Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Velmi vydařená kolekce býků na OCH BREZE

18.05.2023,  M. Janda, K. Malát  

Už jsme nejednou psali, že kvalitní býci nejsou k vidění jen na odchovnách, ale i u chovatelů. Výbornou spoluprací inspektora Ing. Michala Jandy s managementem firmy BREZE a.s. se na chovu ve Výsluní každoročně zvyšují dosažené výsledky a letošní základní výběry býčků ve II. turnusu v odchovu u chovatele zde lze považovat za dosavadní „třešničku na dortu“. Z původně přihlášených 22 býků splnili podmínky odchovu a připuštění k ZV všichni býci. Za celou skupinu byla průměrná roční hmotnost na úrovni 587 kg. Po dalším detailním přezkumu a vyhodnocení každého býčka individuálně při ukončení odchovu bylo vybráno jen 11 nejlepších býků k předvedení u ZV.

Takto vybraní býčci jsou podle inspektora a chovatele kvalitními jedinci, jako pokračovatelé budoucích generací. Při ZV bylo dosaženo průměrného celkového hodnocení exteriéru na úrovni 74 bodů, šampiónem dne se stal býk CHRIST RED BREZE (AAB 253) s dosaženými 84 body za exteriér a býk CHARLIE BREZE (AAB 249) s 81 body za zevnějšek. Další podrobnosti o těchto býcích najdete ve výběrovém protokolu.


CHRIST RED BREZE (AAB 253)


CHARLIE BREZE (AAB 249)

Neméně zajímaví býci čekají i ve III. turnusu odchovu u chovatele, a proto přijměte pozvání do příjemného a moderního prostředí farmy BREZE na Prunéřově. Kalendář 3. turnusu bude zveřejněn v následujících dnech.

Více o společnosti BREZE a.s., Výsluní

Vznik tohoto hospodářství v ekologickém režimu a rovněž tak první nákupy plemenných zvířat z tuzemských chovů se datují od prosince roku 2015. Celkem bylo nakoupeno cca 200 ks plemenic AA, převážně v barevném rázu RED od téměř všech českých chovatelů. Jak to tak při podobných nákupech bývá, ty nejlepší plemenice si každý chovatel nechá pro potřeby obnovy svého stáda. Úroveň nakoupených plemenic byla tak různá.

Do roku 2017 byl chov provozován v původních historických prostorech farmy Třmeňák u Kadaně a Výsluní v Krušných Horách. Od roku 2017 – 2019 v místě původního hospodářství Třměňák začala výstavba zcela nové farmy v souladu s veškerými požadavky na welfare a s maximální ohleduplností k životnímu prostředí. Současně s výstavbou nového areálu byly započaty rovněž práce na obnovách TTP, včetně pastvin navazujících na farmu. Veškeré TTP jsou hnojeny pouze statkovými hnojivy z vlastních zdrojů a dle potřeby jsou průběžně obnovovány.

Stěžejním bodem provozu je robotická krmná linka, která zajišťuje přísun stále čerstvého krmiva několikrát během celého dne pro každou ustájenou kategorii zvířat dle jejich požadavků na složení krmné dávky. Robotická linka je doplněna automatickým nastýláním prostorů leháren, krmná chodba je bezstelivová s automatickým shrnovačem chlévské mrvy. Celý prostor hospodářství doplňují zastřešené sklady krmiv a zastřešená hnojiště. Nedílnou součástí tohoto moderního areálu jsou mikrojatky s bourárnou. Díky tomu je welfare zvířat zakončen bezstresovou porážkou přímo v místě chovu, což přispívá k výrazně vysoké kvalitě vyzrálého hovězího masa v biokvalitě.

Základní stádo matek dnes čítá kolem 250 matek, obrat stáda je uzavřený a intenzivně se zde pracuje na kvalitním odchovu plemenných jalovic, které zde nahrazují původní nevyhovující matky.

Zajištění krmivové základny je v současné době pouze z vlastních zdrojů, slouží k tomu celkem cca 1000 ha půdy (OP + TTP). Dokupují se pouze minerální doplňky a složení krmné dávky si řídí sám chovatel s ohledem na dané kategorie zvířat, ale především také na zajištění vysoké kvality masa a podpoření jeho mramorování.

Neméně důležitá je rovněž šlechtitelská práce. V úzké a intenzivní spolupráci chovatele s inspektorem panem Ing. Michalem Jandou probíhá přísná selekce ve stádě. Do další plemenitby jsou vybírána pouze zvířata bez exteriérových vad s vynikajícím růstem, excelentním exteriérem, dobře utvářenými končetinami a vysokými vlastními plemennými hodnotami, tak aby se úroveň stáda neustále zlepšovala. To platí i v případě zařazování býčků do testu vlastní užitkovosti v odchovu u chovatele. Výběr kandidátů do odchovu probíhá již od vážení ve 120 dnech, další předvýběr proběhne při vážení a bonitacích ve 210 dnech věku i s ohledem na matky býků a finální výběr býčků k ZV proběhne při ukončení odchovu. K vlastnímu základnímu výběru do plemenitby a tím zajištění zlepšení stavu populace AA se tak dostanou pouze ti nejlepší ze všech zde předvybraných býčků, ačkoliv by základní výběry do plemenitby splnili všichni původně přihlášení k odchovu u chovatele.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz