Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Paragrafové znění nového návrhu úpravy stanov

20.06.2023,  Kamil Malát  

Jedním z bodů jednání výboru svazu, který se konal dne 18. června, bylo odsouhlasení návrhu úpravy stanov, který pod právním dohledem Mgr. Steyn Dufkové připravila pracovní skupina pro legislativní otázky svazu a jenž bude projednáván na členském shromáždění členů ČSCHMS dne 21. září 2023 na Skalském dvoře. Aby členská základna měla dostatečný prostor se s návrhem seznámit, předpokládáme ho všem k nastudování již nyní. V zájmu co nejsrozumitelnějšího vysvětlení zamýšlených úprav a vyvrácení dezinformací a obav, které se u části chovatelů ve spojení s návrhem objevují, výbor navrhuje rovněž uspořádat k této problematice chovatelskou debatu.

Hlavním smyslem této debaty by mělo být vysvětlit souvislosti jednotlivých paragrafů, zodpovědět otázky a v neposlední řadě případně i zapracovat konstruktivní návrhy, které pracovní komise neřešila. Její konání je naplánováno na 31. srpna 2023 od 9:30 hodin ve velkém sále Českomoravské společnosti chovatelů na Hradištku. Organizace této chovatelské debaty je však podmíněna dostatečným zájmem chovatelů. Prosíme proto maximální množství členů svazu o vyplnění přiložené online přihlášky, a to i v případě, že se jednání neúčastní. Uzávěrka přihlášek pro přihlášení je 9.7.2023 do půlnoci. V případě nekonání debaty budou všichni přihlášení včas vyrozuměni.

Návrh úpravy stanovPřihláška k účasti na chovatelské debatě


Pod uvedeným odkazem najdete tři dokumenty vážící se ke stanovám: čistopis návrhu nových stanov bez komentářů; upravené stanovy s komentáři, aby bylo zřetelné, co se měnilo a do jakých § bylo zasahováno a také důvodovou zprávu k provedeným změnám.

Jak již bylo zmíněno dříve (viz tato tisková zpráva), pracovní skupině se podařilo najít jednomyslnou shodu u drtivé většiny projednávaných bodů. V podstatě jediná otázka, kde se názory rozcházejí, zůstává postavení klubů definované paragrafem 16. Většinový názor skupiny je zrovnoprávnit postavení klubů všech plemen, jako jediné formy organizační složky Svazu. Možnost přizpůsobit si strukturu klubů vlastním představám však zůstává nedotčena, a to včetně možnosti pověřit výkonem klubových záležitostí jiný subjekt (v případě chovatelů aberdeen anguse např. Asociaci). Tím se zajistí jednotná struktura celého Svazu a zároveň se nijak nedotkne jednotného postavení všech chovatelů AA. Asociace chovatelů AA může dál pracovat podle stávajícího módu a zvyklostí, pokud si to chovatelé AA takto budou přát.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz