Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (584)
Legislativa (225)
Šlechtění (317)
Výběry býků (431)
Výstavy (388)
Zdraví (249)
Pozvánky (488)
Zajímavosti (325)
Ze svazu (592)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

04.05.2023
Jednotnou žádost lze bez sankce podat do 15.5.
K 2.5.2023 podalo jednotnou žádost 8 583 zemědělců, což činí kolem 25 % z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Žádost lze v řádném termínu podat do pondělí 15. května výhradně přes Portál farmáře. Žádost o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) zatím podalo přes 3 000 uchazečů. O zařazení do opatření ekologického zemědělství (EZ) požádalo přes 900 zájemců. Jednotnou žádost lze podat do 9. června 2023. Zájemci však musí počítat se sankcí 1 % za každý pracovní den. Ač se počty podaných žádostí mohou zdát nízké, jsou standardní jako v minulém roce, což svědčí o plynulém přechodu na žádosti v rámci nové Společné zemědělské politiky.
 Kamil Malát

27.04.2023
Informace pro žadatele – Podpora masné tele (CIS)
Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu. Podpora na chov telete masného typu se od roku 2023 poskytne pouze na telata, která byla minimálně 1 měsíc od narození (resp. 30 dnů), chována na hospodářství žadatele. Bez dodržení této minimální lhůty nemůže být tele považováno za dotačně způsobilé (podmínkou je vedení řádné evidence a včasné hlášení narození telat do Ústřední evidence). Od roku 2023 se mění rozhodné období pro zařazení telete do Jednotné žádosti – způsobilá jsou telata narozená od 1. dubna 2022 do 28. února 2023 na hospodářství žadatele.
 MZe

12.04.2023
Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023
Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení. Od 14. března 2023 je na Portálu farmáře SZIF uvolněna funkcionalita pro předběžné načtení deklarace Aktivního zemědělce, kde si žadatel, v záložce Nová podání/Jednotná žádost včetně deklarace zemědělské půdy, žádosti AEKO a EZ v části Příprava deklarací, může vyzkoušet generování deklarace a zjistit jakým kritériem plní podmínky aktivního zemědělce nebo zda musí doložit zemědělské a celkové příjmy/výnosy.
 SZIF

05.04.2023
Nová společná zemědělská politika 2023-2027
Nová pravidla pro zemědělství v EU letos přinášejí změny. Dotace budou podporovat hospodaření s ohledem na přírodu, prevenci a ochranu před změnami klimatu, posílení konkurenceschopnosti, rozvoj venkova, vědu a výzkum i generační obměnu v zemědělství. Zemědělci budou letos podávat jednotnou žádost o hlavní dotace od 17. dubna. Pozn. Ve sbírce zákonů byla zveřejněna nařízení vlády týkající se nové SZP č. 80 až 84/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění AEKO, EZ, společné organizace trhů organizacemi producentů a poskytování přímých plateb zemědělcům. Ta si můžete stáhnout na této stránce.
 MZe

29.03.2023
Detaily k platbě na masná telata
Ve středu 22. března 2023 schválila vláda několik nařízení, která jsou určující pro zemědělské dotace v novém období. Kromě nařízení vlády k provádění agroenvironmentálně klimatických opatření také to, které se týká přímých plateb. Mezi ty patří také podpory vázané na produkci, do nichž spadají také telata masného typu (§ 36). Jelikož dochází k dílčí úpravě podmínek, považujeme za potřebné s nimi chovatele seznámit. Předně je nutno uvést, že měla-li tato platba v nadcházejícím období pokračovat, bylo na základě diskuzí s Evropskou komisí nezbytné přistoupit k zpřísnění podmínek směřující k lepšímu zacílení couplovaných plateb mj. ve smyslu vyšší kvality.
 Kamil Malát

20.03.2023
Novinky v dotační oblasti pro nadcházející období
Přípravy podmínek pro Společnou zemědělskou politiku pro období let 2023–2027 finišují. Většina nařízení vlády k implementaci pravidel je připravena a buď už vyšla ve sbírce zákonů (např. k environmentálním opatřením), nebo bude v blízké době projednávána vládou (program vlády 22.3.2023 zde). S tím souvisí mnoho novinek, na které se všichni zemědělci budou muset připravit. Změny se dotknou také termínů výplat jednotlivých podpor. Například u platby BISS (náhrada za SAPS) SZIF nepočítá s proplácením záloh. Úhrady některých dotací se zpozdí (ekoschémata), jiné budou k dispozici zase o něco dřív. Dochází také k úpravě pravidel pro podporu telat masného typu, která by se měla k chovatelům dostat na konci letošního roku.
 Kamil Malát

14.03.2023
Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023
Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení. Jednotnou žádost a její povinné přílohy lze podat výhradně prostřednictvím Portálu farmáře (dále PF) pod svým jedinečným přístupovým oprávněním. Je tedy nutné aby si každý žadatel ověřil, že má aktivní přístup na PF, a zároveň jeho přístupové údaje jsou v pořádku a fungují. Více informací se mohou žadatelé dozvědět z přiloženého souboru.
 SZIF

23.02.2023
Vlk: žádosti o náhradu újmy za ztížení pastvy
Od 1. ledna 2023 je v platnosti novela „újmové“ vyhlášky č. 432/2005 Sb. (ke stažení zde), která zavádí zcela nový titul – náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného. Ztížením pastvy se rozumí náklady na péči o preventivní opatření na ochranu zvířat před útoky vlka obecného nebo náklady na jinou organizaci pastvy a chovu v důsledku výskytu vlka v pasených oblastech. Žádosti o újmu za rok 2022 lze podávat na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR nebo na správy národních parků do 31. března 2023.
 Kamil Malát

17.02.2023
Společná zemědělská politika 2023 – 2027
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo prezentace a videozáznam z prvního ze série webinářů, které pořádá k problematice nové Společné zemědělské politiky. Další webináře se uskuteční v termínech: 22., 28. února, 1., 7., 8., 15., 22., 28., 29. března 2023. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech. Účast je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství. V případě zájmu o účast na webináři se registrujte na Vámi vybraný termín nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře.
 Kamil Malát

08.02.2023
Ohlašování úhorů a umožnění změn z kultur G a T na U
Na základě četných dotazů zemědělců ohledně ohlašování úhorů (U) a změn ostatních kultur na U v LPIS za účelem vyčlenění neprodukčních ploch uvádí Ministerstvo zemědělství základní informaci pro žadatele. Zaprvé, ohlášení změny kultury na úhor (U) v roce 2023 může probíhat až do jednoho dne před podáním jednotné žádosti. Předstih jednoho dne v ohlášení změny kultury před dnem podání žádosti je nutný proto, aby došlo k zúčinění změny v LPIS a změna se promítla do žádosti.
 MZe

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Přihlášení do MaSkota:
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Kalendář akcí:
Červen 2023
    1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 24  25 
 30   
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1163
z toho: 684 řádných • 463 zájmových • 16 čestných (stav k 15.3.2023)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Navštivte spřátelené weby:
  WATM 2023
World Angus Technical Meeting 2023
8. - 15. září 2023

  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov