Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (599)
Legislativa (233)
Šlechtění (341)
Výběry býků (490)
Výstavy (407)
Zdraví (261)
Pozvánky (548)
Zajímavosti (350)
Ze svazu (663)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem

17.08.2018,  Kamil Malát  

Redaktorka MF Dnes Jitka Vlková publikovala tento týden článek o vlcích (jak příznačné) informující o tom, že chovatelé by se mohli dočkat více peněz za škody způsobené tímto predátorem. Ministerstvo životního prostředí skutečně na tlak chovatelů nově plánuje hradit i náklady na veterináře či na kafilérii. MŽP ve spolupráci s AOPK, ASZ a chovatelskými svazy, včetně toho našeho, proto aktuálně dává dohromady novelu vyhlášky, která by umožnila kompenzovat poškozeným farmářům i na náklady, které dnes zůstávají na jejich bedrech.

V současnosti škody způsobené vlkem na zdraví nebo životě fyzických osob a na vyjmenovaných domácích zvířatech (včetně psů sloužících k hlídání těchto zvířat), hradí dle zákona č. 115/2000 Sb. stát, resp. příslušné Krajské úřady. Zákon sice definuje podmínky, kdy a jakým způsobem je možné žádat o náhradu škody, bohužel však současná zákonná úprava neumožňuje chovatelům hradit některé vzniklé vícenáklady jako například poplatky za kafilérii či veterinární péči. Problematická je také výše vyplacené náhrady, neexistuje jednotný systém a některé Krajské úřady hradí škody jen dle ceny masa a ne dle ceny chovného zvířete. V této oblasti se nám sice podařilo dojednat s AOPK úpravu ceníku výrazně ve prospěch chovatelů masného skotu (více v tomto článku), jde stále ale jen o dílčí mezikrok.

Připravovaná novela by proto měla rozšířit předmět náhrad škod na další hospodářská zvířata a farmové chovy, zjednodušit a zrychlit proces náhrady škod, umožnit hradit náhrady nepřímých nákladů související se škodami. Mezi nimi jsou zejména náklady na kafilerii, odborné posudky či veterinární péči za poraněná zvířata. Cílem bude rovněž umožnit hradit v předem definovaných situacích kompenzaci za zaběhlé nebo šelmami odnesené kusy hospodářských zvířat v důsledku útoku velkých šelem, nastavit ceníky za vybraná hospodářská zvířata a umožnit jednoduchý proces jejich aktualizace.

V oblasti podpory preventivních opatření by mělo být zavedeno nové opatření nadstavbového titulu v rámci příští SZP umožňující plošné dotace pro registrované zemědělce na území s výskytem vlka, vázané na dobytčí jednotky. Předmětem dotace by měla být kompenzace zvýšených nákladů, definovaných jako naplnění minimálního standardu k zabezpečení stáda, tj. vyšší standard pevných ohrad, náročnější organizace pastvy, mobilní prvky aj. Toto opatření zatím nebylo nijak blížeji specifikováno a bude předmětem dalšího jednání.

Jsme rádi, že si MŽP i AOPK dostatečně uvědomuje vážnost situace o které mj. vypovídají i počty škod způsobených vlkem. Ty se prudce zvyšují, jen loni stát za odškodnění ztrát způsobených vlky vyplatil chovatelům necelých 800 tisíc korun. Přitom ještě rok předtím to bylo "pouhých" 300 tisíc, v roce 2015 dokonce jen 100 tisíc korun. I proto AOPK připravuje nový materiál 'Program péče o vlka obecného', který na specifika spojené s ochranou vlka bude lépe a pružněji reagovat. Tento materiál bude diskutován a jednání 22. srpna, kterého se zúčastní i náš svaz.Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz