Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Pozvánka na jednání klubu charolais

17.05.2023,  Kamil Malát  

Český svaz chovatelů masného skotu a Klub chovatelů plemene charolais si vás dovolují pozvat na jednání tohoto klubu, které se uskuteční ve středu 31. května 2023 od 10 hodin v Penzionu u Radešínka (Počepice 115, PSČ 262 55 Petrovice). Součástí programu budou nejenom volby předsedy a Rady PK, ale také důležité body týkající lineárního hodnocení ať už jde plánované školení či hodnocení končetin u matek. Účast na volebním jednání Klubu potvrdíte vyplněním jednoduché online přihlášky, kde je možné přihlásit se také ke kandidatuře na post předsedy Klubu CH či člena Rady PK CH.

Program jednání Klubu charolais:

1. Informace z jednání Grémia Rad PK
2. Zhodnocení Národní výstavy v Brně
3. Školení na lineární hodnocení
4. Schválení doplnění metodiky lineárního hodnocení
5. Různé
6. Volba Rady plemenné knihy a předsedy Klubu charolais

K bodu 4: Z jednání Rady PK charolais vzešel návrh, aby hodnocení končetin bylo povinně prováděno v rámci lineárního hodnocení jalovic před zapuštěním, příp. prvotelek, pokud jsou matky býčků přihlášených do testu vlastní užitkovosti nebo odchovu u chovatele. U ostatních plemenic je chovatelům hodnocení končetin plemenic doporučeno.

Nahlášení účasti
Z organizačních důvodů je nutné nahlášení účasti. K přihlášení na jednání využijte tohoto jednoduchého online formuláře. Přihláška slouží rovněž k nahlášení kandidátů na post předsedy klubu a členů Rady plemenné knihy. Uzávěrka přihlášek je 29.5.2023 do půlnoci. Případné dotazy k organizačním záležitostem směřujte na předsedkyni klubu Jitku Hatlákovou (mobil: 731479617, email: hatlakova@hotmail.com). Děkuji za pochopení a těším se hojnou účast na tomto důležitém setkání.

Do kandidatury do Rady PK se doposud přihlásili tito chovatelé:
- Ing. David Taušek
- Jaroslav Tájek
- Ing. Petr Novák
- Jitka Hatláková (ŘČ Ing. Vlastimil Hatlák)
- Roman Poláček (ŘČ JASNO spol. s r.o.)
- Aleš Polák (ŘČ TFARMA spol. s r. o.)
- Ing. Pavel Káčer (ŘČ Jihočeský chovatel a. s.)
- Ing. Jiří Nátr
- Aleš Pokorný (ŘČ REDU, spol. s r. o.)

Do kandidatury na předsedu klubu se doposud přihlásili tito chovatelé:
- Jitka Hatláková (ŘČ - Ing. Vlastimil Hatlák)
- Aleš Pokorný (ŘČ REDU, spol. s r. o.)

Připomínáme zájemcům o účast, kteří nemají hlasovací právo (zástupci řádných členů) a chtějí se zúčastnit hlasování, aby se v souladu se stanovami ČSCHMS vybavili ověřenou plnou mocí: Každý řádný člen Spolku se může nechat při výkonu svých práv zastoupit jmenovitě určenou osobou na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, přičemž jeden zmocněnec může zastupovat na základě plné moci nejvýše jednoho zmocnitele. Tzn. pokud se chcete zúčastnit hlasování a nejste vy osobně řádným členem spolku, musíte mít úředně ověřenou písemnou plnou moc k zastupování jiného řádného člena. Pokud jste osobně řádným členem, můžete zastoupit dalšího řádného člena na základě ověřené plné moci, ale každá fyzická osoba může disponovat pouze jednou plnou mocí.

K volbě do Rady PK a předsedy Klubu:

Členem volených orgánů Spolku (pasivní volební právo do orgánů Spolku) může být pouze plně svéprávná zletilá a bezúhonná fyzická osoba, která je:
a) řádným členem nebo členem statutárního orgánu řádného člena
c) nebo zplnomocněna k tomuto výslovně řádným členem; písemné zmocnění s ověřeným podpisem řádného člena (osoby oprávněné jednat za něj či jeho jménem) musí být předloženo nejpozději před zahájením volby do příslušného orgánu
d) nebo čestným členem


Za organizační tým se těším na hojnou účast.

Jitka Hatláková, předsedkyně klubu
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz