Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (592)
Legislativa (227)
Šlechtění (328)
Výběry býků (447)
Výstavy (398)
Zdraví (253)
Pozvánky (516)
Zajímavosti (338)
Ze svazu (623)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Pozice Copa-Cogeca k situaci velkých predátorů

21.05.2018,  ASZ  

V evropských lokalitách dochází k návratu druhů šelem, které byly dlouhodobě chráněny - např. projekty jako je Natura 2000 pro zachování a obnovení některých ohrožených druhů a jejich stanovišť po celé EU. Jejich zachování a početní nárůst je úspěch, který však přináší nemalé sociálně-ekonomické problémy do venkovských oblastí a zemědělského sektoru, jenž se zaměřuje na volně pasoucí dobytek. Škody spojené s výskytem velkých šelem dosáhly pro chovatele hospodářských zvířat takového rozsahu, který již nelze tolerovat.

Dokonce i v Belgii se po 100 letech vyskytl vlk, který pravděpodobně dorazil až ze Švédska, jak prokázaly rozbory DNA. Vedle vlka se jedná o medvěda hnědého, rysa ostrovida, bobra, vydru, rosomáka, některé druhy hus, velkého kormorána a jiné druhy zvířat chráněné podle programu Natura 2000, které byly z pohledu ekologů úspěšně navráceny do přírody EU. Zároveň však způsobují závažné škody v zemědělství a rybářství, rosomák je postrachem včelařů především na severu Evropy.

Copa-Cogeca stanovila pro Evropskou komisi následující požadavky:

Zavést preventivní opatření - jediným možným řešením je aktivní řízení populace regulovaným odstřelem. Tvůrci ochranářských politik pro tyto druhy zvířat musí uznat, že do hustě osídlené kulturní krajiny je nelze v narůstajícím počtu včlenit a jejich množství nepovoluje bezkonfliktní soužití v evropských lokalitách. Opatření jako např. ploty jsou nepraktické a náklady dosahují astronomických čísel neakceptovatelných pro farmáře, zároveň jsou i nevhodné do volné krajiny. Šelmy se je naučí překonávat, dokonce ztrácejí plachost před člověkem a vyskytují se v blízkosti lidských obydlí. Pastevečtí psi jsou použitelní jen v horských odlehlých oblastech, jinak mohou způsobit sociální konflikty, případně zranění (turisté, sousedé).

Odškodnění - škody mají být hrazeny nejen za mrtvá zvířata po útoku predátora, ale rovněž za raněné kusy, proběhlé potraty, veterinární léčbu, a to i za škody způsobené na hlídacích pasteveckých psech. Dále musí být zohledněna ztráta produkce na hmotnosti a mléku u chovaných zvířat vlivem stresu a náklady práce při předcházení škodám způsobených predátory (hledání rozptýlených zvířat, budování plotů a údržba, noční hlídky).

Kompenzace - Copa-Cogeca vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby kompenzace byly za všechny přímé i nepřímé náklady vzniklé chovatelům, včetně času za práci farmářů při ochraně stád, likvidaci mrtvých těl atd. Kompenzace by měly být vydávány rychle, spravedlivě a jednoduchým způsobem, bez podmínek aplikovat jakékoliv preventivní opatření na místě incidentu. V případě pochybnosti by mělo být plnění vždy ve prospěch poškozeného zemědělce. Je nutné zhodnotit všechny sociálně-ekonomické náklady vyplývající z výskytu velkých šelem a konfliktních druhů vyplývající ze směrnic pro ochranu přírody. Toto hodnocení musí zahrnovat aspekt týkající se dobrých životních podmínek zvířat, ekologické a ekonomické dopady při rušení pastevních ploch a snižující se cestovní ruch v horských oblastech (nejvíce je pociťován zemědělci podnikajícími v agroturistice na území Alp v celé Evropě).

Biologická rozmanitost - pastva zvířat a pastorální zemědělství hrají zásadní roli v zachování biologické rozmanitosti a ochraně druhů. Zemědělství, pastviny, které se vyvíjely po staletí, jsou ekologickým a kulturním jměním a musí být zachovány. Pro alpské regiony je uznáno horské zemědělství protokolem Alpské úmluvy. V mnoha regionech Evropy vede tlak velkých šelem k ukončení pastevní a chovatelské činnosti a opuštěné pastviny jsou zalesňovány. Trend v zemědělství je jasný - směřuje k volnému ustájení, které je pro ekologické zemědělství dokonce povinné. Konstantní útoky velkých šelem jsou stálým rizikem, proto celoroční venkovní ustájení zvířat, i když by bylo vhodné a žádoucí, není možné.

Hybridizace - křížení mezi divokými vlky a domácími psy představuje významnou hrozbu nejen pro chov, ale je zásadní i pro ochranu vlků jako živočišného druhu ve volné přírodě. Copa-Cogeca podporuje doporučení č. 173 Bernské úmluvy z roku 2014, přijaté pro křížení mezi divokými vlky a domácími psy, které vyzývá národní orgány, aby přijaly taková opatření, jež zajistí odstranění těchto kříženců z vlčí populace. Následkem jinak bude nezvratná mutace tohoto druhu ve volné přírodě.

Je nezbytné dohodnout se na definici „příznivého stavu“ pro tyto druhy predátorů v EU, zejména pro vlky. Proběhla četná jednání platformy EU nazvané Lidé a velké šelmy, kde byla jasně vyjádřena stanoviska, zájmy, ale i obavy místních venkovských lidí, včetně soukromých zemědělců a chovatelů - zejména ovcí, koz a skotu, jakož i včelařů. Dialog s ochranáři však neprobíhal konstruktivně, převažovaly pouze jejich zájmy, proto Copa-Cogeca pozastavila účast na této platformě a v současnosti připomínkuje akční plán Natura 2000, kde jsou vysoká očekávání v rámci vývoje jednání o aktivním řízení populací některých volně žijících druhů. Ochrana životního prostředí a ochrana druhů musí být v souladu s hospodářským rozvojem ve venkovských oblastech a tato opatření musí více zohlednit udržitelné a produktivní využívání půdy. V současnosti tuto problematiku řeší v Copa-Cogeca pracovní skupina pro velké masožravce v rámci Pracovní skupiny pro životní prostředí.

Připravila Radka Švecová, hlavní kancelář ASZ ČR
Zdroj: Copa-Cogeca


*******************************************************************************

Další související články k této problematice:

• Jednání k problematice výskytu vlků: ZDE
• Počty vlků se zvyšují, usmrcení mláďat rovněž: ZDE
• Dotace z MŽP k ochraně stád před šelmami 11/2017: ZDE
• Dotace z MŽP k ochraně stád před šelmami 6/2017: ZDE
• Vlci se vracejí do Čech, farmářům způsobují škody: ZDE
• Škody způsobené zvláště chráněnými živočichy: ZDE
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz