Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (492)
Legislativa (195)
Šlechtění (219)
Výběry býků (293)
Výstavy (273)
Zdraví (226)
Pozvánky (390)
Zajímavosti (224)
Ze svazu (430)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Charolais se připojí k hromadné testaci pro GEPH

15.11.2018,  Kamil Malát  

Ani chovatelé našeho nejpočetnějšího masného plemene charolais nezůstávají pozadu a i oni se jednomyslně rozhodli připojit se k hromadnému odběru vzorků pro potřeby vytvoření dostatečné referenční populace, která se stane základním stavebním kamenem pro domácí výpočet genomických plemenných hodnot (GEPH). Stejně jako v případě limousinských chovatelů je velkým kladem, že se chovatelé charolais jednohlasně rovněž přihlásili k finanční spoluúčasti spojené se SNP testací starších zvířat. Ta budou vybírána dle přiloženého seznamu, který jsme pro tyto účely vytvořili. Detaily z jednání Klubu charolais nejenom k tomuto bodu najdete v přiloženém textu.

1. Jaká zvířata bude nutné natestovat?

K orientaci chovatelů, která zvířata je nutné znovu přetestovat na čipu (metodou SNP), jsme připravili přiložený seznam aktuálně obsahující 1841 zvířat plemene charolais. Přehled je setříděn dle majitelů a obsahuje všechny dostupné údaje, které u zvířat evidujeme. Předposlední sloupec obsahuje číslo udávající prioritu od nejvyšší (1) až po nežijící zvířata (4).

1 - zvířata s nejvyšší prioritou, většinou žijící - velmi dobře propojující, včetně importů býků
2 - zvířata pro propojení všech chovů v KUMP
3 - býci používaní v KUMP s nižší spolehlivostí
4 - nežijící zvířata, nejcennější pro tvorbu báze - u býků lze řešit přes ID (pokud jsou dostupné)

Primárně se proto, prosím, zaměřte na odebrání vzorku a natestování zvířat s číslem 1 a 2 (popř. 3, pokud chcete býka prodat nebo vyřadit), inseminační firmy nechť pozornost soustředí na zvířata s prioritou 4. Uvědomujeme si, že seznam je poměrně obsáhlý, ale čím dříve se podaří získat data od většiny těchto jedinců, tím dříve budeme schopnosti s výpočtem odhadu GEPH začít.

Seznam vybraných limousinských zvířat pro potřeby vytvoření referenční populace pro budoucí odhad GEPH najdete ZDE (xls soubor). Odkaz na soubor je k dispozici rovněž v sekci v části šlechtění a PK/genomika.


2. Co pro to musím udělat?

Vše je stejné jako v případě obvyklého objednávání ověření původu – tedy odebrat co nejkvalitnější vzorek, odeslat jej do laboratoře imunogenetiky ČMSCH a.s. a na webu igenetika.cz vyplnit objednávku. Při volbě objednávky zvolte položku testace ČSCHMS. Pokud zvolíte tento typ objednávky i u zvířat, která nejsou na seznamu uvedena, bude testace provedena, ale plně na náklady objednatele.

3. Co mě to bude stát?

Cena je identická jako v případě "klasické" testace – tedy 1.050 Kč bez DPH. Pokud ale při objednávce zvolíte službu testace ČSCHMS, bude cena naúčtována našemu svazu. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně významný objem financí, bylo na posledním jednání Klubu chovatelů plemene charolais dohodnuto, že jednotliví chovatelé se na těchto nákladech budou podílet částkou 150 Kč/ks, které jim budou přefakturován. Zbytek nákladů bude hrazen z rozpočtu ČSCHMS resp. část nákladů bude kompenzována (pokryta) dotací ze strany státu.

4. Je nutné znovu testovat zvířata již dříve otestovaná?

Ano. Mnoho zvířat uvedených na seznamu má sice z minulosti DNA profil hotový, byl ale získán testací DNA provedenou přes mikrosatelity a tento způsob ověřování nelze k tomuto účelu použít. Je tedy nutné znovu odebrat vzorek a zvíře otestovat na čipu (viz bod 2.).

5. Proč se toto všechno vlastně dělá?

Genomické plemenné hodnoty patří dnes k mezinárodnímu standardu při genetickém hodnocení zvířat. Chce-li Česká republika držet krok s chovatelsky vyspělými zeměmi a má-li být i do budoucna konkurenceschopná při prodeji plemenného skotu, není jiné cesty, než se mezinárodním trendům přizpůsobit. Pokud budeme dlouho váhat a "přešlapovat na místě", budeme se od světových směrů odklánět a zájem o česká plemenná zvířata se bude postupně snižovat.

6. Co se jinam nevešlo, ale je dobré vědět

Přiložený seznam je první verzí, která se bude postupem doby aktualizovat a doplňovat podle toho, kolik zvířat z jaké skupiny se podaří otestovat. Pokud jich bude málo, budeme muset do seznamu zahrnout i nějaké jejich potomky. Odkaz na seznam zvířat však bude zůstávat stále stejný, pouze bude docházet k aktualizaci dat v něm obsažených. Pokud zjistíte nějakou nesrovnalost (např. že označené zvíře jako žijící již nežije), budeme rádi za zpětnou vazbu. Data vychází z databáze KUMP a ne ve všech případech disponujeme od chovatelů zcela aktuálními informacemi.

V případě odborných dotazů a nesrovnalostí u zvířat kontaktujte Alenu Svitákovou na emailu svitakova@cschms.cz, finanční a další dotazy směřujte na Kamila Maláta - malat@cschms.cz.

******************************************************************************

Další body projednávané na jednání klubu

Vedle voleb, o jejichž výsledcích jsme již informovali zde, byla jedním z hlavním projednávaných bodů problematika porodních hmotností, kterou charolaiský klub jako první inicioval a na svém jednání taktéž schválil. Chovatelé rovněž hlasovali o obsazení výběrové komise pro výběry plemenných býků. Valná většina hlasujících chovatelů se přiklonila k variantě změnit způsob vybírání býků z jediného bonitéra, kterým byl dlouhá léta Ing. Jan Kaplan, na komisionální posuzování býků. Výběrová komise počínaje od příštího roku bude pracovat ve složení: ředitel PK, místně příslušný inspektor ČSCHMS a chovatel delegovaný Radou PK. O výběru vhodných kandidátů ze strany chovatelů bude jednat nejbližší Rada PK CH.

Dalším diskutovaným bodem byla příprava národní výstavy Brno 2019. Přítomní chovatelé byli seznámeni se závěry z jednání výboru ČSCHMS (viz tento článek) a současně stvrdili, že mají zájem jako rozhodčího pro svůj šampionát přizvat mezinárodního sudího PJ Budlera. Zcela na závěr jednání byli chovatelé rovněž seznámeni s kostrou programu pro mezinárodní setkání Charolais International, které se uskuteční v květnu 2021 v České republice.

Podrobnosti z jednání Klubu CH budou součástí detailního zápisu, který bude po odsouhlasení ověřovateli zveřejněn na našich webových stránkách.

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz