Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (579)
Legislativa (225)
Šlechtění (314)
Výběry býků (417)
Výstavy (375)
Zdraví (249)
Pozvánky (477)
Zajímavosti (318)
Ze svazu (580)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Welfare masného skotu snad od roku 2019

22.01.2018,  Kamil Malát  

Nové dotační programy na welfare masného skotu by mohly být spuštěny v příštím roce. Minulý týden o tom informoval Jiří Hojer z Ministerstva zemědělství na semináři Aktuální problémy v chovech masného skotu. Původní plán spustit tyto programy již v letošním roce se bohužel nepodařilo dodržet, doufejme tedy, že nedojde k dalšímu zdržení. Tvorba welfare pro masný skot vzešla z iniciativy našeho svazu, který vypracoval návrh několika opatření, která by podle našeho názoru mohla danému typu dotace vyhovovat a která legislativně odpovídají pravidlům pro tento typ podpor. O jaké návrhy se jedná, se můžete dočíst v následujícím textu.

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY: 20. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat - skot bez tržní produkce mléka


20.X.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou

• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období napájením temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
• Předmět dotace: KBTPM, která je napájena v zimním období temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období zajistil napájení KBTPM temperovanou vodou pomocí vyhřívaných napáječek.
• Výše dotace: Do 129 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v zimním období.

Poznámky:
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. 20XX do 31. 3. 20XX.
Za vyhřívané napáječky nejsou považovány pouze nezámrzné napáječky.

Přílohy žádosti:
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v zimním období, u kterých žadatel zajistil napájení temperovanou vodou
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v zimním období napájení KBTPM temperovanou vodou. Datum vystavení nejdříve 1. 4. 20xx.

20.X.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka

• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM v zimním období zvětšením plochy lehacího prostoru zimoviště na velikost minimálně 6 m2/1 KBTPM.
• Předmět dotace: KBTPM, u které byla v zimním období zajištěna plocha lehacího prostoru zimoviště o velikosti minimálně 6 m2.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období zajistil plochu lehacího prostoru zimoviště KBTPM o velikosti minimálně 6 m2/1 KBTPM.
• Výše dotace: Do 455 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v zimním období.

Poznámky:
Dokumentaci o zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. 20XX do 31. 3. 20XX.

Přílohy žádosti:
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v zimním období, u kterých žadatel zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel v zimním období zajistil zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště KBTPM na minimálně 6 m2/1 KBTPM. Datum vystavení nejdříve 1. 4. 20xx.

20.X.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka

• Účel: Zlepšení životních podmínek krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka (dále jen „KBTPM“) použitím technologie chovu se sekčním provozem, zajišťujícím zlepšení péče o KBTPM v zimovišti v zimním období.
• Předmět dotace: KBTPM, která byla chována v zimním období v zimovišti, kde byl prováděn sekční provoz zimoviště.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v zimním období v chovu KBTPM zajistil provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště.
• Výše dotace: Do 328 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného početního stavu KBTPM v zimním období.

Poznámky:
Dokumentaci o provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště (tj. prostorové oddělení jednotlivých skupin KBTPM rozdělených do jednotlivých sekcí zpravidla dle stádia jejich gravidity, období telení a doby po otelení) v zimním období vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. 11. 20XX do 31. 3. 20XX.

Přílohy žádosti:
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v zimním období, u kterých žadatel zajistil provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel zajistil v zimním období při pobytu KBTPM v zimovišti provádění technologie chovu se sekčním provozem zimoviště. Datum vystavení nejdříve 1. 4. 20xx.

20.X.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti nežádoucímu hmyzu

• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM prováděním jejich ošetření prostředky proti nežádoucímu hmyzu v letním období.
• Předmět dotace: KBTPM, u které bylo prováděno ošetření prostředky proti nežádoucímu hmyzu.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který v letním období zajistil ošetření KBTPM prostředky proti nežádoucímu hmyzu.
• Výše dotace: Do 245 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v letním období.

Poznámky:
Dokumentaci o podávání prostředků proti nežádoucímu hmyzu KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci a u chovává ji po dobu nejméně 10 let.
Lze používat pouze přípravky uváděné do oběhu v ČR v souladu s příslušnými právními předpisy a konkrétně pro dané hospodářství či stáj uvedené v tzv. „Programu ošetřování KBTPM přípravky proti nežádoucímu hmyzu“, potvrzeném ošetřujícím veterinárním lékařem. Tento program je součástí stájové evidence o podávání prostředků proti nežádoucímu hmyzu KBTPM.
Letním obdobím se rozumí doba od 1. 5. 20XX do 30. 9. 20XX.

Přílohy žádosti:
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou, s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v letním období, u kterých bylo prováděno ošetření prostředky proti nežádoucímu hmyzu
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, o pravidelném provádění ošetřování KBTPM v letním období prostředky proti nežádoucímu hmyzu. Datum vystavení nejdříve 1. 10. 20xx.

20.X.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka

• Účel: Zlepšení životních podmínek KBTPM zvýšenou péčí o paznehty dle jejich individuálních potřeb, tedy provést úpravu paznehtů více než 1x ročně.
• Předmět dotace: KBTPM, u které byla prováděna zvýšená péče o paznehty ošetřováním končetin dle jejích individuálních potřeb, tedy byla provedena úprava paznehtů více než 1x ročně.
• Subjekt: Chovatel KBTPM, který zajistil zvýšenou péči o paznehty ošetřováním končetin dle jejích individuálních potřeb.
• Výše dotace: Do 233 Kč na jednu KBTPM splňující předmět dotace, dle průměrného stavu KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 30. 9. 20XX.

Poznámky:
Dokumentaci o ošetřování paznehtů jednotlivých KBTPM vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let.

Přílohy žádosti:
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a průměrného stavu KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 30. 9. 20XX, u kterých žadatel zajistil provádění ošetřování končetin dle jejich individuálních potřeb.

20.X.f. Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem

• Účel: Zlepšení životních podmínek telat narozených KBTPM použitím technologie chovu školkovým způsobem.
• Předmět dotace: Tele narozené KBTPM, které bylo v období od 1. 10. 20xx do 30. 9. 20xx minimálně prvních 6 měsíců jeho života odchováno použitím technologie chovu školkovým způsobem.
• Subjekt: Chovatel skotu, který zajistil telatům narozeným KBTPM odchov použitím technologie chovu školkovým způsobem.
• Výše dotace: Do 387 Kč na jedno tele narozené KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 31. 3. 20XX splňující předmět dotace.

Poznámky:
Dokumentaci o provádění technologie chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem vede chovatel ve stájové evidenci a uchovává ji po dobu nejméně 10 let. Pro účely tohoto dotačního podprogramu se technologií chovu telat narozených KBTPM školkovým způsobem rozumí vymezení chovného prostoru, který umožňuje přístup pouze telatům a slouží pro jejich volný pohyb, odpočinek, přikrmování a případné další potřeby oddělené péče po dobu minimálně prvních 6 měsíců jejich života.

Přílohy žádosti:
- výpis z ústřední evidence potvrzený pověřenou osobou s uvedením čísla hospodářství nebo stáje a počtu telat narozených KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 31. 3. 20XX, kterým žadatel zajistil technologii chovu školkovým způsobem po dobu minimálně prvních 6 měsíců jejich života
- potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že žadatel v období od 1. 10. 20xx do 30. 9. 20xx zajistil telatům narozeným KBTPM v období od 1. 10. 20XX do 31. 3. 20XX technologii chovu školkovým způsobem po dobu minimálně prvních 6 měsíců jejich života. Datum vystavení nejdříve 1. 10. 20xx.

Základní lhůty:

Podávání předběžných žádostí na daný rok probíhá na základě výzvy MZe v termínu cca 14 dní do 30. 9. 20xx (předchozího roku).
Období plnění podmínek dle jednotlivých podprogramů
– od 1. 10. 20xx do 30. 9. 20xx (následujícího roku)
– nebo pětiměsíční zimní období od 1.11. 20xx do 31. 3. 20xx
– či letní pětiměsíční období od 1. 5. 20xx do 30. 9. 20xx)
Příjem žádostí daného roku probíhá po možnosti vygenerování potvrzení z ústřední evidence zvířat v termínu cca od 10. 10. 20xx do 31. 10. 20xx.
Rozhodnutí o přiznání dotace a její výplata do 31. 12. 20xx.
UPOZORNĚNÍ: Neopomenout podat předběžnou žádost na příští období před ukončením stávajícího období – poslední pracovní den před 1. 10. 20xx – 1. 10. je nutné již plnit dané podmínky jednotlivých podprogramů.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov