Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (579)
Legislativa (225)
Šlechtění (314)
Výběry býků (417)
Výstavy (375)
Zdraví (249)
Pozvánky (477)
Zajímavosti (318)
Ze svazu (580)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Návrhy na podporu welfare ve výkrmu skotu

05.09.2019,  Kamil Malát  

Výkrm skotu. Oblast zemědělské činnosti, které se zejména u masných plemen věnuje jen hrstka chovatelů. Důvod je jasný – v České republice jde dlouhodobě o velmi nerentabilní činnost. Poslední výsledky z ekonomických šetření ukazují, že i po započítání všech dotací a podpor ztráta na jeden kus ve výkrmu přesahuje 1500 Kč. Abychom výkrm, zejména masných plemen skotu, podpořili, úzce spolupracujeme s Ministerstvem zemědělství (MZe) na tvorbě nových dotačních titulů pro tuto oblast.

Vzhledem k tomu, že legislativních možností na co tyto dotace "napasovat" není mnoho, vydalo se MZe cestou podpory welfare vykrmovaného skotu z národních zdrojů. Navržená opatření vycházejí z již notifikovaných titulů na chov masného skotu.

Filozofie u těchto "výkrmových" opatření zůstává stejná jako u již fungujících "klasických" welfare programů - tedy maximální jednoduchost bez jakýchkoliv kontrol na místě, žádosti postavené na potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře a výpisu z ústřední evidence s uvedením čísel příslušných hospodářství (stájí) a průměrného stavu u kterých chovatel realizoval příslušné opatření. Podání předběžné žádosti se však ani v tomto případě nevyhnete. Pro všechny podprogramy bude ale nutné podat jen jednu společnou předžádost.

Administrace národních dotací, kterou doposud zajišťovalo samo MZe, však od roku 2020 nově přechází pod SZIF a již existují první náznaky toho, že SZIF bude do této oblasti chtít vnést nové prvky, bohužel velmi často spojené s další administrativní zátěží pro žadatele. Zda se tak skutečně stane a v jaké míře, ukáže čas, je to ale poměrně očekávatelné.

Dotační tituly jsou navrženy celkem pro 8 opatření (označené písmeny a. až h.) a to odděleně pro býky a jalovice ve výkrmu. Detaily najdete níže. Aktuálně probíhá jejich notifikace na úrovni Evropské komise, počet podprogramů i jejich struktura se proto může ještě změnit, možná i dosti výrazně. V tuto chvíli taktéž není ani jasné, zda se i v případě úspěšně dokončeného notifikačního procesu spustí podpora pro jalovice. U nich totiž zatím neexistuje mechanismus, jak odlišit jalovice, které jsou skutečně určeny pro výkrm, nebo se jedná o jalovice do obratu stáda. A pochopitelně ani peněz není nazbyt, takže i to může hrát podstatnou roli v tom, zda bude tento titul vůbec uveden do praxe.

Celková přiznaná výše dotací v rámci dotačního programu Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných jalovic nesmí podle legislativy EU překročit 125 € na velkou dobytčí jednotku za rok. Tomu jsou i přizpůsobeny i jednotlivé sazby, které najdete dle navrhovaných opatření rozepsané níže. Kombinace některých z nich není z logiky možná (například chovatel žádající o podporu v opatření d. nemůže ve stejném období žádat současně na podprogram b., c., e., f., g. a h.), proto není možné jednoduše sečíst všechny sazby a brát je jako základ pro budoucí případnou podporu!

Přehled navržených welfare opatření na výkrm býků a jalovic:

A. Napájení temperovanou vodou v zimním období
• Sazba dotace: 151,- Kč

B. Provádění opatření ve stáji ke snížení tepelného stresu v letním období
• Sazba dotace: 315,- Kč

C. Eliminace obtěžujícího hmyzu ve stáji v letním období
• Sazba dotace: 164,- Kč

D. Ošetření v letním období pastevním způsobem prostředky proti obtěžujícímu hmyzu
• Sazba dotace: 217,- Kč

E. Zvětšení plochy lehacího prostoru ve stáji s technologií stelivového provozu
• Sazba dotace: 1.672,- Kč

F. Zvětšení plochy kotce ve stáji s technologií celoroštového ustájení
• Sazba dotace: 399,- Kč

G. Ustájení s technologií stelivového provozu s ošetřovanou hlubokou podestýlkou
• Sazba dotace: 572,- Kč

H. Ustájení s technologií stelivového provozu s často obměňovanou podestýlkou
• Sazba dotace: 729,- Kč
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov