Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Novinky v testování ataxie u plemene charolais

08.10.2021,  A. Svitáková, K. Malát  

Charolais a ataxie - momentálně jedno z klíčových šlechtitelských témat. I když v ČR je možnost testování jedinců poměrně nová (od srpna 2020), platí od letošního roku povinnost testovat všechny býčky, kteří jdou dále do odchovu. Od září je rovněž povinné testovat všechny jalovice a krávy při prodeji. Ještě donedávna šlo o prosté monitorování s tím, že případné závěry a úprava podmínek bude učiněna až podle četnosti výskytu této neurodegenerativní poruchy. Se znalostí výsledků více než dvoustovky testovaných zvířat, bylo přistoupeno ke změně, kdy homozygotní nositelé budou s okamžitou platností vyřazováni z testu vlastní užitkovosti jak na OPB, tak i OCH.

Na jednaní klubu charolais, který se konal v předvečer členské schůze ČSCHMS, byly prezentovány první výsledky (zápis s výsledky zde). Z výsledků testů 217 zvířat vyplývá, že tři býčci nesou obě alely způsobující ataxii – jedná se o zvířata, u kterých dojde během života k ochrnutí. Dalších 21 zvířat je identifikováno jako přenašeči – ti jsou zdraví, mohou ale předat postiženou alelu svým potomkům. Heterozygotní jedinci mohou být ve stádě dále používáni, ale je nutné je spojit vždy s jedincem bez mutované alely. Tím dojde s 50% pravděpodobností k narození jedince s 1 alelou mutovanou nebo jedince bez této alely. Obě zvířata však nebudou nést žádné známky nemoci.

Označování ataxie

Vzhledem k tomu, že se ataxie již dlouhodobě sleduje i ve Francii, bylo rozhodnuto o sjednocení zapisování jednotlivých výsledků právě s Francií tak, aby nedošlo k případným nejasnostem. Již testovaná zvířata jsou opravena podle nového způsobu zapisování:

G/G – homozygot, zdravé zvíře bez alely pro ataxii
A/G – heterozygot, zdravé zvíře – může předat alelu svému potomkovi
A/A – homozygot, postižené zvíře – má obě alely pro ataxii


Prozatím je výsledek ataxie zapisován do jména zvířete. Do budoucna se pro větší přehlednost počítá se souhrnnou tabulkou pro všechny genetické testy pod jménem zvířete.

Závěry z jednání Klubu CH

I když jsme na začátku testování a mnoho zvířat na své výsledky čeká, klub na výše uvedeném jednání schválil vyřazení homozygotně postižených jedinců z reprodukce. Jedná se o zvířata, která jsou nositeli 2 alel (homozygotní stav) bez ohledu na pohlaví. To znamená, že býci se statusem A/A nemohou zahájit test ani v OPB ani u chovatele. Důvodem je fakt, že u homozygotních nositelů se věkem postupně zhoršuje schopnost pohybu projevující se ztuhlostí pánevních končetin, které vyústí až v neschopnost zvířete vstát a postavit se na zadní končetiny. Zvíře budí dojem ochrnutí a v poslední fázi už není schopno pohybu. Největším úskalím je to, že se projevuje až ve vyšším věku zvířete (zpravidla 18 - 24 měsíců), které je již zapojeno do reprodukčního cyklu. Tato onemocnění nelze léčit. Úprava podmínek byla spolu se zpřesněním výkladu týkající se PH zahrnuta také do podmínek pro odchov býčků.

U heterozygotních zvířat nebyla ve vztahu k ataxii schválena žádná další omezení. Pro chovatele se jedná o novou věc, která potřebuje být monitorována. Proto je ze strany Rady plemenné knihy padl apel na chovatele, aby testovali svá na ataxii vždy, když nechávají v laboratoři imunogenetiky ověřovat původ. Proto Rada PK vydala rozhodnutí o nutnosti testu na ataxii také u importovaných plemenných býků a inseminačních dávek a to s účinností od 1.12.2021. Toto bude dále řešeno na Klubu CH, který by se měl konat v listopadu.

Cena za test

Od září 2021 došlo ke zlevnění testu, nově test na ataxii provedený v laboratoři imunogenetiky v ČMSCH, a.s. stojí pouhých 80 Kč (dříve 100 Kč), což je v porovnání se ztrátou chovné jalovice či mladého plemenného býka zanedbatelná částka.

Jak se ataxie projevuje a jak se dědí?

Progresivní ataxie je autozomálně dědičná a projevuje se pouze u zvířat, které mají 2 kopie mutované alely. Heterozygoti (1 kopie) jsou bez onemocnění a nelze je fenotypově odlišit od zdravých jedinců. Právě tato skutečnost a to, že nemocné zvíře stihne mít potomky, vede k nemalým finančním ztrátám chovatelů. Další nevýhodou je to, že mutovaná alela je ve vztahu s lepším rozvojem osvalení telat při odstavu a s vyšší odstavovou hmotností. To také napomáhá k nepřímé pozitivní selekci postižených zvířat (nesoucích alespoň 1 alelu A). V současnosti je frekvence mutované alely A ve Francii kolem 20% - což odpovídá teoretickým cca 4% postižených jedinců.

Jak se s touto nemocí vypořádat?

Důležitá je znalost vycházející z pravidelného a plošného testování. Postižená (nemocná) zvířata je třeba eliminovat ze stáda. Heterozygotní jedinci mohou být v chovech i nadále používáni, ale je nutné je připařovat se zdravými jedinci (bez mutované alely). Ačkoliv je 50% pravděpodobnost, že se narodí jedinec s 1 alelou mutovanou nebo jedince bez této alely, obě zvířata nebudou nést žádné známky nemoci.

*******************************************************************************

Související články:

Vyhodnocení genetických znaků u plemene charolais
Dvojí osvalení (nejen) u plemene charolais
Testování progresivní ataxie nově i v ČR
Mutace genu dvojího osvalení u plemene charolais
Dvojité osvalení u plemene charolais a ŠP
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz