Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (560)
Legislativa (221)
Šlechtění (297)
Výběry býků (403)
Výstavy (335)
Zdraví (241)
Pozvánky (443)
Zajímavosti (301)
Ze svazu (545)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Hodnocení vemen a končetin v rámci KUMP

23.10.2020,  Kamil Malát  

Hodnocení vemen a končetin - nové znaky, které by se postupně měly stát součástí systému kontroly užitkovosti masných plemen skotu (KUMP). S myšlenkami na jejich zařazení do KUMP byli chovatelé seznámeni poprvé již před rokem na jednání Grémia předsedů rad plemenných knih. Hlavním impulsem k tomuto kroku byla snižující se mléčnost matek a u býků některých plemen přetrvávající problémy s kvalitou končetin. Pracovní skupina vytvořená z delegovaných zástupců hlavních masných plemen nyní přišla s první verzí pilotního sledování charakteristik vemen na vybraných farmách čtyř hlavních plemen a rozpracovala rovněž další oblasti.

Hodnocení vemen

Hodnocení znaků vemene bude prováděno chovateli do 48 hodin po otelení dle principů ICAR a systému hodnocení uplatňovaných v zahraničí. Hodnotit se budou následující čtyři znaky:
• stupňovitost (tvar) vemene
• délka struků
• šířka struků
• hloubka (velikost) vemene

Pilotní projekt bude zahájen v průběhu listopadu 2020 na několika vytipovaných chovech od každého ze čtyř hlavních masných plemen (AA, LI, CH, MS). Hodnotit se budou pilotně všechny kategorie krav, s důrazem na krávy po 1. a 3. otelení. Nemožnost uspořádat praktické školení pro chovatele to sice výrazně ztěžuje, ale přesto věříme, že zkušení chovatelé budou schopni toto zkušební sledování provádět i bez něj (za pomoci jednoduché obrázkové metodiky - viz příloha níže). Praktické školení chovatelů proběhne jakmile to situace ve vztahu ke covid-19 dovolí.

Po zkušebním šetření budou vyhodnoceny praktické poznatky zapojených chovatelů a pokud to bude nutné (žádoucí), bude přistoupeno ke korekci způsobu hodnocení, aby co nejlépe odpovídalo možnostem v praxi (například zda dojde ke sloučení odděleného sledování délky a šířky struků do jednoho kombinovaného znaku atd.). Na rozdíl od klasického systému popisu zevnějšku, bude u nových znaků známka 5 považována za optimální hodnotu a naopak známky 1 a 9 za nežádoucí, které by měly důvodem k vyřazení plemenice z chovu (detaily viz přiložený návod).

Tip: K evidenci lze použít Deník narozených telat (pdf soubor), který jsme rozšířili právě o nové znaky spojené s hodnocením vemen (deník bude přes inspektory dostupný i v tištěné podobě)


Hodnocení končetin

Pracovní skupina dále připravila koncept hodnocení kvality končetin. To budou v případě býků provádět členové výběrových komisí, u plemenic pak inspektoři. Stejně jako u hodnocení vemen bude posuzování končetin řešeno s použitím stupnice od 1 do 9 s tím, že 5 je považováno za optimum (u jednotlivých plemen se bude využití škály značně lišit – např. u CH bude výrazně větší frekvence vyššího zaúhlení pánevních končetin než u AA atd.). U býků se uvažuje nad hodnocením následujících znaků: postoj předních končetin, délka a úhel spěnky, postoj a zaúhlení pánevních končetin a mechanika pohybu. U plemenic se bude realizovat při lineárním hodnocení krav a při vážení roční hmotnosti jalovic. Hodnotit se bude úhel paznehtu a utváření paznehtu. Po dohodě s inspektorem a při vytvoření vhodných podmínek ze strany chovatele (pastvina, koral) budou i u samičí populace popsány i ostatní znaky.

Rozdělení úrovně chovů

Neméně důležitou součástí jednání pracovní skupiny byla i příprava systému na rozdělení kvality chovů formou hvězdiček, které budou přidělovány chovům zapojeným v KUMP za jednotlivé hodnocené ukazatele. Toto členění myšlenkově navazuje na princip, který je již dnes uplatňován u hodnocení porodní hmotnosti, kdy jsou v katalozích býků při základních výběrech u porodní hmotnosti publikovány hvězdičky dle relevantnosti získání tohoto údaje. Hlavním smyslem této snahy je pozitivně diskriminovat chovatele, kteří k výkonu KUMP a celkovému managementu chovu přistupují s maximální zodpovědností. Ti by měli zveřejňováním hvězd získat určitou konkurenční výhodu.

Na základě údajů z KUMP bude vytvořen systém pěti hvězd, které budou mít přesně danou pozici s tím, že každá z nich bude vyjadřovat, jak zodpovědně daný chov přistupuje ke sledování jednotlivého znaku a jak si stojí z pohledu reprodukce. Způsob přidělování hvězd by měl být následující:
• plná hvězda = ideální stav (požadované plnění),
• obrys hvězdy = dílčí plnění,
• bez hvězdy = nedostatečné plnění daného kritéria nebo absolutní neplnění

Byl připraven rovněž konkrétní návrh, jakých pět znaků by mělo být do tohoto způsobu ohodnocení zahrnuto. Na základě analýzy současného stavu bude následně přistoupeno k nastavení úrovně hranic pro posuzování jednotlivých znaků (např. u vážení zváženo nad 80 % zvířat plná hvězda, zváženo 60 – 80 % obrys hvězdy, zváženo pod 60 % zvířat zcela bez hvězdy). Jakmile budou doladěny všechny parametry pro spravedlivé nastavení, bude přistoupeno k dopracování a naprogramování systému pro publikování výsledků.

Tento úkol nebude snadný, ale přístup jednotlivých chovatelů k výkonu KUMP je mnohdy natolik odlišný a rozdílný, že považujeme za nezbytné, aby poctiví chovatelé měli v porovnání s těmi, kde KUMP neprobíhá zcela ideálně, jistou výhodu. Hvězdy budou velmi jednoduchou a srozumitelnou formou odhalovat úroveň chovu ve vztahu k systému KUMP a reprodukci.

Hodnocení reprodukce a "ideální" typ zvířete

Debata se rovněž vedla na téma genetického hodnocení plodnosti, kdy na základě dostupných dat byly stanoveny tři základní parametry: věk při prvním otelení, délka prvního mezidobí a produkční dlouhověkost. Členové pracovní skupiny byli seznámeni s postupem prací - celý systém je nyní plně funkční a je jen nutné nastavit základní parametry, které umožní rutinní hodnocení.

Na závěr byla diskutována otázka definování ideálního zvířete daného plemene jako reakce na stávající neutěšený stav, kdy je mnoha chovateli k popisu zevnějšku přistupováno s cílem odchovávat (a následně koupit) býka s co možná nejvyšším počtem bodů, neboť se mylně vžilo, že čím více bodů býk v lineárním hodnocení má, tím je kvalitnější (více viz tento článek). Tato oblast nebyla vzhledem ke složitosti uzavřena.

Připojený soubor:

Hodnocení vemen.pdf, 603 kB
Hodnocení vemen masného skotu - manuál pro chovatele (verze 10/2020)

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov