatele prasat a drůbeže se protáhl a trval dále, než se předpokládalo. Tvorba welfare pro masný skot vzešla z iniciativy našeho svazu, který vypracoval návrh několika opatření, která by podle našeho názoru mohla danému typu dotace vyhovovat a která legislativně odpovídají pravidlům pro tento typ podpor.
 Kamil Malát

24.03.2017
Cyklus podzimních seminářů k dotacím
V naší nedávné zprávě jsme informovali (čtěte zde), že ve spolupráci s poradenskou firmou Agroteam CZ připravujeme cyklus seminářů k PRV a dalším dotačním titulům. Opatření vyhlášená v tomto jarním kole však nejsou pro naše chovatele příliš atraktivní, a proto jsme se rozhodli sérii seminářů posunout až na podzimní období, kdy bude vyhlášeno další kolo příjmu žádostí, na něž se upíná výrazně větší pozornost žadatelů. Přehled termínů a míst připravovaných seminářů najdete v textu dále. Příjem žádostí v rámci 4. kola PRV bude probíhat od 4. do 24. dubna 2017.
 Kamil Malát

16.03.2017
Jednotná žádost 2017 - novinky
Zahájení příjmu Jednotné žádosti pro rok 2017 se blíží, proto je vhodné shrnout nejdůležitější změny týkající se jednotlivých dotačních titulů a taktéž upozornit na nejčastější chyby, kterých se žadatelé dopouští. V první dekádě dubna zahájí SZIF generování předtisků žádostí na Portálu farmáře včetně předtisků na zvířata. Žádosti pak bude možné podávat standardně až do 15. května v řádném termínu, 9. června pak bude ukončen příjem žádostí v termínu pro pozdní podání. Obsah Jednotné žádosti bude letos zcela identický s loňským rokem. Výčet novinek najdete v textu dále.
 Kamil Malát

15.03.2017
Budoucí SZP přinese nové výzvy
Je třeba se postupně začít připravovat na to, že časy hojnosti zemědělských dotací pozvolna zřejmě končí. Není to žádné strašení, ale vysoce pravděpodobný scénář. S odchodem Velké Británie z Evropské unie a novými prioritami EU (migrační krize, obranyschopnost atd.) na které bude potřeba vyčlenit finanční zdroje, se dá totiž očekávat velký tlak na seškrtání rozpočtu a celkovou restrukturalizaci a modernizaci budoucí Společné zemědělské politiky (SZP). Nejrůznější prohlášení evropských politiků, včetně evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Phila Hogana, o tom jednoznačně svědčí.
 Kamil Malát

13.03.2017
Konzultace s EK okolo redefinice LFA oblastí pokračují
Konzultace s Evropskou komisí ohledně českého návrhu nového vymezení LFA resp. ANC oblastí pokračují. Evropská komise má určité dílčí výtky k biofyzikálním kritériím a také k podkladovým údajům, které Česká republika při redefinici použila. Pokud bude ČR nucena připomínky EK plně akceptovat, projeví se to ve změně vymezení jednotlivých oblastí. MZe proto již avizovalo, že ve druhém čtvrtletí letošního roku s největší pravděpodobností zveřejní nové aktualizované seznamy oblastí zařazených do ANC. Souběžně s vyjednáváním s EK probíhají jednání ve snaze nalézt další finančních zdroje na vyšší kompenzaci újmy než aktuálně umožňuje rozpočet.
 Kamil Malát

11.03.2017
Semináře k dotacím a další informace k PRV
Ačkoliv je stěžejní náplní našeho svazu zejména šlechtění a plemenářská práce, snažíme se věnovat i dalším oblastem, které jsou pro chovatele masného skotu důležité. Jednou z nich je také problematika dotací. Za tímto účelem jsme navázali spolupráci se společností Agroteam CZ, která je dlouhodobě lídrem v oblasti zemědělského poradenství. S touto společností pro vás společně připravujeme sérii seminářů, na kterých se dozvíte nejenom praktické informace z oblasti PRV (Program rozvoje venkova), ale také z dalších dotačních titulů, které jsou v gesci jiných ministerstev - například OPŽP (Operační program Životní prostředí) či OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).
 Kamil Malát

08.03.2017
Seznam činností prováděných v živočišné prvovýrobě
V souvislosti se spuštěním tzv. zelené nafty i pro zemědělce v živočišné výrobě, zpracovala Celní správa ve spolupráci s Ministerstvem zemědělstvím seznam činností prováděných v živočišné prvovýrobě, ve kterém je uvedeno, které práce jsou či naopak nejsou způsobilé ve věci oprávněnosti nároku na vrácení daně. Mezi práce, u kterých nelze nárokovat vrácení spotřební daně, patří například přeprava skotu při jejich nákupu a prodeji či údržba pastvin. Činnosti spojené s údržbou pastevních areálů lze ale vykazovat v rámci rostlinné výroby. Seznam není taxativní, nezahrnuje veškeré činnosti ŽV a bude dle potřeby Celní správou aktualizován.
 Kamil Malát

27.02.2017
Národní dotační programy v roce 2017
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady pro rok 2017, kterými se stanovují podmínky pro poskytování tzv. národních dotací. Režim jednotlivých titulů zůstává zachován, rozpočet na tento rok je velmi příznivý, a tak lze doufat, že nebude docházet k výraznému krácení sazeb jednotlivých dotačních titulů. Většina podmínek pro čerpání dotací zůstává stejných či velmi podobných, přesto doporučujeme všem chovatelům, aby se s vydanými zásadami seznámili a dodržovali termíny pro podání žádostí. Pozdě podané žádosti budou vyřazeny. Součástí národních dotací je opět i titul 2.D. na nákup plemenných jalovic.
 Kamil Malát

23.02.2017
Sněmovna schválila dotační programy v zemědělství
Sněmovna schválila národní dotační programy v zemědělství na letošní rok. Zemědělci a potravináři by z nich mohli získat celkem až 2,8 miliardy korun. Zásady, kterými se národní dotační programy řídí, by tak měly být na stránkách Ministerstva zemědělství (a bezprostředně poté i na našem webu) zveřejněny v nejbližších dnech. Poté budou moci chovatelé začít podávat prostřednictvím elektronického formuláře předběžné žádosti na nákup plemenných jalovic (dotační titul 2.D.). Rozdělení peněz do programů odpovídá podle vlády poměrům z předchozích let.
 Kamil Malát

10.02.2017
Pět alternativ budoucí podoby SZP
Jak jsme již před týdnem informovali (zde), 2. února 2017 Evropská komise (EK) oficiálně zahájila veřejnou konzultaci k SZP po roce 2020. Ta potrvá až do 2. května 2017 (celkem 12 týdnů). Prostřednictvím dotazníku, který obsahuje 33 většinou uzavřených otázek, se v reformě SZP má možnost vyjádřit každý. Nově je tento dotazník dostupný také v češtině (zde - vpravo vyberte jazyk). EK rovněž představila na svých stránkách (zde) pět možných politických alternativ stran budoucí podoby SZP.
 Kamil Malát

08.02.2017
Příjem žádostí ve 4. kole PRV začne v dubnu
V termínu od 4. dubna do 24. dubna 2017 do 13:00 hodin budou moci žadatelé prostřednictvím Portálu farmáře podávat žádosti v rámci 4. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020. Ve tomto kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 mld. Kč. Pro čtvrté kolo došlo k určitým změnám podmínek, jejichž hlavní výčet najdete zde (soubor pdf). Finanční objem prostředků pro jednotlivé operace najdete v přiložené tiskové zprávě SZIF.
 Kamil Malát

Strana:  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Genomická selekce:
Seznamy zvířat vybraných pro potřeby vytvoření referenční populace pro budoucí odhad GEPH zobrazíte kliknutím na obrázek.
» vysvětlivka zde «

  Přihlášení do MaSkota:
  Projekt - přihláška:
  Komerční sdělení:
  Kalendář akcí:
Prosinec 2018
      1  2 
 3  4  6  7  8  9 
 10  11  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31       
  Portál igenetika.cz:
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1056
z toho: 697 řádných • 345 zájmových • 14 čestných (stav k 18.11.2018)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Anketa týdne:
Vítáte zprávu PGRLF o tom, že v lednu znovu otevře program na nákup půdy?
48 %
ano, využiji toho
31 %
ne, půdu nebudu kupovat
21 %
ne, pořídím si půdu za své
Hlasovalo 85 lidí
  Prezentace chovatelů:
Prezentace chovatelů s kontaktními údaji a charakteristikou farmy:
» aberdeen anguslimousine «
  Navštivte spřátelené weby:
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
  Původ hovězího masa:
Chcete si ověřit původ vámi zakoupeného hovězího masa?
Zadejte číslo zvířete:
CZ-
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz