Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (173)
Šlechtění (178)
Výběry býků (242)
Výstavy (238)
Zdraví (209)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (189)
Ze svazu (352)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Výsledky šlechtění plemene charolais

09.02.2017,  Kamil Malát  

Zhruba padesátka chovatelů plemene charolais se dnes sešla v Hradištku na jednání svého chovatelského klubu, aby zhodnotila dosavadní šlechtitelskou práci a nastínila další kroky v jejím směřování. Vedle zajímavé přednášky francouzského odborníka Patricka Reserse o genomice, na klubu zazněly i dva příspěvky Karla Šeby. První z nich se týkal vyhodnocení šlechtitelského programu, druhý pak byl věnován změně ve výpočtu plemenných hodnot. Kolega Jan Kopecký pak v detailním rozboru přednesl informace o aktuálních výsledcích KU a zmínil rovněž některé údaje z plemenné knihy.

Prezentace s výsledky KU je poměrně obsáhlá, proto se pokusím vypíchnout v několika větách to nejpodstatnější. Plemeno charolais je i nadále nejpočetnějším masným plemenem v České republice. V plemenné knize bylo ke konci ledna registrováno celkem 116 řádných členů a 72 přidružených členů PK, kteří v souhrnu chovají 4.796 krav, 1.417 jalovic a dalších 2.834 jalovic je připraveno k zápisu do PK. Aktuálně největším chovatelem v plemenné knize je společnost Tfarma s.r.o. s 272 kravami, následuje chov firmy Liponova a.s. chovající 241 krav a na třetí příčce je chov Jana Zatloukala s 233 evidovanými kravami.

Z hlediska genetického pokroku je jistě potěšitelné zvyšování podílu inseminace, kdy v loňském roce bylo po inseminačních býcích narozeno v KU celých 30 % telat, což je v porovnání s rokem 2010 téměř desetiprocentní nárůst. Oblíbenost plemene charolais, a nejenom v KU, se projevuje také v počtu využívaných býků v chovech. Ke konci roku 2016 ve stádech působilo celkem 1.785 býků, což je rovněž nejvíce ze všech masných plemen. Podíl vybraných býků do plemenitby je v posledních letech víceméně stabilní, patrný je ale trend ve zvyšování počtu bezrohých býků. Ti dnes tvoří zhruba pětinu z celkového počtu vybraných býků. Největším producentem plemenných býků byla v roce 2016 společnost Liponova a.s. – celkem bylo z chovu této firmy vybráno 27 plemeníků. Pozitivní je rovněž fakt, že bezmála polovina býků naskladněných v loňském roce do odchovu měla inseminačního otce. Mezi inseminačními otci převažují býci z dovozu (převážně Francie), čím dál tím více se ale prosazují i čeští plemeníci. Ze zahraničních býků byl nejpoužívanějším plemeníkem Vittoz (ZTI 83), z českých potom bezrohý Verdel ze Siré (ZIT 193).

Toto je pouze stručný výčet některých informací, kompletní prezentaci s výsledky KUMP, stejně tak jako ostatní přednášky z jednání Klubu chovatelů plemene charolais, najdete ZDE.

Informace z vyhodnocení šlechtitelského programu připravujeme taktéž ve formě článku do dalšího čísla svazového zpravodaje.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz