Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (464)
Legislativa (182)
Šlechtění (201)
Výběry býků (268)
Výstavy (267)
Zdraví (219)
Pozvánky (365)
Zajímavosti (200)
Ze svazu (384)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

13.08.2019
Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu
I letos budou mít chovatelé zapojení do kontroly užitkovosti masného skotu možnost požádat o dotaci na úhradu části nákladů spojených s touto činností (dotační titul 2.A.e.1.a "Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU"). Vyplněnou žádost spolu s dalšími doklady je nutné zaslat nejpozději do konce září na adresu lovosické kanceláře ČSCHMS (čím dříve, tím lépe). Sazba podpory je do 220,- Kč na kus v KU, o její konečné výši rozhodne MZe ČR někdy na začátku prosince až po vyhodnocení celkové výše dotace.
 Kamil Malát

12.08.2019
Dotace na ověření původu a pro stanovení GEPH
Stejně jako vloni, i letos bude dotace na ověření původu (dotační titul 2.A.a.) rozdělena a její administrace bude odlišná podle toho, jakou formou byl původ stanoven. Pokud jste si nechávali stanovit DNA typ za účelem ověření původu potomstva ještě starým způsobem přes mikrosatelity, tak i letos budete žádost podávat na Českomoravskou společnost chovatelů a.s. (detaily k této části podpory najdete zde). Pokud jste však původ nechali ověřit pomocí nové metody SNP (genomika), což bude drtivá většina chovatelů, bude žádost o dotaci podávat ČSCHMS (náš svaz).
 Kamil Malát

26.07.2019
Senát schválil převod dotací z ministerstva na SZIF
Vyřizování národních dotací zemědělcům přejde z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond. Fond bude povinně zveřejňovat formou otevřených dat informace o dotacích, které poskytl zemědělským podnikům. V novele zákona o zemědělství to schválil Senát. Tu nyní dostane k podpisu prezident. Ministerstvo by předlohou mělo být zbaveno běžné administrativní činnosti spojené s poskytováním a spravováním tzv. národních dotací vyplácených v souladu se Zásadami. Ministerstvu by měla zůstat pouze podpora genetických zdrojů.
 Kamil Malát

29.07.2019
World Charolais Technical Congress 2021 v ČR
Česká republika bude v roce 2021 hostitelskou zemí dalšího světového setkání chovatelů plemene charolais a zástupců chovatelských organizací tohoto plemene - World Charolais Technical Congress 2021. Přestože se akce uskuteční až za více než rok a půl (na sklonku dubna v návaznosti na brněnskou národní výstavu), neleníme a pilně se na tuto výjimečnou akci připravujeme. Máme nachystaný program, vytvořili jsme webové a facebookové stránky kongresu, máme hotové propagační video, prezentaci i tiskový letáček. Počátkem srpna se bude konat obdobné setkání v Irsku, kde již chceme přítomným delegátům tyto první podrobnosti představit.
 Kamil Malát

30.05.2019
Prezentace z jednání k přípravě SZP 2021-2027
Včera se na Ministerstvu zemědělství konalo jednání týkající se budoucího nastavení Společné zemědělské politiky pro další období, tedy pro roky 2021 – 2027. Prezentace, kterou najdete ke stažení v přiloženém odkazu, shrnuje aktuální stav příprav – vyjednávání hlavních témat, přechodné období, strukturu strategického plánu a návrhy intervencí, modelové varianty rozpočtu a jeho dopady a taktéž finanční nástroje. Finanční zdroje budou bohužel pravděpodobně významně sníženy a to i v ANC oblastech. Nejvýraznější projektovaný propad dotačních příjmů v tuto chvíli je spočítán u podniků o velikosti 100 až 1000 ha v horských ANC oblastech se specializací na chov ostatního skotu. Zatím se ale stále jedná jen o návrh, neboť finanční rámec (rozpočet) nebyl ještě schválen, berte proto informace s rezervou, prosím.
 Kamil Malát

06.05.2019
Welfare opatření na eliminaci obtížného hmyzu
První květen byl podle pravidel nově vyhlášeného dotačního titulu na welfare masného skotu dnem, od kdy začíná tzv. letní období. A právě od tohoto data až do konce září mohou chovatelé, kteří podali včas předžádost a mají o zapojení do dvou letos vyhlašovaných dotačních podprogramů (20.D.d. - mouchy a 20.D.e. - paznehty) zájem, realizovat konkrétní opatření ve svém chovu. V případě titulu na eliminaci obtížného hmyzu (20.D.d) se mezi chovateli množí dotazy, jak postupovat, jaké přípravky mohou být použity a jak jejich aplikaci doložit.
 Kamil Malát

09.04.2019
Startuje příjem Jednotné žádosti 2019
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal přijímat Jednotnou žádost 2019. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření PRV. Každý rok si tuto žádost podá 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard korun. Příjem žádostí v řádném termínu končí 15. května, ale i po tomto datu mají zemědělci možnost žádost se sankcí podat, a to až do 10. června. Nejčastější a zároveň i nejjednodušší způsob podání žádosti je elektronickou cestou přes Portál farmáře, a to buď z domova, nebo na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). Detaily najdete v tiskové zprávě SZIFu.
 Kamil Malát

09.04.2019
Na welfare KBTPM bude směřovat 70 mil. korun
Na podpůrné dotační programy spojené s dobrými životními podmínkami masného skotu resp. krav bez tržní produkce mléka (tzv. welfare) bude pro letošní rok vyčleněno 70 milionů korun. Jak již bylo vícekrát zmíněno, tento rok byly z časových důvodů kvůli podmínce podávání předběžných žádostí vyhlášeny pouze dva podprograny (20.D.d. a 20.D.e). Údaj o tom, kolik chovatelů předžadost podalo, není v tuto chvíli přesně znám. Dle ankety na našem webu je však zapojení poměrně nízké - zhruba na úrovni 38 %. Pro příští rok, kdy budou spuštěny zbývající čtyři dotační podprogramy, by to mělo být 400 milionů korun, což je srovnatelná částka s welfare dojnic.
 Kamil Malát

04.04.2019
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti 2019
Ministerstvo zemědělství vydalo aktualizovanou verzi publikace týkající se požadavků na cross compliance. Cílem příručky je informovat všechny žadatele o některé zemědělské dotace aktuálních požadavcích a standardech, jejichž plnění je ověřováno v rámci systému podmíněnosti plateb. Příručka již informuje i o zavedení zcela nového standardu DZES 7d) platného od roku 2020, jehož cílem je zlepšení struktury krajiny, biodiverzity, zvýšení retence vody v krajině na erozně ohrožených plochách.
 Kamil Malát

03.04.2019
Zemědělský výbor EP podpořil zastropování
Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) v listopadu 2018 představil návrh zprávy EP k Strategickým plánům SZP, ve kterém navrhoval, aby členské státy snížily částku přímých plateb, pokud částka překročí prahovou hodnotu stanovenou každou zemí (prahová hodnota ale neměla být nižší než 100.000 EUR), a to o minimálně 25 %. Členské státy si tak podle původního návrhu EP mohly stanovit, že budou snižovat například částky přesahující 500.000 EUR (horní výši stropu EP nenavrhoval).
 Euractiv.cz

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Genomická selekce:
Seznamy zvířat vybraných pro potřeby vytvoření referenční populace pro budoucí odhad GEPH zobrazíte kliknutím na obrázek.
» návod zde (pdf soubor) «

  Přihlášení do MaSkota:
  YouTube kanál ČSCHMS:
  Kalendář akcí:
Srpen 2019
    1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30  31  
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1085
z toho: 675 řádných • 396 zájmových • 14 čestných (stav k 2.7.2019)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Anketa týdne:
Letošní sucho je z pohledu TTP a zásob krmení v porovnání s rokem 2018?
43 %
významně horší
28 %
stejné
28 %
menší
Hlasovalo 918 lidí
  Parazitózy masného skotu:
  Navštivte spřátelené weby:
  Prezentace chovatelů:
Prezentace chovatelů s kontaktními údaji a charakteristikou farmy:
» aberdeen anguslimousine «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
  Původ hovězího masa:
Chcete si ověřit původ vámi zakoupeného hovězího masa?
Zadejte číslo zvířete:
CZ-
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz