Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (173)
Šlechtění (178)
Výběry býků (242)
Výstavy (238)
Zdraví (209)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (189)
Ze svazu (352)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

První praktické informace k zelené naftě

18.01.2017,  Kamil Malát  

Na konci prosince byla ve Sbírce zákonů pod č. 453/2016 Sb. publikována novela zákona o spotřebních daních (ke stažení zde) na základě které budou moci chovatelé uplatnit nárok na vrácení daně v rámci živočišné prvovýroby, lidově označované jako zelená nafta. Datum účinnosti první části novely, které je stanoveno na 1. březen 2017, se blíží, proto Celní správa na svém webu postupně doplňuje praktické informace týkající se této vratky. Některé informace vám přinášíme v odkazu níže, další pak budou postupně doplňovány na internetových stránkách Celní správy.

Na základě této novely vzniká zemědělcům nárok na vrácení spotřební daně od 1.1.2016 (článek II bod 1 novely). Zdaňovací období, ve kterém vznikl nárok na vrácení daně z pohonných hmot spotřebovaných v období od 1.1.2016 do 28.2.2017 v rámci živočišné prvovýroby, je březen 2017. V daňovém přiznání za březen 2017 se objeví následující údaje:

• množství PHM spotřebovaných za období 01/2016 – 02/2017 v živočišné prvovýrobě,
• množství PHM spotřebovaných za období 03/2017 v živočišné prvovýrobě,
• množství PHM spotřebovaných za období 03/2017 v rostlinné prvovýrobě, pokud ji subjekt provozuje

V případě právnických osob zůstává zachován nejzazší okamžik pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů prostřednictvím daňového přiznání, tedy dva měsíce ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. U fyzických osob je to šest měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. V praxi to znamená, že pro právnické osoby je nejzazší den, kdy mohou uplatnit nárok za zdaňovací období březen 2017, 26.6.2017. U fyzických osob je nejzazším dnem 26.10.2017.

Právnické osoby podávají daňové přiznání (a případně i dodatečné daňové přiznání) výhradně elektronicky prostřednictvím inteligentního formuláře ZFO umožňující přímé vyplnění a přímé odeslání přes datovou schránku nebo e-podatelnu správci daně. Tento formulář je umístěn na webových stránkách Celní správy v části "Formuláře online" zde (přímý odkaz na vlastní formulář "Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 - zelená nafta" najdete ZDE). Fyzické osoby mohou pro podání využít stejného inteligentního formuláře jako právnické osoby, nebo přiznání podat v papírové formě. Daňové přiznání může za daňový subjekt podat také jeho zástupce nebo daňový poradce.

V daňovém přiznání bude až do konce června 2017 nutné mj. vyplňovat i počty zvířat (ne VDJ). Po tomto datu, kdy dojde i ke změně ve výpočtu výše vratky, by měla Celní správa automaticky údaje přebírat z IZR. Právě tato problematika zatím není definitivně dořešena, proto sledujte webové stránky Celní správy, kam by měly být postupně doplňovány všechny potřebné informace k této problematice. Příslušnou záložku, kde jsou (budou) přehledně publikovány všechny informace na jednom místě, najdete ZDE.

Výchozím materiálem pro vykazování spotřeby motorové nafty jsou normativy pro jednotlivé činnosti a pracovní operace spojené s ŽV, které spočítal Výzkumný ústav zemědělské techniky. Tento materiál je z našeho pohledu bohužel značně neúplný, proto jsme jej již v loňském roce připomínkovali. Podle nás jsou normativy KBTPM v mnoha ohledech poddimenzovány a některé operace spojené s chovem KBTPM jako např. výstavba a údržba pastevních areálů, nutná manipulace se zvířaty aj. v nich zcela chybí (alespoň v pracovní verzi z února 2016, kterou máme k dispozici - pdf soubor ke stažení zde). Pokud normativy překročíte, doporučujeme mít nachystané logické zdůvodnění a současně být připraven na případnou kontrolu. Současně upozorňujeme, že se jedná o pracovní verzi, která se do doby účinnosti novely zákona o spotřebních daních může ještě změnit!

Normativy spotřeby nafty v rámci ŽV - finální verze (doplněno 26.1.2017):

Normativy zelená nafta ŽV.pdf, 637 kB
Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v ČR (verze září 2016)

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz