Česká verze English version Homepage Kontakty Plemenná kniha webKUMP Junior team MilujuHovězí.cz

Hlavní nabídka
Novinky
Dotace (579)
Legislativa (225)
Šlechtění (314)
Výběry býků (417)
Výstavy (375)
Zdraví (249)
Pozvánky (477)
Zajímavosti (318)
Ze svazu (580)
všechny novinky
ČSCHMS
Zápisy
Odchovny PB
Legislativa
Šlechtění a PK
Dotace, programy
Akce, výstavy
Kontakty
Odkazy
Hovězí maso
Burza zvířat
Plemenná kniha
webKUMP

Plemena
Aberdeen angus
Belgické modré
Blonde d'Aquitaine
Galloway
Gasconne
Hereford
Highland
Charolais
Limousine
Masný simentál
Piemontese
Salers
Aubrac
Parthenaise
Shorthorn
Texas longhorn
Bazadaise
Wagyu
Vosgienne
Rouge des Prés
Andorrské hnědé
Dexter
Pinzgauer
Chianina
Uckermärker

Jak podat žádost na podporu welfare masného skotu

23.01.2019,  Kamil Malát  

Tento týden zveřejnilo Ministerstvo zemědělství tzv. zásady, kterými se stanovují podmínky pro národní zemědělské dotační programy (ke stažení zde). Jak jsme již psali (zde a zde), jejich součástí jsou nově i welfarová opatření, která mají za cíl zlepšit dobré životní podmínky masného skotu. Jak o podporu správně požádat a v jakých termínech žádost podat shrnuje následující článek. Připomínáme, že nezbytnou součástí je podání předběžné žádosti, ve které chovatel musí dopředu vyjádřit záměr zapojit se do daných programů. Administrativa spojená s podáním žádostí je však celkem minimalizována, neměla by vás tedy od podání žádosti odradit.

20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

Dotace je poskytována v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat a s dalšími ustanoveními Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 (2014/C 2014/01).

V souladu s bodem 71 Pokynů musí žadatel před započetím plnění účelu dotace podat na příslušné pracoviště SZIF dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby) vyplněnou předběžnou žádost (přílohová tabulka č. 1). Žadatel spadající do kategorie velkého podniku v předběžné žádosti navíc musí předložit hypotetický srovnávací scénář v souladu s bodem 72 Pokynů, a tedy popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází.

Termín pro podání předběžné žádosti pro dotační rok 2019 tj. období plnění účelu dotace od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 je stanoven v termínu od 18.3. do 29.3.2019. Tato předběžná žádost bude platit i pro dotační rok 2020 tj. období plnění účelu dotace od 1.10.2019 do 30.9.2020. Případnou předběžnou žádost pro dotační rok 2020 bude také možné na základě výzvy MZe podat v termínu od 16.9. do 30.9.2019.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program vyplývá z pravidel EU a schválení Evropské komise podmínkou pro jejich čerpání. Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat vlastní žádost o dotaci a čerpat tuto dotační podporu. Ta se podává v termínu od 1.10. do 31.10.2019 včetně.

V dotačním roce 2019 je pro všechny podprogramy dotačního programu 20.D. podávána jedna společná žádost pod jedním registračním číslem. (Body obsahu žádosti a) až f) jsou pro všechny podprogramy dotačního programu 20.D. podávány v jednom vyhotovení.)

Celková přiznaná výše dotací v rámci dotačního programu Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic nesmí překročit 500 € na velkou dobytčí jednotku za rok.

Součástí žádosti o dotaci jsou tyto podklady:


• tabulka č. 1: Předběžná žádost pro roky 2019 a 2020
• tabulka č. 2: Vlastní žádost s uvedením:
a) registračních čísel příslušných hospodářství, případně stájí
b) průměrným počtem KBTPM splňujících v období plnění účelu dotace předmět dotace
• tabulka č. 3: Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře, že byly splněny podmínky dotačních titulů
• tabulka č. 4: Charakteristika velikosti podniku (velký - malý a střední)

Dotační podprogramy pro rok 2019

• 20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu
Sazba dotace: do 245,- Kč

• 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka
Sazba dotace: do 233,- Kč

Dotační podprogramy pro rok 2020

• 20.D.a. Podpora napájení krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v zimním období temperovanou vodou
Sazba dotace: do 129,- Kč

• 20.D.b. Podpora zvětšení plochy lehacího prostoru zimoviště v zimním období pro krávy chované v systému chovu bez tržní produkce mléka
Sazba dotace: do 455,- Kč

• 20.D.c. Podpora sekčního provozu zimoviště v zimním období u krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka
Sazba dotace: do 328,-Kč

• 20.D.d. Podpora provádění ošetření krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka v letním období prostředky proti obtěžujícímu hmyzu
Sazba dotace: do 245,- Kč

• 20.D.e. Podpora ošetřování končetin dle individuálních potřeb krav chovaných v systému chovu bez tržní produkce mléka
Sazba dotace: do 233,- Kč

• 20.D.f. Podpora chovu telat narozených kravám chovaným v systému chovu bez tržní produkce mléka technologií chovu školkovým způsobem
Sazba dotace: do 387,- Kč

Pozn. Detailní podmínky k jednotlivým dotačním titulům jsou součástí Zásad (ke stažení zde).
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Prohlížením webu souhlasíte s právními podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2006 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2006 WA.cz
Hodinový manžel Český Krumlov