Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (173)
Šlechtění (178)
Výběry býků (242)
Výstavy (238)
Zdraví (209)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (189)
Ze svazu (352)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Startuje příjem Jednotné žádost 2017

11.04.2017,  SZIF  

Od pondělí 10. dubna mohou zemědělci podávat Jednotnou žádost pro rok 2017. Podáním Jednotné žádosti udělají každoročně čeští zemědělci první krok za dotacemi Přímých plateb a neprojektových opatření Programu rozvoje venkova. Poslední řádný termín pro příjem Jednotné žádosti končí v pondělí 15. května, po tomto termínu mají zemědělci ještě 25denní lhůtu na pozdní podání, v tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní den. Tato lhůta končí 9. června. Jednotou žádost včetně příloh mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře.

Novinky týkající se Společné zemědělské politiky se u zemědělské veřejnosti i v rámci procesů Fondu úspěšně zaběhly. Výplaty Jednotné žádosti 2016 probíhaly, případně ještě probíhají, podle harmonogramu, SZIF vydává rozhodnutí za kratší dobu, v některých případech dokonce i o několik týdnů. Lze tedy předpokládat, že administrace Jednotných žádostí 2017 bude probíhat stejně dobře jako u loňských žádostí.

Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl v objemu vyplácených finančních prostředků.

Od 10. dubna je možné podávat žádosti na následující opatření:

1. JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)
2. PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE
3. PLATBA ZA POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ (greening)
4. DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI (VCS):
- Produkce brambor určených pro výrobu škrobu
- Produkce konzumních brambor
- Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností
- Produkce ovocných druhů s vysokou pracností
- Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
- Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností
- Produkce chmele
- Produkce cukrové řepy
- Produkce bílkovinných plodin
- Chov telete masného typu
- Chov krávy chované v systému chovu s TPM
- Chov bahnice nebo chov kozy
5. PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY:
- Platba na zemědělskou půdu
- Platba na chmel
- Platba na brambory pro výrobu škrobu
- Platba na přežvýkavce
- Platba na chov ovcí, popřípadě chov koz
- Platba na chov krav bez tržní produkce mléka
6. PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI (LFA)
7. PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
8. AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV 2007 - 2013 (AEO)
9. AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ (AEKO)
10. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
11. DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

Také v letošním roce probíhaly v průběhu března a dubna semináře, které zemědělce seznamovaly s jednotlivými dotačními tituly, předávaly zkušenosti z administrace předchozích žádostí a upozorňovaly také na časté chyby ze strany žadatelů.

Jednotou žádost včetně příloh mohou žadatelé podat z pohodlí svého domova či kanceláře prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zároveň se lze s přípravou a podáním Jednotné žádosti obrátit na naše zaměstnance z Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pokud se žadatel rozhodne využít jejich služeb, doporučujeme je kontaktovat a domluvit si termín setkání.

Potřebné informace k vyplnění žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz v sekci Jednotná žádost a na Portálu farmáře v instruktážních listech. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz