Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Vyhodnocení genetických znaků u plemene charolais

23.07.2021,  A. Svitáková, K. Malát  

S nástupem ověřování původu pomocí SNP se chovatelům otevřely možnosti levnějšího testování genetických znaků (vad). Toho chovatelé hojně využívají, neboť znalost, zda zvíře je či není nositelem toho či ono genu hraje důležitou roli nejenom při sestavování připařovacího plánu. U plemene charolais je možné v současné době v ČR otestovat bezrohost, přítomnost mutace způsobující dvojí osvalení a také ataxii (více o této vadě v našem starším článku zde). Z rozhodnutí Rady plemenné knihy CH bude toto testování jak u býčků, tak plemenic při prodeji nově povinné.

Dá se předpokládat, že těchto znaků bude u všech plemen do budoucna přibývat a budou mít na šlechtění větší či menší dopady, podle jejich ekonomické důležitosti.

Již v minulém roce Rada plemenné knihy (RPK) vydala doporučení testovat všechny býčky, kteří míří do testu vlastní užitkovosti na přítomnost mutace způsobující dvojí osvalení. Této tématice jsme se věnovali dopodrobna v několika článcích, protože plemeno charolais je nositelem dvou různých mutací. Ty mají skoro stejný výsledný projev (odkazy na články na našem webu viz níže), ale jejich ekonomický přínos je u obou diametrálně odlišný. Mutace tradiční – Q204X je spojena s těžšími porody a ekonomickou ztrátou a není u čistokrevné populace žádoucí. RElativní novinkou je objev mutace F94L, která se zatím ukazuje, že těžší porody nevyvolává.

Jak se testovaná zvířata označují

Tím, že je v genu dvojího osvalení standardně zjišťováno 9 různých mutací, musí dojít k jejich odlišení. Převzali jsme označení, které najdete na protokolu z laboratoře:

Dvojí osvalení:
• Mh/+ heterozygot pro mutaci Q204X
• Mh/Mh homozygot pro mutaci Q204X
• F/+ heterozygot pro mutaci F94L
• F/F homozygot pro mutaci F94L
• +/+ zvíře nemá mutovanou alelu

Ataxie:
• G/+ heterozygot pro ataxii
• G/G homozygot pro ataxii
• G/- zvíře nemá mutovanou alelu

Jak si souhrnně stojí česká populace?

Na dvojí osvalení bylo doposud otestovaných 487 zvířat (250 býků a 230 jalovic), na ataxii pak 20 ks. Z tohoto počtu bylo 76 ks (16%) heterozygotních (s jednou mutovanou alelou) v genu Q204X. Dvě zvířata jsou v tomto genu homozygotní. Heterozygotů pro gen F94L je evidováno 52 ks (11%). Je jasné, že může dojít ke kombinaci několika mutací najednou. Heterozygoti v obou genech pro výskyt dvojího osvalení byli testováním odhaleni v populaci dva. Stejný počet udává kombinace heterozygot na ataxii + heterozygot v F94L. Z 20 testovaných zvířat jsou pak 4 heterozygoti v genu způsobujícím ataxii.

Závěry z jednání Rady plemenné knihy charolais

Tyto výsledky byly prezentovány na RPK charolais, která z nich vyvodila závěry. Pro letošní naskladňování býčků do testu vlastní užitkovosti, stejně jako u plemenic při prodeji od 1. září 2021, bude povinné provést následující testy: bezrohost, ataxie a dvojí osvalení (myostatin). Pokud bude testem zjištěno, že je zvíře nositelem dvou mutovaných alel v genu Q204X (Mh/Mh) či v genu způsobujícím ataxii (G/G), bude býk vybrán jako plemenný, ale s ohledem na jeho nevhodnost pro využití v čistokrevné plemenitbě bude přesunut do nižší třídy hlavního oddílu PK s tím, že jeho potomstvo nebude moci být zapsáno do plemenné knihy. To stejné se týká samičí populace. Podrobnosti jsou součástí zápisu z jednání RPK, který je k dispozici zde.

*******************************************************************************

Související články:

Dvojí osvalení (nejen) u plemene charolais
Testování progresivní ataxie nově i v ČR
Mutace genu dvojího osvalení u plemene charolais
Dvojité osvalení u plemene charolais a ŠP
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz