Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (174)
Šlechtění (179)
Výběry býků (242)
Výstavy (239)
Zdraví (210)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (190)
Ze svazu (353)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Legislativa

17.03.2016
Změny v kontrolách podmíněnosti
Podmínky kontroly podmíněnosti v letošním roce nedoznají zásadních změn, přesto vydalo Ministerstvo zemědělství aktualizovanou příručku platnou pro rok 2016. Její součástí je také upozornění na změnu posuzování včasnosti hlášení do ústřední evidence, která nastane od roku 2017. Počínaje 1. lednem 2017 bude chovatel muset hlásit narození zvířat pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a jejich úhyn, ztráta, utracení, přemístění do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo. Dodatečná lhůta na doručení již nebude brána v potaz, a pokud nebude chovatel schopen prokázat, že hlášení odeslal včas, budou hlášení doručená 8. a další den posuzována jako pozdní.
 Kamil Malát

12.03.2016
Co přináší novela nařízení vlády pro přímé platby
Jak jsme již informovali, dne 1. března 2016 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 61/2016 Sb. (ke stažení zde) týkající se poskytování přímých plateb. Úpravy dotačních podmínek vycházejí ze zkušeností z letošního příjmu žádostí, prováděných kontrol a částečně i podnětů zemědělské veřejnosti. Shrnutí nepodstatnějších změn najdete v textu pod přiloženým odkazem.
 Kamil Malát

11.03.2016
Od roku 2017 se mění lhůta pro hlášení pohybů v UE
Poté, co se včasnost hlášení narození telat do ústřední evidence stala jednou z podmínek, podle které je hodnocena jejich způsobilost pro dotace, se počet pozdě nahlášených telat postupně snižoval. V loňském roce bylo kvůli pozdnímu nahlášení z dotací vyřazeno pouze 1 % všech narozených telat, což bylo také hlavním důvodem nízké sazby dotačního titulu na telata masného typu. I přesto však s účinností od roku 2017 dojde k dalšímu zpřísnění této lhůty. Počínaje příštím rokem bude chovatelem muset být narození zvířat pověřené osobě hlášeno do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášen jejich úhyn, ztráta, utracení, přemístění do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, přičemž den události se do této lhůty nezapočítává.
 Kamil Malát

26.02.2016
Novely nařízení vlád pro poskytování dotací
Včera vyšly ve sbírce zákonů novely nařízení vlády týkající se poskytování přímých plateb, ekologického zemědělství, dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat (welfare) a provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. Změny jsou spíše kosmetického rázu, neboť drtivá většina zásadních připomínek nevládních organizací (včetně těch našich), které by výrazněji měnily charakter některých paragrafů ve prospěch zemědělců, nebyla při vypořádávání z nejrůznějších důvodů přijata. Novely nařízení si můžete stáhnout v příloze. Přehled hlavních změn je pak patrný z této prezentace (pdf soubor).
 Kamil Malát

17.02.2016
Nařízení upravuje přímé platby zemědělcům
Vláda dnes schválila návrh nařízení o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům. Ministerstvo zemědělství v návrhu zohlednilo zkušenosti z prvního roku platnosti nových pravidel Společné zemědělské politiky v oblasti přímých plateb a s tím související poznatky z příjmu žádostí, z jejich administrace a z provedených kontrol. Na přímé platby je v roce 2016 určeno zhruba 23 miliard korun z příjmů EU, přičemž v loňském roce žádalo o podporu necelých 30 tisíc subjektů.
 MZe

13.01.2016
Ministerstvo zvažuje zpřísnit lhůtu na hlášení do ÚE
Evropská komise požaduje po České republice vrácení 810 miliónů korun kvůli nedostatečné kontrole dodržování dotačních pravidel v letech 2010 až 2013 (čtěte např. zde). Největší podíl na sankci mají nedostatky a chyby v identifikaci a evidenci zvířat, a proto ministerstvo v reakci na výtky auditu navrhuje zpřísnit lhůtu na hlášení na 7 dní, tzn. od 8. dne bude hlášení považováno za opožděné a takto nahlášená zvířata budou z pohledu dotací považována za nezpůsobilá pro vyplacení plateb.
 Kamil Malát

11.01.2016
Fond těžko pojistitelných rizik
Jelikož se chovatelé a čtenáři našich stránek prostřednictvím ankety na našem webu vyjádřili, že je připravovaný Fond těžko pojistitelných rizik zajímá a většinou zvažují do něj vstoupit, přinášíme k této problematice další informace. Upozorňuji však, že uvedené informace jsou zatím neoficiální, neboť finální podoba pravidel fungování fondu ještě nebyla přijata.
 Kamil Malát

29.12.2015
Fond nepojistitelných rizik se v lednu neotevře
Spuštění fondu těžko pojistitelných rizik pro zemědělce se na začátku nového roku, jak bylo plánováno, nezvládne. V průběhu roku 2016 by se ale otevřít měl. Přesný termín bude záležet na tom, kdy se záměrem bude souhlasit Evropská komise. Tento souhlas zatím chybí. Účast ve fondu by měla být dobrovolná a přispívat by do něj měli polovinou peněz zemědělci, zbytek by měl jít ze státního rozpočtu.
 Kamil Malát

30.11.2015
Novely nařízení vlády k zemědělským dotacím
Až do poloviny prosince jsou v připomínkovém řízení čtyři důležitá nařízení vlády týkající se zemědělských dotací: přímé platby (PP), ekologické zemědělství (EZ), agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) a dobré životní podmínky (AW). Hlavním cílem těchto novel je zohlednění zkušeností z prvního roku implementace nových pravidel a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z jejich administrace a z provedených kontrol. Vzhledem k zásadním dopadům těchto nařízení do zemědělské praxe vyzývám všechny chovatele, aby se zapojili do připomínkování těchto materiálů, a to buď prostřednictvím některé ze zemědělských nevládních organizací či prostřednictvím našeho svazu.
 Kamil Malát

19.10.2015
Strategie pro růst českého zemědělství do roku 2030
Vedení Ministerstva zemědělství v čele s ministrem Marianem Jurečkou připravilo dokument 'Strategie pro růst českého zemědělství do roku 2030', který má za cíl vytyčit základní směry, kam by se mělo naše zemědělství ubírat v následujících patnácti letech. Obdobné materiály sice už připravovali i předchůdci současného ministra, dokumenty ale zatím vždy vyzněly spíše do ztracena. Těžko odhadovat, jak to dopadne s tímto, ale stejně jako v minulosti, tak i nyní jsme ho ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi připomínkovali.
 Kamil Malát

Strana:  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Genomická selekce:
Seznamy zvířat vybraných pro potřeby vytvoření referenční populace pro budoucí odhad GEPH zobrazíte kliknutím na obrázek.
» vysvětlivka zde «

  Přihlášení do MaSkota:
  Projekt - přihláška:
  Komerční sdělení:
  Kalendář akcí:
Prosinec 2018
      1  2 
 3  4  6  7  8  9 
 10  11  13  14  15  16 
 17  18  19  20  21  22  23 
 24  25  26  27  28  29  30 
 31       
  Portál igenetika.cz:
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1059
z toho: 698 řádných • 347 zájmových • 14 čestných (stav k 12.12.2018)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Anketa týdne:
Vítáte zprávu PGRLF o tom, že v lednu znovu otevře program na nákup půdy?
46 %
ano, využiji toho
26 %
ne, půdu nebudu kupovat
28 %
ne, pořídím si půdu za své
Hlasovalo 175 lidí
  Prezentace chovatelů:
Prezentace chovatelů s kontaktními údaji a charakteristikou farmy:
» aberdeen anguslimousine «
  Navštivte spřátelené weby:
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
  Původ hovězího masa:
Chcete si ověřit původ vámi zakoupeného hovězího masa?
Zadejte číslo zvířete:
CZ-
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz