Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (592)
Legislativa (227)
Šlechtění (328)
Výběry býků (447)
Výstavy (398)
Zdraví (253)
Pozvánky (516)
Zajímavosti (338)
Ze svazu (624)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Náhrady škod způsobených chráněnými živočichy

14.12.2018,  Kamil Malát  

Na konci listopadu se na půdě Ministerstva životního prostředí za účasti zástupců MŽP, MZe, AOPK a zemědělských organizací, včetně našeho svazu, konalo společné jednání k výskytu vlka. Jednání sice z pohledu zemědělců, zejména chovatelů malých přežvýkavců (ovcí), které výskyt vlka trápí nejvíce, nepřineslo žádný okamžitý posun, neboť názory obou skupin na dlouhodobé řešení jsou stále velice rozdílné, ale alespoň byla snaha o hledání cest. V případě masného skotu, kde ztráty telat nejsou naštěstí tak výrazné jako u ovcí, je nejpodstatnější docílit jednoduššího, rychlejšího a spravedlivějšího způsobu řešení kompenzací. A to se naštěstí vcelku daří. Jaký je aktuální stav v této oblasti shrnuje následující prezentace.

Zákon upravuje poskytování náhrad škod způsobených vybranými druhy

• bobr evropský (Castor fiber)
• vydra říční (Lutralutra)
• kormorán velký (Phalocrocoraxcarbo) – dočasně a jen část škody
• los evropský (Alcesalces)
• medvěd hnědý (Ursusarctos)
• rys ostrovid (Lynxlynx)
• vlk (Canislupus)

Hradí se škoda způsobená vybraným živočichem na

• životě nebo zdraví fyzické osoby
• vymezených domestikovaných zvířatech – skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata
• psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat
• rybách
• včelstvech a včelařském zařízení
• nesklizených polních plodinách
• trvalých porostech
• uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech

Postup uplatnění škody

• škodu nahlásit příslušnému OOP (AOPK ČR, správy NP, ORP), místní šetření – protokol pro krajský úřad,
• veterinární vyšetření u hospodářských zvířat – protokol od veterináře nezbytnou součástí žádosti,
• doporučené ceny při stanovení výše náhrady škod vychází ze schváleného ceníku (24.000 Kč u býčků a 15.000 Kč u jaloviček nezpasaných v PK),
• žádost o náhradu škody se podává na místně příslušný krajský úřad, který žádost posoudí (v případě telat masného typu zpravidla v součinnosti s naším svazem),
• samotnou náhradu vyplácí ministerstvo financí opět prostřednictvím krajského úřadu, úhrada škody může trvat i několik měsíců

Zkušenosti s poskytováním náhrad

• v roce 2017 vyplaceno za škody, které způsobil vlk, 788 tis. Kč (202 zvířat)
• rok 2018 zatím dílčí údaje (cca 50 případů – 165 ovcí, 9 koz, 17 telat )
• nehradí se posudek veterináře a náklady na odvoz kadáveru do kafilérie
• není možné uhradit škodu za zaběhnuté kusy
• náhrada neodpovídá hodnotě zvířete z plemenného chovu, nejasnosti při stanovení ceny mladých ještě neprodejných jedinců - odstraněno dohodnutým ceníkem
• pokles dobytčích jednotek pod limit – vyřešeno se SZIF (formulář "Ohlášení vyšší moci výjimečných okolností")
• poskytnutí náhrady trvá dlouho (v řádu měsíců)

Úprava vyhlášky č. 360 a zákona č. 115

• do vyhlášky č. 360 zakotvit dohodnuté ceníky vybraných hospodářských zvířat s možností pravidelné aktualizace
• zavést kompenzace za vícenáklady na kafilerii a veterinární posudek
• vyřešit náhradu škody i za zaběhnutá zvířata bez dohledání kadáveru
• do zákona č. 115 doplnit další druhy hospodářských zvířat (lamy, pštros…), farmové a zájmové chovy zvěře
• zavést jednotný systém šetření škod v rámci celé ČR prostřednictvím jedné organizace (zřejmě AOPK)

Finanční zdroje na preventivní opatření

• vytvořit národní zdroj finančních prostředků na zabezpečení pastvin pro drobnochovatele

V rámci přípravy nové Společné zemědělské politiky (2021-2027):

• finanční prostředky v rámci neproduktivních investic pro chovatele –zabezpečení pastvin v oblastech s výskytem vlka - základní zabezpečení pastvin (ohradník, oplocení), nákup pasteveckého psa, výstavba košárů či ovčínů pro zahánění na noc
• podpora zvýšených nákladů na organizaci pastvy v oblastech výskytu vlka - plošný AEKO titul pro pastviny v území s výskytem vlka (předmětem kompenzace zvýšené organizační náklady na pastvu, např. zvýšené náklady na rozčlenění pastviny, přehánění dobytka/ovcí během dne a na noc, složitější distribuce vody, náklady související s přítomností ovčáka na pastvině apod.)

*******************************************************************************

Související články:

Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem
MŽP mění ceník náhrad za škody vlkem a rysem
Pozice Copa-Cogeca k situaci velkých predátorů
Jednání k problematice výskytu vlků
Počty vlků se zvyšují, usmrcení mláďat rovněž
Nové dotační výzvy MŽP k ochraně stád před šelmami
Dotace z MŽP k ochraně stád před šelmami
Vlci se vracejí do Čech, farmářům způsobují škody
Škody způsobené zvláště chráněnými živočichy

Připojené dokumenty:

Náhrada škod.pdf, 772 kB
Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy - současný stav a návrh úprav

Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz