Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Charolaiští chovatelé jednali na Hradištku

09.02.2023,  Kamil Malát  

Chovatelé plemene charolais se sešli na konci ledna v Hradištku na další klubové schůzi. Na ní byly představeny chovatelům hlavní informace z dění ve svazu, debatovalo se o návrhu části chovatelů ve smyslu úpravy základních výběrů plemenných býků, řešilo se hodnocení končetin, které bude nově realizováno u všech plemenných býků, probírala se ekonomika klubu, zajištění technického světového setkání chovatelů plemene charolais v rámci Charolais International, ale také nadcházející výstava či připravovaná volební schůze. Podrobnější rozvedení projednávaných bodů najdete v přiloženém článku.

Návrh na změnu u výběrů býků

První části diskuzí se vedla nad otázkou převzetí kompetencí Grémia předsedů rad PK, či jejich části, jednotlivými Radami plemenných knih. Hlavním důvodem je požadavek na větší autonomii jednotlivých plemen sdružených v ČSCHMS. Vedla se diskuze zejména nad metodikami, které jsou stěžejní pro hlavní společné aktivity spojené se šlechtěním a plemenářskou prací. V této souvislosti byl znovu nadnesen požadavek části chovatelů na úpravu systému základních výběrů plemenných býků, kdy by mělo podle tohoto návrhu hodnocení probíhat již při závěrečném vážení, aby katalog býků obsahoval už i výsledky hodnocení zevnějšku. Jelikož je potřeba nejprve vydiskutovat všechny detaily kolem tohoto návrhu (přínosy a negativa), přítomní chovatelé se nad změnou konceptu zatím nedohodli a bude proto i za účasti zástupců odchoven dále diskutován.

Hodnocení končetin

Debaty se vedly také nad hodnocením končetin, které se od prvního turnusu výběrů býků stane rutinní součástí při výběrech býků do plemenitby (systém hodnocení končetin ke stažení zde). Na konci listopadu 2022 proběhlo v této věci společné školení zaměstnanců svazu a zástupců z řad chovatelů. Charolaiští chovatelé se na jednání klubu usnesli, že důvodem k vyřazení býka v případě končetin budou jen známky 1 a 9, hodnocení některého z pěti znaků končetin známkami 2 a 8 bude řešeno exteriérovou poznámkou. Chovatelé řešili také hodnocení končetin u matek a zda k němu v budoucnu přistoupit a pokud ano, zda plošně a povinně či na bázi dobrovolnosti. Ani v této otázce nepadlo zatím definitivní rozhodnutí s tím, že na příští jednání připraví Rada PK CH návrh na popis končetin jako součást lineárního hodnocení i u samičí části populace charolais.

Ekonomika Klubu CH

Diskuze u části chovatelů vyvolal také orientační rozbor ekonomiky chovatelů plemene charolais. Část příjmů, kde je to možné, byla přesně přiřazena danému plemeni, u některých položek to kvůli jejich povaze možné není. Totéž platí v případě nákladů. Ředitel se snažil chovatelům objasnit dosavadní systém hospodaření svazu postavený na solidárnosti napříč plemeny a jednotlivými aktivitami s tím, že doposud nebyl požadavek na exaktní oddělování jednotlivých nákladových a příjmových položek dle plemen vznesen. Pokud by k detailnější podrobnější evidenci mělo dojít, je třeba na to účetní systém připravit a počítat zároveň s výrazně vyšší administrační náročností; a ani tak by u některých nákladů nebylo možné všechny položky přesně oddělit a přiřadit ke konkrétnímu plemeni. Analýza nicméně po odečtení budoucích nákladů ukázala mírně pozitivní bilanci chovatelů CH.

Světový kongres charolais a NVHZ Brno 2023

Ředitel společně s předsedkyní klubu informovali o nadcházejícím technické světovém zasedání delegátů Charolais International, které se v návaznosti na NVHZ Brno uskuteční ve dnech 20. - 26. dubna 2023. Na tuto prestižní mezinárodní akci je aktuálně přihlášeno okolo 40 účastníků ze všech koutů světa (uzávěrka přihlášek je do 28.2.2023). Oba požádali o důstojnou reprezentaci při NVHZ Brno 2023 a o větší propojení zahraničních účastníků s českými chovateli, a to nejenom při nedělní výstavě a společenském večeru, ale i na závěrečné galavečeři, jenž se uskuteční na zámku Valeč. V případě národní výstavy chovatelé odsouhlasili výstavní podmínky včetně rozhodnutí neomezovat účast na výstavě pouze pro v ČR narozená zvířata.

Termíny dalších jednání

Předsedkyně klubu Jitka Hatláková na závěr setkání seznámila chovatele s termínem školení hodnocení exteriéru, které pod vedením francouzského specialisty z Herd-Book Charolais proběhne v České republice v termínu 11. - 13.7.2023. Na konci května se pak uskuteční volební Klub chovatelů charolais.

• Vlastní zápis z jednání najdete ZDE (pdf soubor).
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz