Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (599)
Legislativa (233)
Šlechtění (339)
Výběry býků (487)
Výstavy (407)
Zdraví (260)
Pozvánky (547)
Zajímavosti (350)
Ze svazu (663)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

30.08.2023
Výzva k podání žádostí o dotace na welfare 2024
Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil výzvu týkající se podávání žádostí o dotace na welfare pro rok 2024 (20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka). Jakkoliv se to po nedávném zrušení letošních podpor může zdát jako špatný vtip či dokonce provokace, doporučujeme chovatelům, aby výzvu neignorovali a žádost v době od 1.9. do 2.10.2023 podali. Rozpočet pro rok 2024 sice výplatě vůbec nenahrává, ale podáním žádostí jasně demonstrujete, že o tento typ podpor máte zájem. V opačném případě by to mohlo být ze strany státních orgánů vyhodnoceno, že není vůbec třeba se snažit na tyto tituly získat finanční prostředky.
 Kamil Malát

28.08.2023
Dotace na ověření původu a pro stanovení GEPH
Stejně jako v minulých letech, tak i letos bude o dotaci za analýzy SNP pro stanovení genomické plemenné hodnoty skotu (podpůrný program 2.A.a.2.) žádat za chovatele, kterým v období září 2022 až konec srpna 2023 rozbor finančně zprostředkovával (fakturoval) Český svaz chovatelů masného skotu, náš svaz. Po obdržení dotace bude chovatelům, kteří službu včas uhradili, poskytnuta poměrná částka za provedený rozbor a za využití těchto dat pro budoucí GEPH. Připomínáme, že dotace se vztahuje pouze na základní testaci SNP, další náklady jako je vyhotovení protokolu či bezrohost nebo test na myostatin nejsou součástí dotační podpory.
 Kamil Malát

22.08.2023
Návštěva TOP simentál farem v Dánsku
Firma Jihočeský chovatel, a.s. organizuje na druhý víkend v září návštěvu převážně simentálských farem v Dánsku. Odjezd z ČR je naplánován na pátek 8.9., sobota, neděle a pondělí budou věnovány návštěvám farem. Návrat směr ČR v pondělí večer 11.9.. Půjde o reprezentativní sondu do nové dánské genetiky s možností nákupu zvířat (světlí býci do přirozené plemenitby, jalovice atd.). Navštívíme tradiční i nové zajímavé farmy. V případě zájmu volejte nebo pište Ing. Pavlovi Káčerovi - tel. 602395825 masny.skot@atlas.cz.
 Kamil Malát

16.08.2023
MZe ruší pro rok 2023 národní dotace na welfare skotu
Ministerstvo zemědělství v tichosti zveřejnilo, že z důvodu nedostatku finančních prostředků pro sledované období roku 2023 bez náhrady ruší dotační program 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka, a to pro všechny podprogramy v rámci DP 20.D. (20.D.a., 20.D.b., 20.D.c., 20.D.d., 20.D.e. a 20.D.f). Totéž se týká i všech dotačních titulů v rámci programu 20.A., které jsou určeny na obdobné účely pro dojený skot. Změny byly oznámeny formou zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 (ke stažení zde). Z těchto důvodů nebude v průběhu října probíhat příjem dokladů prokazující nárok na dotaci.
 Kamil Malát

21.07.2023
Dotace na kontrolu užitkovosti masného skotu
I letos mohou chovatelé elektronicky požádat o dotaci na kontrolu užitkovosti masného skotu (dotační titul 2.A.e.1.a.), kterou administruje náš svaz. Celý proces od podání žádosti až po vydání rozhodnutí je plně elektronický a není nutné nic posílat poštou. Chovatelé, kterých se tato podpora týká, podávají žádost výhradně elektronicky a to prostřednictvím jednoduchého formuláře na našich webových stránkách. Odbourání papírové formy žádosti umožnila úprava Zásad pro poskytování národních dotací, kterou náš svaz prosadil při jejich tvorbě. Termín pro podání žádosti je stanoven nejpozději do konce září 2023. Detaily najdete dále v textu.
 Kamil Malát

04.05.2023
Jednotnou žádost lze bez sankce podat do 15.5.
K 2.5.2023 podalo jednotnou žádost 8 583 zemědělců, což činí kolem 25 % z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Žádost lze v řádném termínu podat do pondělí 15. května výhradně přes Portál farmáře. Žádost o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) zatím podalo přes 3 000 uchazečů. O zařazení do opatření ekologického zemědělství (EZ) požádalo přes 900 zájemců. Jednotnou žádost lze podat do 9. června 2023. Zájemci však musí počítat se sankcí 1 % za každý pracovní den. Ač se počty podaných žádostí mohou zdát nízké, jsou standardní jako v minulém roce, což svědčí o plynulém přechodu na žádosti v rámci nové Společné zemědělské politiky.
 Kamil Malát

27.04.2023
Informace pro žadatele – Podpora masné tele (CIS)
Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu. Podpora na chov telete masného typu se od roku 2023 poskytne pouze na telata, která byla minimálně 1 měsíc od narození (resp. 30 dnů), chována na hospodářství žadatele. Bez dodržení této minimální lhůty nemůže být tele považováno za dotačně způsobilé (podmínkou je vedení řádné evidence a včasné hlášení narození telat do Ústřední evidence). Od roku 2023 se mění rozhodné období pro zařazení telete do Jednotné žádosti – způsobilá jsou telata narozená od 1. dubna 2022 do 28. února 2023 na hospodářství žadatele.
 MZe

12.04.2023
Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2023
Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2023 v polovině dubna 2023. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2023, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení. Od 14. března 2023 je na Portálu farmáře SZIF uvolněna funkcionalita pro předběžné načtení deklarace Aktivního zemědělce, kde si žadatel, v záložce Nová podání/Jednotná žádost včetně deklarace zemědělské půdy, žádosti AEKO a EZ v části Příprava deklarací, může vyzkoušet generování deklarace a zjistit jakým kritériem plní podmínky aktivního zemědělce nebo zda musí doložit zemědělské a celkové příjmy/výnosy.
 SZIF

05.04.2023
Nová společná zemědělská politika 2023-2027
Nová pravidla pro zemědělství v EU letos přinášejí změny. Dotace budou podporovat hospodaření s ohledem na přírodu, prevenci a ochranu před změnami klimatu, posílení konkurenceschopnosti, rozvoj venkova, vědu a výzkum i generační obměnu v zemědělství. Zemědělci budou letos podávat jednotnou žádost o hlavní dotace od 17. dubna. Pozn. Ve sbírce zákonů byla zveřejněna nařízení vlády týkající se nové SZP č. 80 až 84/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění AEKO, EZ, společné organizace trhů organizacemi producentů a poskytování přímých plateb zemědělcům. Ta si můžete stáhnout na této stránce.
 MZe

29.03.2023
Detaily k platbě na masná telata
Ve středu 22. března 2023 schválila vláda několik nařízení, která jsou určující pro zemědělské dotace v novém období. Kromě nařízení vlády k provádění agroenvironmentálně klimatických opatření také to, které se týká přímých plateb. Mezi ty patří také podpory vázané na produkci, do nichž spadají také telata masného typu (§ 36). Jelikož dochází k dílčí úpravě podmínek, považujeme za potřebné s nimi chovatele seznámit. Předně je nutno uvést, že měla-li tato platba v nadcházejícím období pokračovat, bylo na základě diskuzí s Evropskou komisí nezbytné přistoupit k zpřísnění podmínek směřující k lepšímu zacílení couplovaných plateb mj. ve smyslu vyšší kvality.
 Kamil Malát

Strana:  «  1  2  3  4  5  6  7  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Výběry plemenných býků:
III. turnus 17.6. - 28.6.2024
online vyhledávač ZV
termíny výběrůkatalogyseznamy odchovenvýběrové protokolynaskladnění OPB
nejdražší býci historie
jak se vyznat v katalogovém listu býka (pdf soubor) •
hlášení kupců (xls soubor) •
Fotky býků ze základních výběrů:

  Přihlášení do MaSkota:
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Kalendář akcí:
Červen 2024
     
 3  4  5  8  9 
 10  11  12  13  15  16 
 22  23 
 27  29  30 
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1183
z toho: 679 řádných • 492 zájmových • 12 čestných (stav k 15.3.2024)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Výstavy 2024:
» Jihočeská beef show «
22. - 27. 8. 2024
» Charolais & Simmental show «
5. - 6. 10. 2024

  Navštivte spřátelené weby:
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz