Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (592)
Legislativa (227)
Šlechtění (328)
Výběry býků (447)
Výstavy (398)
Zdraví (253)
Pozvánky (516)
Zajímavosti (338)
Ze svazu (623)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

01.11.2023
Sazby podpor pro rok 2023
Ministr zemědělství Marek Výborný schválil sazby hlavních zemědělských dotací pro rok 2023, zejména pak základní platbu (BISS, dříve SAPS), redistributivní podporu, celofaremní ekoplatby a podpory vázané na produkci - tzv. citlivé komodity, mezi které patří také telata masného typu. Letošní novinkou je speciální platba pro malé zemědělce a právě platba redistributivní a také celofaremní ekoplatba za dodržování postupů prospěšných životnímu prostředí. Sazba na masná telata se meziročně zvýšila, a to díky menšímu počtu způsobilých telat. Její výše pro letošní rok je na úrovni 3.597,30 Kč/tele.
 Kamil Malát

18.10.2023
SZIF nebude vyplácet zálohy na platbu BISS
SZIF nebude vyplácet zálohy na jednotnou platbu BISS. Včera tuto informaci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) potvrdil ve své tiskové zprávě. Tento krok odůvodňuje SZIF náročnou implementaci pravidel nové Společné zemědělské politiky (SZP). Platba dotace tak proběhne v rámci jediné platby s tím, že do 30. června 2024 bude proplacena naprostá většina, tedy přes 95 procent, všech administrovaných žádostí. Pro většinu zemědělců je s ohledem na praxi minulých let toto hodně nepříjemná informace. Detaily jsou součástí tiskové zprávy SZIFu.
 Kamil Malát

29.09.2023
Pokles způsobilých telat o dotaci na masné tele
Na chov telat masného typu letos v rámci plateb vázaných na produkci požádalo o dotaci 5.033 chovatelů na 136.250 telat. To je v porovnání s rokem 2022 o 57.295 telat a 1.514 žadatelů méně. Očekávaný pokles souvisí s nově zavedenými podmínkami setrvání telete na hospodářství alespoň 1 měsíc a také, že matkou telete musí být plemenice s alespoň 50 % podílem krve masných plemen. Nižší počet způsobilých telat by měl vést k vyšší sazbě. Ta však nemůže překročit maximální hranici, která je schváleným Strategickým plánem pro SZP na období 2023–⁠2027 stanovena na 147,80 EUR/ks. O končené výši nejenom této sazby bude jasno v následujících dnech. Výplata dotace na masné tele by pak měla proběhnout v období listopad/prosinec.
 Kamil Malát

30.08.2023
Výzva k podání žádostí o dotace na welfare 2024
Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil výzvu týkající se podávání žádostí o dotace na welfare pro rok 2024 (20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka). Jakkoliv se to po nedávném zrušení letošních podpor může zdát jako špatný vtip či dokonce provokace, doporučujeme chovatelům, aby výzvu neignorovali a žádost v době od 1.9. do 2.10.2023 podali. Rozpočet pro rok 2024 sice výplatě vůbec nenahrává, ale podáním žádostí jasně demonstrujete, že o tento typ podpor máte zájem. V opačném případě by to mohlo být ze strany státních orgánů vyhodnoceno, že není vůbec třeba se snažit na tyto tituly získat finanční prostředky.
 Kamil Malát

28.08.2023
Dotace na ověření původu a pro stanovení GEPH
Stejně jako v minulých letech, tak i letos bude o dotaci za analýzy SNP pro stanovení genomické plemenné hodnoty skotu (podpůrný program 2.A.a.2.) žádat za chovatele, kterým v období září 2022 až konec srpna 2023 rozbor finančně zprostředkovával (fakturoval) Český svaz chovatelů masného skotu, náš svaz. Po obdržení dotace bude chovatelům, kteří službu včas uhradili, poskytnuta poměrná částka za provedený rozbor a za využití těchto dat pro budoucí GEPH. Připomínáme, že dotace se vztahuje pouze na základní testaci SNP, další náklady jako je vyhotovení protokolu či bezrohost nebo test na myostatin nejsou součástí dotační podpory.
 Kamil Malát

22.08.2023
Návštěva TOP simentál farem v Dánsku
Firma Jihočeský chovatel, a.s. organizuje na druhý víkend v září návštěvu převážně simentálských farem v Dánsku. Odjezd z ČR je naplánován na pátek 8.9., sobota, neděle a pondělí budou věnovány návštěvám farem. Návrat směr ČR v pondělí večer 11.9.. Půjde o reprezentativní sondu do nové dánské genetiky s možností nákupu zvířat (světlí býci do přirozené plemenitby, jalovice atd.). Navštívíme tradiční i nové zajímavé farmy. V případě zájmu volejte nebo pište Ing. Pavlovi Káčerovi - tel. 602395825 masny.skot@atlas.cz.
 Kamil Malát

16.08.2023
MZe ruší pro rok 2023 národní dotace na welfare skotu
Ministerstvo zemědělství v tichosti zveřejnilo, že z důvodu nedostatku finančních prostředků pro sledované období roku 2023 bez náhrady ruší dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka, a to pro všechny podprogramy v rámci DP 20.D. (20.D.a., 20.D.b., 20.D.c., 20.D.d., 20.D.e. a 20.D.f). Totéž se týká i všech dotačních titulů v rámci programu 20.A., které jsou určeny na obdobné účely pro dojený skot. Změny byly oznámeny formou zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 (ke stažení zde). Z těchto důvodů nebude v průběhu října probíhat příjem dokladů prokazující nárok na dotaci.
 Kamil Malát

21.07.2023
Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu
I letos mohou chovatelé elektronicky požádat o dotaci na kontrolu užitkovosti masného skotu (dotační titul 2.A.e.1.a.), kterou administruje náš svaz. Celý proces od podání žádosti až po vydání rozhodnutí je plně elektronický a není nutné nic posílat poštou. Chovatelé, kterých se tato podpora týká, podávají žádost výhradně elektronicky a to prostřednictvím jednoduchého formuláře na našich webových stránkách. Odbourání papírové formy žádosti umožnila úprava Zásad pro poskytování národních dotací, kterou náš svaz prosadil při jejich tvorbě. Termín pro podání žádosti je stanoven nejpozději do konce září 2023. Detaily najdete dále v textu.
 Kamil Malát

04.05.2023
Jednotnou žádost lze bez sankce podat do 15.5.
K 2.5.2023 podalo jednotnou žádost 8 583 zemědělců, což činí kolem 25 % z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Žádost lze v řádném termínu podat do pondělí 15. května výhradně přes Portál farmáře. Žádost o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) zatím podalo přes 3 000 uchazečů. O zařazení do opatření ekologického zemědělství (EZ) požádalo přes 900 zájemců. Jednotnou žádost lze podat do 9. června 2023. Zájemci však musí počítat se sankcí 1 % za každý pracovní den. Ač se počty podaných žádostí mohou zdát nízké, jsou standardní jako v minulém roce, což svědčí o plynulém přechodu na žádosti v rámci nové Společné zemědělské politiky.
 Kamil Malát

27.04.2023
Informace pro žadatele – Podpora masné tele (CIS)
Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu. Podpora na chov telete masného typu se od roku 2023 poskytne pouze na telata, která byla minimálně 1 měsíc od narození (resp. 30 dnů), chována na hospodářství žadatele. Bez dodržení této minimální lhůty nemůže být tele považováno za dotačně způsobilé (podmínkou je vedení řádné evidence a včasné hlášení narození telat do Ústřední evidence). Od roku 2023 se mění rozhodné období pro zařazení telete do Jednotné žádosti – způsobilá jsou telata narozená od 1. dubna 2022 do 28. února 2023 na hospodářství žadatele.
 MZe

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Přihlášení do MaSkota:
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Kalendář akcí:
Prosinec 2023
     1 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  12  13  14  15  16  17 
 18  19  20  21  22  23  24 
 25  26  27  28  29  30  31 
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1192
z toho: 688 řádných • 492 zájmových • 12 čestných (stav k 15.11.2023)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Navštivte spřátelené weby:
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz