Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (599)
Legislativa (235)
Šlechtění (342)
Výběry býků (495)
Výstavy (409)
Zdraví (261)
Pozvánky (549)
Zajímavosti (352)
Ze svazu (665)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Legislativa

16.07.2024
Odlesňování ve vztahu k chovu skotu
Na konci letošního roku nabude účinnosti evropská legislativa č. 2023/1115 týkající se odlesňování a znehodnocování lesů. Nařízení zasahuje do širokého spektra komodit, do kterých spadá taktéž téma skotu. Obsahem nařízení je nutnost podniku před uvedením na trh předmětné komodity vykonat náležitou péči, tzn. přesvědčit se, že při produkci komodity nedošlo k odlesnění, a to již po datu 30. 12. 2020, nebo degradaci lesa, a že při výrobě relevantních výrobků a komodit nebyly porušeny právní předpisy země produkce. Taktéž vzniká povinnost před uvedením relevantního produktu na trh či před vývozem vložit do informačního systému prohlášení o náležité péči.
 Kamil Malát

01.07.2024
Revize standardu k ochraně před útoky velkých šelem
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zahajuje veřejnou oponenturu v pořadí třetí aktualizace standardu k ochraně hospodářských zvířat před útoky velkých šelem. Dokument je přílohou této zprávy. Podle předkladatelů revize jsou hlavním důvodem nejnovější poznatky z realizací ochranných opatření a zpřesnění některých formulací. Jinými slovy to znamená, že vlci se nechovají tak, jak ochranáři předpokládají, proto je nutné upravit parametry. Své připomínky můžete zasílat do 22. července 2024 na e-mailovou adresu jindriska.jelinkova@nature.cz. Do zprávy, prosíme, uvádějte číslo odstavce, text poznámky a vysvětlení připomínky. Po skončení veřejné oponentury proběhne oponentura odborná.
 Kamil Malát

25.04.2024
Hlavní změny v návrhu novely veterinárního zákona
Jak již jistě chovatelská veřejnost zaznamenala, připravuje se novela veterinárního zákona. Ta byla v březnu 2024 odeslána k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády a nyní postoupí do další fáze schvalování. Nachází se v ní i některé úpravy důležité pro chovatele, které na základě informací Státní veterinární správy shrnuje následující článek. Dílčích změn doznají vývozní karantény, zjednoduší se vydávání veterinárních osvědčení k přemísťování zvířat, mění se způsob určení limitu kusů skotu pro domácí porážky či se zcela nově zavadí povolování usmrcení skotu použitím střelné zbraně. Připojením novel dalších zákonů se dále mění třeba i způsob vydávání průvodních listů skotu.
 Kamil Malát

19.04.2024
ESG reporting – nepříjemná povinnost nebo výhoda?
ESG reporting (nefinanční reporting) je nástrojem, pomocí kterého chce Evropská unie, jejíž součástí je Česká republika, naplnit své klimatické závazky vzešlé nejen z Pařížské dohody o změně klimatu, která byla podepsána 195 zeměmi v roce 2015. Dohoda byla počátečním krokem pro zahájení vypracování předpisů, aby z dlouhodobého hlediska smluvní strany, tedy rozvinuté i rozvojové státy, přispěly k udržení nárůstu průměrné globální teploty pod hranicí alespoň 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat o udržení oteplení do 1,5 °C do roku 2050.
 Kamil Malát

11.04.2024
Zpětná vazba k návrhu legislativy pro přepravu
Evropská komise na konci loňského roku zveřejnila legislativní návrh nových pravidel welfare při přepravě zvířat. Pokud budou přijata v představené podobě, mohou chovatelům skotu bez tržní produkce mléka (a nejenom jim) přinést zásadní problémy. ČSCHMS se tomuto tématu věnuje dlouhodobě, a proto dnes odeslal v rámci výzvy Evropské komise detailní materiál se zpětnou vazbou k legislativnímu návrhu. Možnost vyjádřit se má každý občan EU, avšak jen do zítra, kdy lhůta vyprší, proto využijte této šance a řekněte, co si o návrhu myslíte vy. Zatím mezi reakcemi bohužel převládají příspěvky laické veřejnosti a ochranářských aktivistů ve stylu "žádám přísnější pravidla přepravy a zkrácení její doby"; slyšet by měl být ale i hlas chovatelů, kterých se uvažovaná změna bezprostředně týká.
 Kamil Malát

19.02.2024
Výzva - zpětná vazba k návrhu legislativy pro přepravu
Evropská komise zveřejnila ve všech jazycích texty týkající se revize právních předpisů v oblasti přepravy, které byly před dvěma měsíci publikovány v angličtině. Jedná se legislativní návrh a jeho přílohu, pracovní dokument útvarů Komise a posouzení dopadů. Současně se zveřejněním materiálů byla otevřena zpětná vazba k legislativnímu návrhu, v níž se může až do 12. dubna vyjádřit každý občan EU. Náš svaz bude samozřejmě stanovisko posílat, je ale víc než žádoucí, aby se do konzultace zapojili i jednotliví chovatelé. Pokud totiž dojde ke schválení návrhu v současné podobě, lze očekávat negativní dopady do obchodování, zejména se zástavovým skotem, což může ohrozit celý sektor chovu skotu BTPM.
 Kamil Malát

02.02.2024
Novela lesního zákona umožní pastvu v lesích
Pastva v lese byla dosud bezvýjimečně a dlouhodobě zakázaná. Návrh novely lesního zákona, který se aktuálně nachází v připomínkovém řízení, toto tabu bourá a průhon a pastvu hospodářských zvířat v lesích nově umožňuje (§ 36a). Realizována však bude moci pouze se souhlasem vlastníka lesa při zachování základní podmínky volného vstupu veřejnosti do lesů a zabránění vzniku škod spojených s výskytem hospodářských zvířat v lesích, které by ohrozily plnění funkcí lesa. Za nedodržení těchto povinností bude bude vlastníkovi, který je odpovědný za dodržování zákona, hrozit sankce.
 Kamil Malát

07.12.2023
Nová pravidla pro welfare zvířat při přepravě
Evropská komise navrhla nová pravidla pro dobré životní podmínky v přepravě zvířat, dnes k tomu zveřejnila návrh nařízení (viz příloha) a vydala tiskovou zprávu. Materiál pracuje s výrazným omezením doby přepravy, teplot, při kterých je možné zvířata přepravovat, ale i zvýšením prostoru pro zvířata během transportu. Náš svaz vnímá potřebu zajištění adekvátních podmínek zvířat při přepravě, dlouhodobě ale zastává názor, aby byla účinněji vymáhána stávající pravidla namísto jejich zpřísňování. Pokud dojde ke schválení návrhu v současné podobě, lze očekávat negativní dopady do obchodování, zejména se zástavovým skotem, což může značně ohrozit celý sektor chovu skotu BTPM.
 Kamil Malát

24.10.2023
Evidence hnojení a pastvy - opomíjená povinnost
Tu a tam se setkáváme s tím, že zejména drobní zemědělci a menší farmy často nevědí o nutnosti evidence produkce výkalů a moči zvířat na pastvě. Zákon o hnojivech přitom povinnost vést evidenci hnojení ukládá všem, a to i na pasených pozemcích, na výměře větší než 20 ha. Farmářům od 200 ha pak v roce 2024 předepisuje povinnost vést elektronickou evidenci hnojení a odesílat elektronicky hlášení do centrálního úložiště (od roku 2025 nad 100 ha, od roku 2026 nad 20 ha). Mohou k tomu využít Portál farmáře, jakýkoliv jiný komerční software, ale třeba i obyčejný záznam v tabulce MS Excel. V případě kontroly zemědělec na vyžádání předá data ÚKZUZ přes Portál farmáře nebo zašle výstup ze své evidence emailem.
 Kamil Malát

10.10.2023
Pravidla pro nákup býků do eko chovů se nemění
Poslední dobou se množí dotazy od ekologicky hospodařících chovatelů masného skotu týkající se nákupu plemenných býků, kdy se dotazují, zda existuje nějaké nové omezení (či se připravuje) ohledně povinnosti eko-chovatelů zařazovat do svých stád pouze býky od producentů plemenných zvířat, kteří jsou rovněž zapojeni v systému ekologického hospodaření. Oslovili jsme proto v této věci oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství a odpověď je, že v současné době se žádná změna těchto pravidel na úrovni EU nepřipravuje.
 Kamil Malát

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Přihlášení do MaSkota:
  Ekonomické indexy:
Šlechtění a tvorba ekonomických selekčních indexů

  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Sommet de l’Elevage 2024:
  Kalendář akcí:
Červenec 2024
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30  31     
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1183
z toho: 679 řádných • 492 zájmových • 12 čestných (stav k 15.3.2024)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Výstavy 2024:
» Jihočeská beef show «
22. - 27. 8. 2024
» Charolais & Simmental show «
5. - 6. 10. 2024

  Navštivte spřátelené weby:
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz