Česká verze English version Homepage Kontakty Databáze býků webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz Facebook

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (441)
Legislativa (173)
Šlechtění (178)
Výběry býků (242)
Výstavy (238)
Zdraví (210)
Pozvánky (340)
Zajímavosti (190)
Ze svazu (352)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Databáze býků
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Přímé platby hlavním tématem Rady ministrů

27.02.2018,  Kamil Malát  

Ministři zemědělství projednávali 19.2.2018 v rámci Rady ministrů reformu Společné zemědělské politiky po roce 2020. Hlavními tématy diskuse byla obava z možné renacionalizace politiky, dobrovolné platby vázané na produkci, zastropování přímých plateb, a harmonizace přímých plateb na hektar v členských státech EU. Ministři se dále shodli na tom, že přímé platby budou muset být více zacíleny na podporu "skutečných" zemědělců, malých a středních podniků, a mladých zemědělců. Příští jednání Rady ministrů, na kterém by měli ministři přijmout pozici Rady k budoucnosti SZP, by se mělo uskutečnit 19.3.2018.

K jednotlivým bodům

Renacionalizace zemědělské politiky
Visegrádská skupina (CZ, SK, PL, HU) podpořena HR předložila společné stanovisko k SZP (k dispozici zde), ve kterém vyjádřila obavy z možné renacionalizace politiky v souvislosti s představením nového prováděcího mechanismu SZP. Podle V4 + HR by měla být SZP integrovanou a skutečně společnou politikou, implementace nového prováděcího mechanismu nesmí ohrozit fungování jednotného trhu v EU. Stanovisko podpořily delegace z EE, LV a PT.

Zastropování přímých plateb
Část občanů EU i některé vlády členských států EU zastávají názor, že by měl být redukován objem prostředků, které ze SZP putují velkým zemědělským podnikům. V rámci Rady ministrů povinné zastropování přímých plateb podpořila IT a NL, naopak DE, CZ, SK, ES, SE a DK ministři vystoupili proti povinnému zastropování, podpořili jeho implementaci na principu dobrovolnosti. Proti zastropování se staví i RO.

Italský ministr zemědělství Maurizio Martina během Rady ministrů uvedl, že Itálie je připravena – v souladu se Sdělením EK – změnit strukturu přímých plateb v rámci SZP tak, aby velké zemědělské podniky dostávaly méně prostředků, a aby byla naopak posílena podpora malých podniků. Martina uvedl, že za určitých podmínek by mělo být zavedeno i zastropování přímých plateb, současně podpořil redistributivní platby i možnou degresivitu. Podpořil ale zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS)
Proti podpoře VCS se v rámci Rady postavilo NL, LU a SE, zástupci DK uvedli, že jsou z principu proti VCS platnám, mají-li ale tyto platby existovat, musí být ve všech státech EU stejné. Podle IE by VCS platby neměly být navýšeny. Zachování VCS podpořila BE, PL, EE, HR, GR, CY, FR, RO, CZ, FR, HU, IT, LV, LT, SK, SI a ES.

Nejvýrazněji se k zachování těchto plateb vyjádřil francouzských ministr zemědělství Stéphane Travert , který uvedl, že FR podpoří zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci (VCS) i v rámci příští SZP po roce 2020. Podle Traverta poskytují VCS platby ochranu nejen zemědělcům, ale i spotřebitelům, mohou napomoci modernizaci sektoru, a mohou být cestou, jak posílit rozvoj bioekonomiky. SZP po roce 2020 by dále měla posílit podporu znevýhodněným oblastem, např. horským oblastem. Travert požádal Komisi, aby zvážila implementaci přechodného období před zavedením nové SZP, aby nedošlo ke zpožděním v platbách zemědělcům.

Harmonizace přímých plateb na hektar
Konvergenci přímých plateb v EU podpořilo PL, HU, LV, LT, EE a SK, proti sjednocení se ale postavilo DK a DE.

Další názory k reformě SZP

Nizozemská ministryně Carola Schouten během Rady ministrů podpořila provázání podpor poskytovaných ze SZP s plněním environmentálních cílů. Zemědělské podniky by se měly zaměřit na posílení poskytování veřejných statků, jako je např. ochrana biodiverzity – v tomto kontextu Schouten uvedla, že NL vláda nemá v plánu podpořit redistributivní platby s cílem posílit podporu malých podniků – podle Schouten je z hlediska poskytování veřejných statků velikost farmy irelevantní. Současně ale uvedla, že je NL otevřené možnosti zavést povinné zastropování přímých plateb.

Francouzská vláda v minulém týdnu zveřejnila vlastní pozici k SZP po roce 2020, kterou přijala v prosinci 2017. Vyzdvihuje nutnost zajištění potravinové bezpečnosti, posílení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru, zajištění spravedlivých cen producentům, a posílení nástrojů řízení rizik. Stran posílení postavení producentů v potravinovém dodavatelském řetězci podporuje pozice roli organizací producentů a sjednávání smluv prostřednictvím těchto organizací. FR odmítá národní spolufinancování SZP. Přímé platby by měly být více cíleny na rodinné středně velké zemědělské podniky, a mladé a nové zemědělce.

Světová banka zveřejnila zprávu k SZP a jejímu vlivu na podporu zaměstnanosti a příjmů v zemědělském sektoru. Podle Světové banky je SZP účinnou politikou, i v nejchudších oblastech EU má pozitivní dopad na zlepšení životní úrovně zemědělců a na tvorbu pracovních pozic, současně napomáhá snižovat rozdíly v příjmech zemědělců a zaměstnanců v jiných sektorech. Světová banka ale doporučila členským státům upustit od výplaty dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS) – podle Světové banky nejsou VCS účinným nástrojem, pozitivně naopak hodnotí platby oddělené od produkce. Světová banka dále doporučila zavést povinné zastropování přímých plateb, popř. zavedení regresivních plateb s cílem podpořit malé zemědělce.

zdroj informací: Agrieu

*******************************************************************************

Další informace k SZP po roce 2020 na našem webu:

• Různé názory na pokračování couplovaných podpor: ZDE
• Boj o zastropování nabývá na intenzitě: ZDE
• Komise zveřejnila Sdělení k SZP po roce 2020: ZDE
• Rýsují se první obrysy nové SZP po roce 2020: ZDE
• Zastropování přímých plateb bude zřejmě realitou: ZDE
• Komise zveřejní Sdělení k SZP 2020+ na konci listopadu: ZDE
• Hlavní teze ČR k budoucí podobě SZP: ZDE
• Greening nepřináší skoro žádné pozitivní výsledky: ZDE
• Veřejná konzultace k SZP po roce 2020 skončila: ZDE
• Již 25.000 odpovědí k veřejné konzultaci k SZP: ZDE
• EP podpořil zastropování přímých plateb: ZDE
• Budoucí SZP přinese nové výzvy: ZDE
• Pět alternativ budoucí podoby SZP: ZDE
• EK zahájila otevřenou diskuzi nad novou podobou SZP: ZDE
• Formulář k veřejné diskuzi nad novou podobou SZP po roce 2020: ZDE
(pouze do 2. května 2017, vpravo zvolte český jazyk)
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WebApplications.cz