Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Chovatelé charolais jednali v krkonošském podhůří

30.11.2023,  Lukáš Slavík  

Chovatelé z Klubu plemene charolais se tentokrát sešli ve dnech 28. a 29. listopadu 2023 na dvoudenním jednání, které hostila společnost Karsit Agro, a.s. v prostorách Farmy Nová Amerika. Ta se nachází v malebné krajině krkonošského podhůří, vzdálena daleko od ruchu velkoměsta a světelného smogu. Během prvního dne měli chovatelé možnost prohlédnout si hned dvě střediska této společnosti s chovem charolais, druhý den pak byl věnován samotnému jednání. Na něm se probírala zejména otázka návrhů na úpravu metodiky pro odchov plemenných býků či byla představena vize návrhů budoucího směřování šlechtění plemene charolais.

Začátek celého setkání proběhl na farmě v Dubenci, kde si přítomní chovatelé měli možnost prohlédnout výkrm býků. Jako další navštívili farmu Nová Amerika. Zde viděli zimoviště pro telení krav a přilehlý penzion. První den byl zakončen společenským večerem a neformální debatou.

Druhý den proběhlo samotné jednání v prostorách areálu Nová Amerika. Předsedkyně Klubu Jitka Hatláková přivítala všechny účastníky a zároveň představila program jednání. Po krátkém úvodu dostala slovo paní Ing. Alena Birovaš, která představila výsledky býčků z OPB a OCH. Z prezentace bylo zřejmé přetrvávající vyšší procentuální zastoupení býčků odchovávaných na OPB a stagnující počet plemenných býčků charolais v přirozené plemenitbě.

Dalším bodem jednání byly navrhované změny metodiky v odchovu plemenných býků, které byly chovatelů představeny formou srozumitelné prezentace. Doplňující komentář k tomuto tématu měl autor návrhů Ing. Káčer, který navrhované změny odůvodnil a více rozvedl. Chovatelé se po krátké diskuzi shodli pro zachování stávající metodiky v této problematice s tím, že Rada plemenné knihy dostala mandát k dalšímu projednávání této otázky na úrovni Grémia předsedů plemenných knih. To by dle návrhu RPK CH mělo být svoláno jako rozšířené jednání, kde by se toto téma mělo prodiskutovat s dalšími zástupci jednotlivých klubů.

Program byl dále obohacen prezentací MVDr. Tulise, který přednášel o problematice plodnosti býků. Představil všechny faktory ovlivňující reprodukci a v následné diskuzi jsme dostali doporučení na vakcinační programy.

Po obědě pokračoval program představením vize Rady plemenné knihy charolais o dalším směřování šlechtění plemene charolais, které prezentovala členka Rady PK Ing. Weiszová. Podle výsledků analýzy se klub bude dále rozhodovat jakým směrem se bude šlechtění plemene v následujících letech ubírat.

V závěru jednání předsedkyně klubu upřesnila termín následující výstavy. Jako již tradičně se bude konat v Lysé nad Labem ve dnech 3. - 6. října 2024. Tato událost bude podrobněji projednána na následujícím setkání, které proběhne pravděpodobně na jaře příštího roku. Řešila se i účast na světovém kongresu Charolais International, který proběhne příští rok na přelomu června a července v Kanadě, nebo účast na druhém ročníku vizuální výstavy, kterou rovněž pořádá světové sdružení charolaisských chovatelů.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz