Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Výsledky průzkumu značení hovězího neuspokojivé

09.06.2009,  Kamil Malát  

Agrární komora ČR ve spolupráci s naším svazem dnes pořádali tiskovou konferenci na které byla prezentována problematika původu a značení hovězího masa. Cílem této tiskové konference bylo seznámit zástupce médií s výsledky celorepublikového šetření úrovně značení a původu hovězího masa nabízeného v jednotlivých obchodních řetězcích.

Do zpracování bylo zahrnuto celkem 12 obchodních řetězců z nichž bylo vyhodnoceno 298 vzorků, které pocházely z 33 krajských a okresních měst. Nejvíce zastoupený byl řetězec Kaufland ze kterého pocházelo 125 vzorků, následovaly řetězce Tesco, Billa a markety patřící pod společnost Ahold.

Bylo zjištěno, že z celkového počtu vzorků je 121 českého původu (40 %), 155 zahraničního (52 %) a 24 nejasného či neuvedeného původu (8 %). Z uvedeného průzkumu vyplývá, že nabídka hovězího masa ze zahraničí se u obchodních řetězců v průměru pohybuje nad úrovní 50 %. Velkou měrou se na tom podílí řetězec Kaufland, kde převládá maso z Německa a Rakouska a markety patřící pod společnost Ahold, kde dominuje hovězí maso z Irska a Polska.

Neuspokojivě lze také hodnotit z hlediska spotřebitelů minimální přínos z povinnosti hovězí maso označovat, neboť z průzkumu vyplynulo, že pouze cca 19 % lze fakticky dohledat. Je to dáno zejména tím, že obchodníci mají možnost identifikaci zvířat uvést dvěma způsoby – buď uvedením registračního čísla zvířete (ušní číslo) či registračním číslem skupiny tzv. šarží, přičemž pouze první z nich, a to ještě pouze v případě zvířat českého původu, v praxi umožňuje spotřebiteli praktickou možnost snadno si původ zvířete a další informace o něm dohledat (původ zvířat původem z ČR lze najít na webu www.hovezimaso.cz). Pokud obchodník uvedete pouze číslo tzv. šarže, je to pro zákazníka naprosto nic neříkající údaj, který nemá možnost si nijak ověřit. Stejně tak je tomu v případě uvedení čísla zvířete zahraničního původu, i zde je dohledatelnost pro českého spotřebitele téměř nulová.

Na základě všech získaných údajů a s přihlédnutím na minulá šetření, lze tvrdit, že značení hovězího masa je většinou obchodníků bráno jako "nutné zlo" plynoucí z legislativy (která je mnohdy dodržována částečně nebo dokonce vůbec) a ne jako marketingový prostředek pro zákazníka, který by měl vzbudit v zákazníkovi důvěru v zakupovaný výrobek. Toto je bohužel však velkou měrou dáno také nezájmem českých spotřebitelů, který pramení z nevzdělanosti zákazníků, kteří značení nesledují a následně jej nevyžadují po obchodnících. Ti toho vhodně ve svůj prospěch využívají. Tento trend chování obchodních řetězců je patrný již delší dobu a nejeví známky zlepšení (viz předchozí šetření ČSCHMS). V některých aspektech je situace dokonce ještě horší než v minulosti, kdy např. je ve větší míře i českými zpracovateli využívána možnost označit zvíře pouze číslem skupiny a prakticky tak zamezit zákazníkovi dohledat jeho původ.

Detailní zpracování výsledků je k dispozici na sekretariátu svazu a bude poskytnuto na požádání.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz