Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Legislativa - Česká republika


Nařízení vlády č. 8-84/2023 Sb..pdf, 3 MB
Nařízení vlády č. 80-84/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění AEKO, EZ, společné organizace trhů organizacemi producentů a poskytování přímých plateb zemědělcům

Nařízení vlády č. 62-63/2023 Sb..pdf, 230 kB
Nařízení vlády č. 62/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě + Nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Vyhláška č. 126/2021 Sb..pdf, 353 kB
Vyhláška č. 126/2021 Sb. o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Vyhláška č. 334/2019 Sb..pdf, 3 MB
Vyhláška č. 334/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 174/2019 Sb..pdf, 2 MB
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019)

Zákon č. 3/2019 Sb.pdf, 144 kB
Zákon č. 3/2019, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 4/2019 Sb.pdf, 144 kB
Zákon č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zelená nafta)

Nařízení vlády č. 197/2018 Sb.pdf, 86 kB
Nařízení vlády č. 197/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády (novela kvůli suchu 2018)

Nařízení vlády č. 44/2018 Sb.pdf, 512 kB
Nařízení vlády č. 44/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Nařízení vlády č. 43/2018 Sb.
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vyhláška č. 19/2018 Sb.pdf, 106 kB
Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 427/2017 Sb.pdf, 223 kB
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 302/2017 Sb.pdf, 255 kB
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Vyhláška č. 176/2017 Sb. - zelená nafta.pdf, 206 kB
Vyhláška č. 176/2017 Sb. o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Vyhláška č. 136/2004 Sb. - úplné znění 2016.pdf, 1 MB
Úplné znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb., č. 202/2010 Sb., č. 64/2013 a č. 5/2016 Sb.

Nařízení vlády č. 61-65/2016.pdf, 2 MB
Novely nařízení vlády týkající se poskytování přímých plateb, ekologického zemědělství (EZ), provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat (welfare)

Nařížení vlády č. 73-76/2015 Sb..pdf, 2 MB
Nařízení vlády č. 76/2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, č. 75/2015 o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, č. 74/2015 o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, č. 73/2015 o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Nařížení vlády č. 72/2015 Sb.
Nařízení vlády č. 72/2015 Sb. o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

Nařížení vlády č. 50/2015 Sb..pdf, 945 kB
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády (tento předpis novelizuje nařízení č. 60/212 Sb.). Účinnost předpisu je od 1.4.2015

Nařízení vlády č. 60/2012 Sb..pdf, 712 kB
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům (podpory z tzn. článku 68)

Zákon č. 308/2011 Sb.pdf, 502 kB
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 283/2011 Sb.pdf, 282 kB
Nařízení vlády č. 283/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 282/2011 Sb.pdf, 420 kB
Nařízení vlády č. 282/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 464/2009 Sb.pdf, 346 kB
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.

Nařízení vlády C-C.pdf, 209 kB
Nařízení vlády ze dne 23.3.09 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vyhlášky č.3-5/2009 týkající se ochrany zvířat.pdf, 1 MB
Vyhláška č. 3/2009 o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, vyhláška č. 4/2009 o ochraně zvířat při přepravě a vyhláška č. 5/2009 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

Zákon na ochranu zvířat proti týrání.pdf, 447 kB
Zákon na ochranu zvířat proti týrání - úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č. 243/1997 Sb., nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 30/1998 Sb., zákonem č. 77/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 77/2006 Sb. a zákonem č. 312/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 114/2008 Sb. (AEO-PRV).pdf, 237 kB
Nařízení vlády č. 114/2008 Sb. (AEO-PRV), kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Nařízení vlády č. 113/2008 Sb. (LFA).pdf, 83 kB
Nařízení vlády č. 113/2008 Sb. (LFA), kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Nařízení vlády č. 112/2008 Sb. (TOP-UP).pdf, 113 kB
Nařízení vlády č. 112/2008 Sb. (TOP-UP), o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb, 16 MB
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Vyhláška č. 8/2007 Sb.pdf, 284 kB
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 447 a 448/2006 Sb.pdf, 417 kB
Vyhláška č. 447/2006 Sb. o genetických zdrojích zvířat a vyhláška č. 448/2006 Sb. o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Plemenářský zákon č. 344/2006 Sb.pdf, 286 kB
Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

Zákon č. 48/2006 Sb.pdf, 318 kB
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 154/2000 Sb.pdf, 148 kB
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Vyhláška č. 191/2002.pdf, 1 MB
Vyhláška č. 191/2002 Sb. o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

Vyhláška č. 326/2003 Sb.pdf, 29 kB
Vyhláška č. 326/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Vyhláška č. 475/2004 Sb.pdf, 65 kB
Vyhláška č. 475/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhláčky č. 326/2003 Sb.

Vyhláška č. 33/2001 Sb.pdf, 482 kB
Vyhláška č. 33/2001 Sb. o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Vyhláška 208/2004 Sb.pdf, 198 kB
Vyhláška č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Zákon č. 30/2006 Sb.pdf, 100 kB
Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn

Nařízení vlády č. 196/2005 Sb.pdf, 250 kB
Nařízení vlády č. 196/2005 Sb. o stanovení některých podmínek k provádění prémiových práv na chov kráv bez tržní produkce mléka, případně chov bahnic

Nařízení vlády č. 144/2005 Sb.pdf, 43 kB
Nařízení vlády č. 144/2005 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006

Nařízení vlády č. 145/2005 Sb.pdf, 138 kB
Nařízení vlády č. 145/2005 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005

Nařízení vlády č. 69/2005 Sb.pdf, 90 kB
Nařízení vlády č. 69/2005 Sb. o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz