Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Značení hovězího masa

  

I značení hovězího masa má svojí legislativu, která udává, jaké údaje je povinen obchodník nabízející hovězí maso konečnému spotřebiteli na balíčcích s masem uvádět. Zajímá vás, jaké informace máte před nákupem právo znát? Pak čtěte dál.

V současné době platí vyhláška č. 169/2009 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 264/2003 Sb. a vyhlášku č. 326/2001 Sb..

Ve vyhlášce v§ 3 a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 jsou zcela uvedeny údaje, které musí prodávané balené, zabalené ale i nebalené hovězí maso při uvádění do oběhu obsahovat.

Maso se musí označit těmito základními údaji:
a) slovy "mladý býk", "býk", "volek", "jalovice" nebo "kráva" (vyplývá z vyhlášky č. 169/2009, § 3 odst. 2)
b) referenční číslo nebo referenční kód zajišťující vztah mezi masem a zvířetem nebo zvířaty. Tímto číslem může být identifikační číslo jednotlivého zvířete, ze kterého hovězí maso pochází, nebo identifikační číslo skupiny zvířat;
c) schvalovací číslo jatek, ve kterých bylo zvíře nebo skupina zvířat poražena, a členský stát nebo třetí země, ve kterém se jatka nacházejí. Údaj zní: "Poraženo v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo)";
d) schvalovací číslo bourárny, která provedla bourání jatečně upraveného těla nebo skupiny jatečně upravených těl, a členský stát nebo třetí země, ve které se bourárna nachází. Údaj zní: "Bouráno v (název členského státu nebo třetí země) (schvalovací číslo)".
e) Od 1. ledna 2002 uvedou hospodářské subjekty a organizace na štítcích:
• členský stát nebo třetí zemi narození;
• členské státy nebo třetí země, kde probíhal výkrm;
• členský stát nebo třetí země, kde byla provedena porážka.
Pokud však hovězí maso pochází ze zvířat narozených, chovaných a poražených:
• ve stejném členském státě, údaj zní: "Původ: (název členského státu)";
• ve stejné třetí zemi, údaj zní: "Původ: (název třetí země)".

Takto označit hovězí maso se vztahuje na balené, zabalené i nebalené při uvádění do oběhu. U baleného masa musí se tyto údaje uvádějí na etiketě (štítku), u předem nebaleného hovězího čerstvého masa se požadované údaje v písemné podobě umístí viditelně a čitelně v místě, kde je maso nabízeno k prodeji spotřebiteli.

Vyhláška v § 1 charakterizuje jednotlivé kategorie skotu:
a) hovězím masem - maso mladého býka, býka, volka, jalovice, krávy,
b) mladým býkem - nekastrovaná zvířata samčího pohlaví starší než 12 měsíců a do 24 měsíců včetně,
c) býkem - nekastrovaná zvířata samčího pohlaví ve věku od 24 měsíců,
d) volkem - kastrovaná zvířata samčího pohlaví starší než 12 měsíců,
e) jalovicí - neotelená zvířata samičího pohlaví starší 12 měsíců,
f) krávou - zvířata samičího pohlaví starší 12 měsíců, která se již otelila,

V rámci EU je problematika značení hovězího masa řešena Nařízením evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 (nařízení o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa). Toto nařízení udává, jakými údaji musí hovězí maso být povinně označeno při jeho obchodování mezi členskými státy EU. Povinně zveřejňované údaje jsou velmi obdobné našemu právu, oproti české vyhlášce však zde není zakotvena povinnost uvádění kategorie zvířat. Každý členský stát má právo upravit si označování hovězího masa, pokud bylo vyrobeno (poraženo, bouráno) na jeho území, ale toto označení se pak vztahuje na daný trh, nemůže však být vyžadováno při obchodování v rámci EU. V praxi to znamená, že pokud není na mase z jiného členského státu uvedena kategorie zvířat, nelze to bohužel považovat za porušení legislativy, neboť na toto maso se nevztahuje legislativa národní, ale nadřazené právo, což je v tomto případě právě nařízení č. 1760/2000.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz