Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (599)
Legislativa (233)
Šlechtění (339)
Výběry býků (487)
Výstavy (407)
Zdraví (260)
Pozvánky (547)
Zajímavosti (350)
Ze svazu (663)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Dotace

11.06.2024
SZIF zahájil administraci záloh na welfare
V pondělí 10. června zahájil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávání zálohových rozhodnutí žadatelům na opatření na zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat ve výši 50 procent celkové předpokládané částky v žádosti uvedené. Úspěšným žadatelům tak nyní rozdělí téměř 850 milionů korun. V řádném termínu SZIF přijal celkem 3 216 platných žádostí v předpokládané hodnotě téměř 1,7 miliardy korun, z toho o dotaci na dotační program 20.D. (welfare krav bez tržní produkce mléka) projevilo zájem 1206 chovatelů, výše záloh je cca 70 milionů korun.
 Kamil Malát

22.04.2024
Ponížení výplaty welfare plateb na masný skot
Navýšení rozpočtu národních dotací do oblasti dobrých životních podmínek hospodářských zvířat o 550 milionů korun umožní, že nedojde ke zrušení výplaty některých z welfarových dotačních titulů. Celkové požadavky jsou však i tak vyšší než možnosti, proto některé sektory budou bohužel kráceny. Zatímco žádosti na DT 20.A. by měly být podle aktuálního návrhu vykryty ze sta procent, chovatelé skotu bez tržní produkce mléka žádající o podporu v rámci DT 20.D. by měly být kráceni na 73 % a výkrmci skotu (20.E.) dostanou ještě o procento méně. Náš svaz deklaroval, že samozřejmě vítá, že DT budou vyplaceny, nicméně zásadně nesouhlasí s tím, aby byli chovatelé masného skotu těmi, kterých se snížení plateb dotkne společně s prasaty nejvýznamněji.
 Kamil Malát

04.04.2024
Metodické příručky k dotacím pro rok 2024
Ministerstvo zemědělství před několika dny zveřejnilo metodické příručky pro přímé platby a také s podmínkami podmíněnosti. V případě podpory na masná telata je třeba zmínit drobnou úpravu pro rok 2024, kdy došlo ke snížení minimálního počtu telat na které je možné žádat o platbu ze tří a 1 kus. Ostatní podmínky jako například minimálně 50% podíl krve masného plemene matky telete či podmínka jednoho měsíce věku telete pro přiznání platby zůstávají zachovány. Podpora bude směřovat na telata narozená od 1. března 2023 do 29. února 2024.
 Kamil Malát

06.03.2024
Výplata dotace na KUMP a za SNP začíná
Ve středu 6. března 2024 bylo našemu svazu vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na kontrolu užitkovosti za rok 2023 (dotační titul 2.A.e.1.a.S.) a před zhruba týdnem rovněž rozhodnutí k dotaci na ověřování původu resp. genomické testování (dotační titul 2.A.a.2.). Chovatelů zapojeným do KUMP resp. do ověřování původu přes SNP byly dnes emailem odeslány informace k oběma dotačním titulům, které rovněž najdete ve webové aplikaci MaSkot. Zatímco v případě KUMP nemusíte konat nic a peníze vám budou v nejbližších dnech odeslány, v případě SNP testace je třeba vaše aktivní součinnost v podobě vystavení faktury.
 Kamil Malát

28.02.2024
Videozáznamy z webinářů k Jednotné žádosti 2024
Ministerstvo zemědělství i letos pořádá informační webináře k přímým platbám, podmíněnosti a environmentálním opatřením před podáním jednotné žádosti v roce 2024. Webináře se v březnu konají v termínech: 4., 6., 12., 13., 19. března 2024. V případě zájmu o účast se registrujte na Vámi vybraný termín na www.agronavigator.cz, nejpozději 2 pracovní dny před termínem konání, nebo si můžete už pustit videozáznamy z webináře ze dne 20.2.2024 Youtube. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.
 Kamil Malát

10.01.2024
Vlk: žádosti o náhradu újmy za ztížení pastvy
Od ledna 2023 je v platnosti novela „újmové“ vyhlášky č. 432/2005 Sb. (ke stažení zde), která zavedla zcela nový titul – náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného. Ztížením pastvy se rozumí náklady na péči o preventivní opatření na ochranu zvířat před útoky vlka obecného nebo náklady na jinou organizaci pastvy a chovu v důsledku výskytu vlka v pasených oblastech. Žádosti o újmu za rok 2023 lze podávat na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR nebo na správy národních parků do 31. března 2024.
 Kamil Malát

18.12.2023
Národní dotace 2024
Ministerstvo zemědělství vydalo Zásady pro rok 2024, kterými se stanovují podmínky pro poskytování tzv. národních dotací. Struktura podpor navazuje na programy z předešlých let. Rozpočet na příští rok počítá s 2,5 mld. Kč, což je v porovnání s letoškem o 200 milionů méně. Na dotační programy na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat by však mělo směřovat o 30 miliónů více než letos. Pro rok 2024 by také měly být prostředky na výplatu na welfare masného skotu (DT 20.d.). Doporučujeme všem, aby se s vydanými zásadami seznámili a dodržovali termíny pro podání žádostí, které podávají výhradně přes Portál farmáře SZIF. Dokument si můžete přečíst nebo stáhnout v odkazu níže.
 Kamil Malát

01.11.2023
Sazby podpor pro rok 2023
Ministr zemědělství Marek Výborný schválil sazby hlavních zemědělských dotací pro rok 2023, zejména pak základní platbu (BISS, dříve SAPS), redistributivní podporu, celofaremní ekoplatby a podpory vázané na produkci - tzv. citlivé komodity, mezi které patří také telata masného typu. Letošní novinkou je speciální platba pro malé zemědělce a právě platba redistributivní a také celofaremní ekoplatba za dodržování postupů prospěšných životnímu prostředí. Sazba na masná telata se meziročně zvýšila, a to díky menšímu počtu způsobilých telat. Její výše pro letošní rok je na úrovni 3.597,30 Kč/tele.
 Kamil Malát

18.10.2023
SZIF nebude vyplácet zálohy na platbu BISS
SZIF nebude vyplácet zálohy na jednotnou platbu BISS. Včera tuto informaci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) potvrdil ve své tiskové zprávě. Tento krok odůvodňuje SZIF náročnou implementaci pravidel nové Společné zemědělské politiky (SZP). Platba dotace tak proběhne v rámci jediné platby s tím, že do 30. června 2024 bude proplacena naprostá většina, tedy přes 95 procent, všech administrovaných žádostí. Pro většinu zemědělců je s ohledem na praxi minulých let toto hodně nepříjemná informace. Detaily jsou součástí tiskové zprávy SZIFu.
 Kamil Malát

29.09.2023
Pokles způsobilých telat o dotaci na masné tele
Na chov telat masného typu letos v rámci plateb vázaných na produkci požádalo o dotaci 5.033 chovatelů na 136.250 telat. To je v porovnání s rokem 2022 o 57.295 telat a 1.514 žadatelů méně. Očekávaný pokles souvisí s nově zavedenými podmínkami setrvání telete na hospodářství alespoň 1 měsíc a také, že matkou telete musí být plemenice s alespoň 50 % podílem krve masných plemen. Nižší počet způsobilých telat by měl vést k vyšší sazbě. Ta však nemůže překročit maximální hranici, která je schváleným Strategickým plánem pro SZP na období 2023–⁠2027 stanovena na 147,80 EUR/ks. O končené výši nejenom této sazby bude jasno v následujících dnech. Výplata dotace na masné tele by pak měla proběhnout v období listopad/prosinec.
 Kamil Malát

Strana:  1  2  3  4  5  6  » 
  Vyhledat na webu ČSCHMS:
  Výběry plemenných býků:
III. turnus 17.6. - 28.6.2024
online vyhledávač ZV
termíny výběrůkatalogyseznamy odchovenvýběrové protokolynaskladnění OPB
nejdražší býci historie
jak se vyznat v katalogovém listu býka (pdf soubor) •
hlášení kupců (xls soubor) •
Fotky býků ze základních výběrů:

  Přihlášení do MaSkota:
  Novinky emailem:
Chcete být pravidelně informováni o novinkách na tomto webu? Stačí pouze zadat Vaši emailovou adresu.
  Kalendář akcí:
Červen 2024
     
 3  4  5  8  9 
 10  11  12  13  15  16 
 22  23 
 27  29  30 
  Počet členů ČSCHMS:
Aktuální počet členů ČSCHMS: 1183
z toho: 679 řádných • 492 zájmových • 12 čestných (stav k 15.3.2024)
» Přihláška do ČSCHMS zde «
  Výstavy 2024:
» Jihočeská beef show «
22. - 27. 8. 2024
» Charolais & Simmental show «
5. - 6. 10. 2024

  Navštivte spřátelené weby:
  Tržní zpravodajství:
Zprávy SZIF a ČMSCH o trhu se skotem a hovězím masem:
» cenová hlášení - JUT skot «
» zprávy z trhu s hovězím «
» statistiky - počty skotu v ÚE «
  Oblíbené plemeno:
Nevyhovuje Vám fotka v záhlaví webu? Chcete si změnit vzhled stránek? Vyberte si níže Vaše oblíbené plemeno...
AA BM BA GA GS HE HI
CH LI MS PI SA AU PA
SH TX BB WA VV MM DX
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz